Vluchtroutes. Noodzakelijk kwaad of design challenge?


In het artikel 'Veilig vluchten bij brand. Wat is de rol van de architect?' werd duidelijk dat het inpassen van de wensen en eisen voor de brandveiligheid van een gebouw begint bij de eerste ontwerpschetsen van de architect. Door hieraan vanaf het begin voldoende aandacht te schenken, kunnen de benodigde voorzieningen integraal in het ontwerp meegenomen worden, zonder daarbij de creatieve speelruimte te beperken.

Bouwbesluit 2012 en vluchtroutes

In de ‘Integrale nota van toelichting van Bouwbesluit 2012’ wordt het doel van de brandveiligheidsvoorschriften als volgt gedefinieerd: ‘Het voorkomen van slachtoffers (gewonden en doden) en het voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar een ander perceel’. Om te kunnen voldoen aan het gestelde doel worden in het Bouwbesluit 2012 functionele eisen gesteld. Eén van de functionele eisen die gesteld worden heeft betrekking op de vluchtroutes: ‘Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige vluchtroutes dat bij brand een veilige plaats kan worden bereikt.’

Om dit te kunnen bereiken hanteert het Bouwbesluit de volgende uitgangspunten:

  • binnen 15 minuten na het ontstaan van een brand moet die brand zijn ontdekt en moeten de door die brand bedreigde personen en de brandweer zijn gealarmeerd;
  • binnen 15 minuten na die alarmering moeten de door de brand bedreigde personen zonder hulp van de brandweer kunnen vluchten;
  • de brandweer is aanwezig en operationeel binnen 15 minuten na het melden van de brand;
  • de brandweer moet de brand binnen 60 minuten na het ontstaan onder controle hebben, hetgeen inhoudt dat voorkomen wordt dat de brand verder uitbreidt. Op dat moment moeten de laatste door de brand bedreigde personen met behulp van de brandweer zijn gered.

Typen vluchtwegen

Wanneer de benodigde vluchtroutes en de capaciteit van de vluchtroutes al in een vroegtijdig stadium meegenomen worden in het ontwerpproces, zorgt dit ervoor dat de mogelijk benodigde voorzieningen op een veel natuurlijkere manier in de ontwerpen geïntegreerd kunnen worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de plaats van de vluchtdeuren, het aantal trappenhuizen, de breedte van de trappenhuizen en de status van de vluchtroutes. Duidelijk mag zijn dat de speelruimte per type gebouw verschillend is. Een schoolgebouw met veel kinderen en een kinderdagverblijf vereist nu eenmaal andere voorzieningen dan een kantoorpand.

BouwQ biedt de BOUWQ360° brandveiligheidsscan. Hiermee is het mogelijk om het eerste schetsontwerp te toetsen met betrekking tot de vluchtroutes, zodat in een vroeg stadium duidelijk wordt welke mate van creativiteit aanvaardbaar is voor de architect.

Meer informatie

Wilt u meer informatie om te bepalen of Technical Inspection Service iets voor u is?
Neem dan vrijblijvend contact op:

T 0499- 36 54 40
E info@bouwq.nl