Aanpak Ringweg Zuid - Groningen

27 februari 2017

TIS-werkzaamheden door IRI-BouwQ

In opdracht van de aannemerscombinatie Herepoort voert BouwQ in combinatie met IRI als Technische Inspectie Service (TIS) onafhankelijke toetsing uit op het ontwerp en de uitvoering bij het project Aanpak ringweg Zuid te Groningen. Rijkswaterstaat is opdrachtgever van het DBFM contract.

Het project Aanpak Ringweg Zuid te Groningen betreft de reconstructie en uitbreiding van de bestaande ringweg A7 rond de stad Groningen over een lengte van ca. 12 km. Onderdelen van het project zijn o.a. de aanpassing en nieuwbouw van een aantal viaducten, de aanpassingen van verkeerspleinen en de aanleg van een verdiepte ligging ter plaatse van het Zuiderplantsoen. Bovenop de verdiepte ligging komen drie brede ‘deksels’ met een nieuw park: het Zuiderplantsoen.

De scope van de werkzaamheden van IRI-BouwQ is als volgt:

  • Constructieve veiligheid na oplevering (kunstwerken, funderingsconstructies van wegen)
  • Waterdichtheid (kunstwerken)
  • Veiligheid van hulpconstructies (damwandconstructie bij verdiepte ligging
  • Werktuigbouwkundige installaties (aandrijfsysteem beweegbaar kunstwerk)
  • Technische installaties (elektrotechnische installaties incl. bediening en besturing)
  • DVM (functioneren weggebonden DVM)

Het project is medio 2016 gegund. Naar verwachting duurt de ontwerpfase ca. 24 maanden en de bouwfase ca. 44 maanden. Eind december 2021 is de oplevering van het gehele project gepland.