Raamovereenkomst Systeemgerichte Contractbeheersing

1 juni 2017

BouwQ in combinatie BBIM geselecteerd als raamcontractant ROK SCB

In de combinatie BBIM* is BouwQ gecontracteerd voor de raamovereenkomst Systeemgerichte Contractbeheersing (ROK SCB). Opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft ten behoeve van GPO en PPO een aantal raamcontractanten geselecteerd voor het leveren van SCB producten, verdeeld naar vier percelen (Multidisciplinaire producten, Toetscoördinatie, Toetsen, Waarnemingen).

De raamcontractanten binnen de ROK komen in aanmerking voor een aantal Nadere Overeenkomsten (NOK’s), die uitgevraagd worden onder de in de raamovereenkomst deelnemende partijen. Binnen een NOK dient de geselecteerde raamcontractant de in de NOK uitgevraagde SCB producten te leveren.

De ROK SCB draagt bij aan de verdere professionalisering van de inkoop en contractbeheer van SCB producten binnen Rijkswaterstaat. BouwQ draagt hier graag aan bij en heeft er vertrouwen in om binnen de combinatie BBIM een aantal NOK’s naar tevredenheid van Rijkswaterstaat en Opdrachtnemer van betreffend project te mogen leveren.

*De afkorting BBIM staat enerzijds voor de namen van de deelnemende organisaties in de combinatie (Balance, BouwQ, Infram en Movares) en anderzijds voor de kernwaarden waaraan de combinatie zich conformeert (Beheerst – Betrouwbaar - Integer – Meetbaar).