Private kwaliteitsborging

Home

Opbouw Veemgebouw Eindhoven

Via15

Haasje Over Strijp-S - Eindhoven

Trudo Toren Strijp-S - Eindhoven

European Medicines Agency (EMA) - Amsterdam

Fietsboogbrug Amsterdam - Rijnkanaal

Herontwikkeling Rijkskantoor De Knoop - Utrecht

Leeghwaterbrug A en B - Alkmaar

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing nieuwbouw LVNL

Ombouw N34, gedeelte Witte Paal - grens Drenthe

Aanpak Ring Zuid - Groningen

Amstel Next - Hettenheuvelweg 26 Amsterdam

Beweegbare Figeebrug - Haarlem

Bleizo Logistics Centre - Bleiswijk

Basculebrug - Burgum (De Centrale As)

Constructieve toetsing vergunningen - Almere

Container Exchange Route Maasvlakte Rotterdam

Tijdelijke Eerste Kamer in Den Haag

Bedrijfscomplex Flamco in Almere

Floriade Innovatiepaviljoen in Almere

Herman Gortercomplex in Utrecht

Hoeksteen 81 - Hoofddorp

Herinrichting Laan op Zuid 45 te Rotterdam

Appartementencomplex Madrona in Almere Buiten

Maximabrug - Alphen aan den Rijn

Metis Montessori Lyceum Oosterpark - Amsterdam

MTS Euro Products II - Maassluis

Duurzaamste archief van Nederland - Nationaal Archief Emmen

Nieuw dak stadion AZ - Alkmaar

Openbaar Ministerie Haarlem

Renovatie en verbouwing van Paleis van Justitie in Den Bosch

Renovatie Bezuidenhoutseweg 30 - Den Haag

Warehouse Schiphol Tradepark A4S4 - Hoofddorp

Geluidsmaatregelen St. Oedenrode-Paalgraven en Solar Highways langs A50

Station - Alkmaar

Tijdelijke huisvesting Tweede Kamer Den Haag

Uitbreiding HABOG - Vlissingen

Wegverbreding A27 - A1 tussen Utrecht, Eemnes en Spakenburg

Pyloonbrug Hovenring Eindhoven

Robuust Spoor te Oisterwijk

Kunstwerken traject A6: Schiphol - Amsterdam - Almere

Kunstwerken traject A1 - A6: Schiphol - Amsterdam - Almere

Stationsgebied - Driebergen Zeist

Theemswegtracé onderbouw spoor - Haven Rotterdam

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing herstelmaatregelen - Zwembad Hia

Cooltoren - Rotterdam

Havenkwartier De Blauwe Diamant - Zeewolde

Herinrichten kruispunten R6-N1 en R6-N14 - Mechelen

nhow RAI hotel - Amsterdam

Onderdoorgang Stadshagen - Zwolle

Onderwijs- en zelfstudie centrum (OZC) Tilburg University

Stationsgebouw, Fietsenkelder en Perrontunnel - Assen

Nieuwbouw European Patent Office (EPO) - Rijswijk

Duiker Zuidelijke Dwarsweg Waddinxveen

Passerelle Dieren

Bevoegd gezag controleert, maar toetst niet langer inhoudelijk

De regels rondom het aanvragen van vergunningen voor bouwplannen gaan veranderen. Nu toetst het bevoegd gezag (vaak de gemeente) nog alle bouwplannen aan de bouwtechnische voorschriften voordat een vergunning wordt verleend en wordt na het verlenen van de vergunning toezicht gehouden op de naleving van de voorschriften.

In het nieuwe stelsel van private kwaliteitsborging zoals het in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is voorzien, beperkt de inhoudelijke toets van de gemeente zich tot de regels voor welstand, ruimtelijke aspecten en veiligheid van de omgeving van het bouwplan. De vergunninghouder zorgt er samen met zijn aannemer en adviseurs voor dat aan de technische eisen wordt voldaan en wordt door de wet verplicht een gecertificeerde kwaliteitsborger, zoals BouwQ, in te huren die erop toeziet dat aan de regels van het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan. De werkwijze waarop deze controle en toezicht gebeuren, is vastgelegd in een zogenoemd instrument voor kwaliteitsborging, bijvoorbeeld Technical Inspection Service (TIS). Vooruitlopend op de wet voert BouwQ reeds voor meerdere gemeenten de bouwplantoetsing uit, omdat de capaciteit bij de gemeenten al is teruggebracht.

Bij de vergunningaanvraag geeft de opdrachtgever aan het bevoegd gezag door in welke risicoklasse het bouwwerk valt, welk instrument hij wil gebruiken en welke kwaliteitsborger dat instrument gaat toepassen. Het bevoegd gezag toetst niet meer inhoudelijk aan bouwtechnische voorschriften, maar controleert of de opdrachtgever werkt met een toegelaten, geschikt instrument en een onafhankelijke kwaliteitsborger.

Wat verandert er voor u als aanvrager / aannemer / adviseur?

Vrij keuze kwaliteitsborger

U bent niet langer gebonden aan de medewerkers van het lokale Bouw- & Woningtoezicht voor het beoordelen van uw bouwplan, maar u bent vrij om een keuze te maken voor een gecertificeerde kwaliteitsborger en het toegelaten borgingsinstrument dat het best bij u en uw bouwproject past. U kan u keuze mede bepalen op basis van:

  • Specifieke eigenschappen van het instrument (gekoppeld aan een verzekering of niet)
  • Kennis en ervaring van de kwaliteitsborger (referenties)
  • Enkel Bouwbesluitniveau of kunnen ook andere eisen worden beoordeeld?
  • Standaardoplossingen of maatwerk?
  • Sluit de werkmethodiek aan op uw bedrijfsprocessen?
  • Type bouwwerk
  • Eerdere ervaringen met een instrument of kwaliteitsborger.

Geen papieren toets vooraf, maar een gecertificeerd bouwwerk

Daar waar de gemeente nu nog voornamelijk gefocust is op het beoordelen van de stukken bij de bouwaanvraag, zal de kwaliteitsborger gedurende het hele ontwerp en uitvoeringstraject meelopen en wordt bij oplevering van het bouwwerk een certificaat uitgeschreven dat het gerealiseerde bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen. Vaak worden nog allerlei aanpassingen doorgevoerd na vergunningsverlening. In het nieuwe stelsel is het niet wat vooraf bedacht werd dat akkoord bevonden wordt, maar is het de as-built situatie die goedgekeurd wordt.

Enkel wettelijke voorschriften of ook privaatrechtelijke eisen

Alle instrumenten en kwaliteitsborgers moeten minimaal toetsen of voldaan wordt aan de wettelijke bouwvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Voor vele bouwprojecten worden echter contractueel (privaatrechtelijk) hogere eisen gesteld dan de minimale wettelijke bepalingen uit het Bouwbesluit. Met BouwQ 360° TIS kwaliteitsborging wordt bij aanvang van een project eerst gezamenlijk vastgesteld welke aanvullende set van eisen u naast Bouwbesluitniveau gecertificeerd wilt hebben bij oplevering.