Citaat uit de krant: 'Bouw ligt stil, niet genoeg mankracht voor toets en toezicht'

25 september 2017

BouwQ helpt graag!

Gemeenten kunnen hoeveelheid aanvragen voor toets en toezicht niet aan. Deze conclusie valt te trekken uit berichtgeving in de media. Het is bovendien de vraag in hoeverre gemeenten de hoeveelheid aanvragen voor toets en toezicht in de toekomst wel aankunnen. BouwQ helpt graag!

In een krantartikel schrijft Willem Geurts dat er in een raadzaal in Sint-Michielsgestel te horen is geweest dat er te weinig ambtenaren en te veel bouwprojecten zijn. De gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel kampen met een tekort aan ambtenaren om alle binnenkomende bouwprojecten te kunnen begeleiden. Deze constatering wordt uitgesproken op lopende bouwplannen en werken in uitvoering. Capaciteit en mankracht is niet toereikend. Nieuwe projecten kunnen niet opgepakt worden. Het is niet ondenkbaar dat andere gemeenten in het land eenzelfde problematiek ondervinden. De dienstverlening die BouwQ als onafhankelijk controlebureau levert kan voor gemeenten van toegevoegde waarde zijn. Voor een aantal gemeenten levert BouwQ tenslotte al dienstverlening naar wens en behoefte van betreffende gemeenten. Graag gaan wij met meer gemeenten in gesprek om te bespreken of en hoe wij deze gemeenten een helpende hand kunnen bieden!