Eenduidig uitvragen Technical Inspection Service

03 januari 2017

Inclusief Algemene Toelichting - TIS binnen uw project

BouwQ heeft een memo geschreven in het belang van het leveren van TIS dienstverlening als beoogd door de TIS branchevereniging. Als bijlage van de memo is een Algemene toelichting opgenomen, waarin beschreven staat hoe TIS binnen een project functioneert.

De memo is voortgekomen uit de in de loop der jaren aan TIS organisaties toegekomen offerte uitvragen voor de dienstverlening Technical Inspection Service (TIS). Van alle toegekomen TIS uitvragen wijken een aantal TIS uitvragen af van hoe de TIS Branchevereniging beoogd heeft dat TIS uitvragen in de markt dient te worden gezet. De zogenoemde ‘afwijkende’ TIS uitvragen hebben geleid tot niet eenduidige TIS uitvragen. Niet eenduidige TIS uitvragen kunnen vervolgens leiden tot gebrekkige TIS dienstverlening, wat voorkomen dient te worden.

In het belang van de TIS dienstverlening is het noodzakelijk om te streven naar eenduidige TIS uitvragen, waardoor de verwachting en de invulling van de TIS dienstverlening naadloos op elkaar aansluiten.

Het doel van de memo is dat TIS organisaties vanaf heden eenduidig gespecificeerde offerte uitvragen zullen ontvangen, teneinde het geoptimaliseerde proces dat gebakken zit in de dienstverlening van de TIS-werkzaamheden te waarborgen en interpretatie verschillen of discussie (achteraf) op voorhand uit te sluiten. Binnen uitvragende organisaties dient meer inzicht in de werkzaamheden van de TIS verkregen te worden en de bewustwording van ‘hoe een TIS uit te vragen’ dient vergroot te worden.