Kwaliteitsborging van industrieel bouwen en (prefab) bouwconcepten

Samen met KIWA en PlanGarant ontwikkelt BouwQ een certificatieregeling voor industriële (prefab)bouw. Het is de bedoeling dat deze gebruiksklaar is bij de inwerkingtreding van de Wkb, op 1 januari 2022. Gecertificeerde bouwonderdelen hoeven onder de Wkb niet opnieuw door een kwaliteitsborger gecontroleerd te worden. Zo besparen bouwer en vergunningaanvrager tijd en kosten.

We vinden het belangrijk dat de certificatieregeling enerzijds goed aansluit op de huidige praktijk van bouwbedrijven en anderzijds toekomstbestendig is door voldoende ruimte te bieden voor innovaties in bouwconcepten. Daarom zouden we graag bij de ontwikkeling en validatie van de certificatieregeling gebruikmaken van de kennis en praktijkervaring van conceptuele bouwbedrijven.

Op woensdag 18 november hebben we een gratis webinar over deze certificatieregeling georganiseerd. In dit webinar hebben we uitleg gegeven over de werking van de certificatieregeling.