Industrieel (prefab) bouwen: het certificatieproces

Home

Opbouw Veemgebouw Eindhoven

Via15

Haasje Over Strijp-S - Eindhoven

Trudo Toren Strijp-S - Eindhoven

European Medicines Agency (EMA) - Amsterdam

Fietsboogbrug Amsterdam - Rijnkanaal

Herontwikkeling Rijkskantoor De Knoop - Utrecht

Leeghwaterbrug A en B - Alkmaar

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing nieuwbouw LVNL

Ombouw N34, gedeelte Witte Paal - grens Drenthe

Aanpak Ring Zuid - Groningen

Amstel Next - Hettenheuvelweg 26 Amsterdam

Beweegbare Figeebrug - Haarlem

Bleizo Logistics Centre - Bleiswijk

Basculebrug - Burgum (De Centrale As)

Constructieve toetsing vergunningen - Almere

Container Exchange Route Maasvlakte Rotterdam

Tijdelijke Eerste Kamer in Den Haag

Bedrijfscomplex Flamco in Almere

Floriade Innovatiepaviljoen in Almere

Herman Gortercomplex in Utrecht

Hoeksteen 81 - Hoofddorp

Herinrichting Laan op Zuid 45 te Rotterdam

Appartementencomplex Madrona in Almere Buiten

Maximabrug - Alphen aan den Rijn

Metis Montessori Lyceum Oosterpark - Amsterdam

MTS Euro Products II - Maassluis

Duurzaamste archief van Nederland - Nationaal Archief Emmen

Nieuw dak stadion AZ - Alkmaar

Openbaar Ministerie Haarlem

Renovatie en verbouwing van Paleis van Justitie in Den Bosch

Renovatie Bezuidenhoutseweg 30 - Den Haag

Warehouse Schiphol Tradepark A4S4 - Hoofddorp

Geluidsmaatregelen St. Oedenrode-Paalgraven en Solar Highways langs A50

Station - Alkmaar

Tijdelijke huisvesting Tweede Kamer Den Haag

Uitbreiding HABOG - Vlissingen

Wegverbreding A27 - A1 tussen Utrecht, Eemnes en Spakenburg

Pyloonbrug Hovenring Eindhoven

Robuust Spoor te Oisterwijk

Kunstwerken traject A6: Schiphol - Amsterdam - Almere

Kunstwerken traject A1 - A6: Schiphol - Amsterdam - Almere

Stationsgebied - Driebergen Zeist

Theemswegtracé onderbouw spoor - Haven Rotterdam

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing herstelmaatregelen - Zwembad Hia

Cooltoren - Rotterdam

Havenkwartier De Blauwe Diamant - Zeewolde

Herinrichten kruispunten R6-N1 en R6-N14 - Mechelen

nhow RAI hotel - Amsterdam

Onderdoorgang Stadshagen - Zwolle

Onderwijs- en zelfstudie centrum (OZC) Tilburg University

Stationsgebouw, Fietsenkelder en Perrontunnel - Assen

Nieuwbouw European Patent Office (EPO) - Rijswijk

Duiker Zuidelijke Dwarsweg Waddinxveen

Passerelle Dieren

Door de invoering van de Wkb op 1 januari 2022 wordt het verplicht dat een onafhankelijke kwaliteitsborger verifieert dat het bouwplan en het gerealiseerde bouwwerk voldoen aan het bouwbesluit. Om dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen ontwikkelt BouwQ samen met KIWA en PlanGarant een certificatieregeling voor industriële woningbouw. De focus op procesbeheersing zorgt er onder andere voor dat bouwfouten en kostbare herstelmaatregelen voorkomen kunnen worden. Het levert bovendien een aanzienlijke besparing in tijd en kosten op.

Het certificatieproces in drie stappen

Maar hoe ziet het certificatieproces er dan uit? Grofweg bestaat het proces uit drie stappen: de aanvraag, het toelatingsonderzoek en het toezicht na toekenning van het certificaat.

1. De aanvraag: een bouwbedrijf dat zijn bouwconcept wil laten certificeren, dient een aanvraag in met daarbij een gedetailleerde specificatie van het bouwconcept, de mogelijke variaties binnen het concept, de gebruikte materialen (eventueel met bijbehorende certificaten en/of kwaliteitsverklaringen) en leveranciers.

2. Het toelatingsonderzoek: de aangeleverde informatie wordt getoetst, waarna het certificatieproces begint met een toelatingsonderzoek om te verifiëren of het bouwbedrijf voldoet aan de certificatie eisen.

3. Toezicht na certificatie: nadat het certificaat verkregen is, worden het ontwerp-, prefabricage- en montageproces jaarlijks steekproefsgewijs gecontroleerd middels (on)aangekondigde audits. De steekproeffrequenties worden bepaald door de mate van standaardisatie van deze processen en het aantal bouwprojecten dat jaarlijks wordt uitgevoerd.

Het toelatingsonderzoek: de onderdelen

Het toelatingsonderzoek wordt uitgevoerd op een reeds afgerond of lopend bouwproject dat representatief is voor de variaties die mogelijk zijn binnen het te certificeren bouwconcept. Als dit binnen één project niet mogelijk is, dan kan een combinatie van projecten gebruikt worden. Het toelatingsonderzoek bestaat uit drie onderdelen:

Deel 1 - Ontwerp(proces)

Het ontwerpproces wordt beoordeeld op mate van standaardisatie (o.a. werkwijze, rekensoftware), procedurele vastlegging, competentieborging en interne kwaliteitsborging. Op basis van deze beoordeling zal bepaald worden of het aannemelijk is dat de op deze wijze ontworpen variaties van het bouwconcept voldoen aan de relevante artikelen van Bouwbesluit 2012 (Besluit bouwwerken leefomgeving - Bbl - onder Wkb), en zo niet, welke restrisico’s er per bouwproject getoetst dienen te worden door de kwaliteitsborger. Dit wordt vastgelegd in een Bouwbesluit Aansluitdocument (BBA).

Deel 2 - Geprefabriceerde onderdelen

Het prefabricage productieproces wordt beoordeeld om te bepalen of de certificaataanvrager:

  • in staat is om bij voortduring producten te maken die aan de specificaties in het BBA voldoen;
  • de kwaliteit van prefabricage proces afdoende borgt met een intern kwaliteitsbewaking (IKB) systeem.

Deze beoordeling vindt plaats tijdens lopende werkzaamheden in de fabriek/werkplaats. Bouwonderdelen of deelprocessen waarvoor het bouwbedrijf middels certificaten of kwaliteitsverklaringen kan aantonen dat de kwaliteit geborgd is zullen in dit toelatingsonderzoek niet opnieuw beoordeeld worden.

Deel 3 - Montage op bouwplaats

Het montageproces wordt beoordeeld om te bepalen of de certificaataanvrager:

  • in staat is om bij voortduring producten te maken die aan de specificaties in het BBA voldoen;
  • de kwaliteit van prefabricage proces afdoende borgt met een intern kwaliteitsbewaking (IKB) systeem.

Deze beoordeling vindt plaats tijdens lopende werkzaamheden in de fabriek/werkplaats. Bouwonderdelen of deelprocessen waarvoor het bouwbedrijf middels certificaten of kwaliteitsverklaringen kan aantonen dat de kwaliteit geborgd is zullen in dit toelatingsonderzoek niet opnieuw beoordeeld worden.

Waarom steekproefsgewijze controle na certificatie?

De gestandaardiseerde bouwonderdelen en bouwprocessen die volgens deze regeling zijn gecertificeerd hoeven niet in elk bouwproject waarin ze worden toegepast opnieuw te worden gecontroleerd door een kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger dient in het bouwproject alleen te verifiëren of eventuele project-specifieke risico’s beheerst zijn (b.v. of de fundering geschikt is voor de ondergrond) en de kwaliteit van niet-gecertificeerde onderdelen of processen te controleren.

Samen met ons de certificatieregeling vormgeven?

De ontwikkeling, verificatie en de acceptatie van de certificatieregeling vóór de invoering van de Wkb op 1 januari 2022 is haalbaar, maar de kans op succes wordt vergroot als we gebruik kunnen maken van de kennis en praktijkervaring die beschikbaar is bij conceptuele bouwbedrijven. Op die manier kan de certificatieregeling het beste aansluiten op de praktijk, en daar profiteren deze bedrijven uiteindelijk ook van.