Kwaliteitsborging voor investeerders

November 2018

Kwaliteitsborging voor investeerders

Dit interview verscheen in Stedenbouw 752, het vaktijdschrift over nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie.

Bij een uitdagend en omvangrijk project als het nhow Amsterdam RAI Hotel komen risico's kijken. Ook financiële. In opdracht van de investeerders van het hotel voert BouwQ uitgebreide TIS-controles uit.

BouwQ is een onafhankelijk controlebureau in private kwaliteitsborging. Vanuit deze rol is BouwQ al vijftien jaar betrokken bij grote infrastructurele werken en bouwkundige projecten. Projectleider Benno Bruinsma: "Met onder meer onze TIS-controles bieden we belanghebbenden extra zekerheid over de kwaliteit van een project. Bovendien is TIS een voorwaarde om een Verborgen Gebreken Verzekering (VGV) af te kunnen sluiten."

Brede scope

TIS staat voor Technical Inspection Service en is een onafhankelijk instrument voor integrale en deskundige kwaliteitscontroles van bouwwerken. De TIS-controles van BouwQ bij het RAI hotel hebben een brede scope die verder gaat dan het Bouwbesluit. Naast de brandveiligheid, bouwfysica en constructie analyseert en controleert BouwQ ook de eisen van NH Hotels met betrekking tot comfort. Bruinsma: "Het is onze uitdaging om zo vroeg mogelijk in het ontwerp de risico's te benoemen op het ontstaan van verborgen gebreken en beperkingen in de functionaliteit. Hiermee voorkomen we dat er in de uitvoering nog - vaak dure en lastig uitvoerbare - herstelwerkzaamheden verricht moeten worden."

Ontwerp en uitvoering

In de ontwerpfase controleerde BouwQ de tekeningen en berekeningen van de betrokken partijen. "Niet met de spreekwoordelijke rode pen", benadrukt Bruinsma, "maar door een schaduwberekening te maken en die naast de bestaande ontwerpen te leggen. Constateerden we afwijkingen, dan bespraken we dat met de betrokken partijen. Tot nu toe zijn we altijd in goed overleg tot een oplossing gekomen. Nu, tijdens de uitvoeringsfase, gaan onze gespecialiseerde inspecteurs geregeld naar de bouwplaats om bepaalde processen of werkzaamheden te controleren."

Meegroeien

Inmiddels heeft BouwQ honderd ontwerptoetsingen en vijftig inspecties op het werk uitgevoerd. Wat er precies gecontroleerd wordt, is afhankelijk van de actuele werkzaamheden. "De focus verschuift", zegt Bruinsma. "Waren we in het begin voornamelijk bezig met de constructie en de bouwkuip, nu richten we ons meer op de installaties en gevelbekleding. Zo gaan we mee tot aan de eindoplevering, om uiteindelijk te kunnen verklaren dat het gebouw goed verzekerbaar is.

Meer informatie over BouwQ360° TIS kwaliteitsborging