Inventarisatie brandveiligheid gevels, hoe pakken we dit aan?


Maart 2019

Verslag NEN-studiedag 'Brandveiligheid gevels'

Gisteren, 7 maart 2019, heeft BouwQ de NEN-studiedag ‘Brandveiligheid gevels’ bijgewoond in het gebouw van de Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein. De studiedag is georganiseerd naar aanleiding van de oproep van minister Ollongren tot alle gemeenten in Nederland om de meest risicovolle gebouwen met brandgevaarlijke gevels in hun gemeenten in kaart te brengen. Reden tot de inventarisatie is de fatale brand in de Grenfell Tower in Londen op 15 juni 2017.

BZK-risicotool ‘Brandveiligheid gevels’
Tijdens de studiedag is onder andere de BZK-risicotool ‘Brandveiligheid gevels’ toegelicht. Op basis van de risicotool worden de gebouwen ingedeeld in vier categorieën: rood, oranje, geel en groen. Eigenaren van gebouwen die onder categorieën oranje en rood vallen worden door de gemeenten ingelicht en dienen zelf verder te laten onderzoeken of de gevel van hun gebouw aan de eisen uit het Bouwbesluit voldoet.

Ondersteuning nodig of van gedachten wisselen?
Mocht u als gemeente of eigenaar ondersteuning wensen bij de inventarisatie van de brandveiligheid van gevels of wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen over dit onderwerp, neem dan contact op met BouwQ

Meer informatie over BouwQ360° TIS Brandveiligheid