BouwQ beoordeelt aardbevingsschade in Groningen


Door de gaswinning uit de bodem in Groningen, is de bodem in beweging gekomen. Hierdoor hebben de bouwwerken in Groningen last van aardbevingen. Nu de gaskraan is teruggedraaid vinden nog altijd bevingen plaats en de voorspelling is dat dit nog enige tijd gaat duren. Dit probleem speelt al een lange tijd en in het verleden werden de schades beoordeeld door de NAM. Begin 2018 is door de Minister van Economische Zaken en Klimaat besloten dat de aardbevingsschade die ontstaan is door de bevingen uit het Groningen gasveld, beoordeeld moet worden door onafhankelijke partijen die door de Rijksoverheid zijn aangesteld. Hier is BouwQ voor benaderd. BouwQ heeft in het verleden geen werkzaamheden uitgevoerd voor de NAM en is hierdoor volledig onafhankelijk. Daarnaast heeft BouwQ voldoende kennis en ervaring in huis om deze werkzaamheden uit te voeren.

Aardbevingsschade beoordelen: start bij de fundering

Voor een goede beoordeling van de aardbevingsschade is een helder beeld nodig van het bouwwerk. Dit begint bij de onderbouw. Het is van belang dat de manier waarop het bouwwerk is gefundeerd, in kaart wordt gebracht. Het komt vaak voor dat bijvoorbeeld de woning op palen staat en dat de fundering van de aanbouw op staal is. Het gevolg hiervan is dat ongelijke zetting optreedt. Tijdens de detaillering wordt hier vaak rekening mee gehouden maar lang niet altijd, waardoor op de aansluiting schade zal optreden.

De draagstructuur beoordelen

Vervolgens wordt gekeken naar de draagstructuur. Iedere draagstructuur heeft zijn voor- en nadelen. Zo is een woning met een houten draagstructuur beter bestand tegen bevingen dan een woning met gemetselde wanden en systeemvloeren. Dit komt omdat hout flexibel is t.o.v. steenachtige producten. Maar een woning met een houten draagstructuur heeft als nadeel dat het materiaal constant in beweging is door de werking van het materiaal, maar ook door de wind omdat de stijfheid van het gebouw minder is. Wanneer hier geen rekening mee gehouden wordt bij de detaillering, dan zal op diverse plaatsten naadvorming optreden.

Adviesrapport voor aardbevingsschade

Het is voor BouwQ belangrijk om een duidelijk beeld hebben van alle verschillende elementen. Met deze gegevens is het mogelijk om te beoordelen of de schade wel of niet is ontstaan/verergerd door de aardbevingen. Als de schades zijn ontstaan/verergerd door aardbevingen, dan zorgt BouwQ ervoor dat deze bevindingen worden opgenomen in een adviesrapport. Maar dit geldt ook voor de schades die niet zijn ontstaan of verergerd door de bevindingen. Dit adviesrapport wordt voorgelegd aan de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) en zij gaan aan de hand van het advies een besluit nemen of wel of niet tot uitkering van schade wordt overgegaan.

Wilt u meer informatie over het beoordelen van aardbevingsschade door BouwQ? Neemt u dan vrijblijvend contact op.

Bron foto: KNMI

Meer informatie over de Constructieve Veiligheid
Seismische hazardkaart Groningen Versie 2 ©KNMI