Onderzoeksplicht breedplaatvloeren

Met een wijziging van het Bouwbesluit 2012 is per 22 april 2020 een onderzoeksplicht naar de constructieve veiligheid van breedplaatvloeren ingesteld.

Aanleiding hiervoor was het instorten van een verkeergarage bij Eindhoven Airport in mei 2017 en de daarna uitgevoerde onderzoeken naar de veiligheid van vergelijkbare vloeren.

De onderzoeksplicht geldt alleen voor gebouwen met breedplaatvloeren in de hoogste gevolgklasse (CC3). Eigenaren van deze gebouwen zijn verplicht voor 1 april 2021 de constructieve veiligheid te (laten) onderzoeken. Uitbreiding van de onderzoeksplicht naar gebouwen in lagere gevolgklassen is voorzien na 1 april 2021.

Het onderzoek moet worden uitgevoerd volgens het "Stappenplan beoordeling bestaande gebouwen met breedplaatvloeren" van 20 mei 2019.

Wat betekent dit voor u? Meer informatie over BouwQ360° Constructieve veiligheid

Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid