Snelle afhandeling vergunningsaanvraag De Sternhof dankzij BouwQ scan


Mei 2018

Snelle afhandeling vergunningsaanvraag De Sternhof dankzij BouwQ scan

In 2015 heeft De Sternhof in Zeewolde het plan opgevat om een uniek, kleinschalig hotel te realiseren in de uiterlijke vorm van een ligboxenstal. Een uniek gebouw op een unieke plek. Tijdens het ontwerptraject en de afstemming met de gemeente over de randvoorwaarden ontstond de behoefte aan een externe deskundige als toezichthouder en controleur om eventuele fouten te voorkomen en het overzicht goed te kunnen bewaren. En zo ontstond de samenwerking met BouwQ. Dankzij een scan in het voortraject kon de vergunningsaanvraag snel afgehandeld worden.

De Sternhof: een uniek project

De Sternhof wordt gebouwd op het erf van een voormalige boerderij in Zeewolde, Flevoland. Inpandig komen 20 luxe hotelkamers, 6 trainingszalen en een restaurant met 80 zitplaatsen. En bovendien wordt het buitenterrein zoveel mogelijk verbonden met de inpandige orangerie. Kortom: een project wat niet eerder is gebouwd en veel maatwerk in zich heeft.

De vergunningsaanvraag bij de gemeente

Zeewolde is een kleine gemeente in Flevoland met een beperkte capaciteit op ambtelijk niveau die beschikbaar is voor de behandeling van vergunningsaanvragen. Alle fasen moesten worden doorlopen, van de bereidheid tot medewerking (principebesluit), de bestemmingswijziging, het wijzigingsplan en uiteindelijk de omgevingsvergunning. In de fase van het indienen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning is het cruciaal dat geen aspecten over het hoofd worden gezien en is iedere partij gebaat bij een goede voortgang in iedere stap.

Onzekerheden tijdens het proces

Gedurende het ontwerptraject en de afstemming met de gemeente over de randvoorwaarden bleek dat er een risico ontstond in het verliezen van het overzicht van alle gemaakte afspraken en ontstonden fouten omwille van de tijdsdruk. Ook ontstonden er onzekerheden met betrekking tot de vereiste referenties wat nadelig werd voor de primaire doelstelling: een uniek gebouw op een unieke plek.

De oplossing: een externe deskundige

Om de onzekerheden tijdens het proces uit te sluiten heeft De Sternhof besloten om een externe deskundige aan het ontwerpteam toe te voegen die voor alle partijen acceptabel is als toezichthouder en controleur op de volledigheid van de vergunningaanvraag, de onderbouwing en betrouwbaarheid van berekeningen en alle veiligheidsaspecten.

De kennismaking met BouwQ

Tijdens een congres over de veranderingen die gaan optreden in de wijze van vergunningverlening ontstond het eerste contact me BouwQ. Precies op het moment dat de eerste barstjes in de samenwerking met de gemeente leken te ontstaan. BouwQ herkende de problematiek en wist overtuigend te laten zien welke toegevoegde waarde zij hebben, juist voor projecten waar extra risico’s zijn zoals in dit project. Na een oriënterend gesprek werd in augustus 2017 de knoop doorgehakt en besloten om met BouwQ in zee te gaan. BouwQ startte met een scan van de volgende onderdelen:

  • Algemeen Bouwkundig
  • Constructief
  • Brandveiligheid
  • Bouwfysica

De toegevoegde waarde

Het was beslist even wennen voor het team van De Sternhof om de vereiste openheid te geven aan het reeds gemaakte huiswerk en daar feedback op te krijgen. Maar BouwQ was zich goed bewust van de uitgangspositie en het gezamenlijke doel. Wat hielp was het transparante overzicht waarin alle aspecten benoemd waren en de beoordeling in objectieve bewoordingen. Het team zag de toegevoegde waarde van BouwQ. En in plaats van afwachten werd pro-actief gevraagd naar de resultaten van de beoordelingsronden.

Henri van het Erve, Directeur van De Sternhof over de samenwerking met BouwQ:

“De toegevoegde waarde van BOUWQ kwam met name naar voren in de ondersteuning van het ontwerpteam in het controleren van eigen werk en de toets op de volledigheid van de benodigde stukken voor een geaccepteerde indiening van de aanvraag voor de omgevingsvergunning. En nog belangrijker: de deadline is gehaald en de vergunning is verleend conform planning.”

Wilt u meer informatie over de scan van BouwQ? Neem dan vrijblijvend contact op.

Voldoet uw schets aan de eisen voor brandveiligheid gebouwen?

Vereenvoudig de goedkeuring van uw bouwaanvraag met de BOUWQ360° brandveiligheidscan

Lees meer