Is één vluchtroute voldoende voor veilig vluchten?

Home

Opbouw Veemgebouw Eindhoven

Via15

Haasje Over Strijp-S - Eindhoven

Trudo Toren Strijp-S - Eindhoven

European Medicines Agency (EMA) - Amsterdam

Fietsboogbrug Amsterdam - Rijnkanaal

Herontwikkeling Rijkskantoor De Knoop - Utrecht

Leeghwaterbrug A en B - Alkmaar

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing nieuwbouw LVNL

Ombouw N34, gedeelte Witte Paal - grens Drenthe

Aanpak Ring Zuid - Groningen

Amstel Next - Hettenheuvelweg 26 Amsterdam

Beweegbare Figeebrug - Haarlem

Bleizo Logistics Centre - Bleiswijk

Basculebrug - Burgum (De Centrale As)

Constructieve toetsing vergunningen - Almere

Container Exchange Route Maasvlakte Rotterdam

Tijdelijke Eerste Kamer in Den Haag

Bedrijfscomplex Flamco in Almere

Floriade Innovatiepaviljoen in Almere

Herman Gortercomplex in Utrecht

Hoeksteen 81 - Hoofddorp

Herinrichting Laan op Zuid 45 te Rotterdam

Appartementencomplex Madrona in Almere Buiten

Maximabrug - Alphen aan den Rijn

Metis Montessori Lyceum Oosterpark - Amsterdam

MTS Euro Products II - Maassluis

Duurzaamste archief van Nederland - Nationaal Archief Emmen

Nieuw dak stadion AZ - Alkmaar

Openbaar Ministerie Haarlem

Renovatie en verbouwing van Paleis van Justitie in Den Bosch

Renovatie Bezuidenhoutseweg 30 - Den Haag

Warehouse Schiphol Tradepark A4S4 - Hoofddorp

Geluidsmaatregelen St. Oedenrode-Paalgraven en Solar Highways langs A50

Station - Alkmaar

Tijdelijke huisvesting Tweede Kamer Den Haag

Uitbreiding HABOG - Vlissingen

Wegverbreding A27 - A1 tussen Utrecht, Eemnes en Spakenburg

Pyloonbrug Hovenring Eindhoven

Robuust Spoor te Oisterwijk

Kunstwerken traject A6: Schiphol - Amsterdam - Almere

Kunstwerken traject A1 - A6: Schiphol - Amsterdam - Almere

Stationsgebied - Driebergen Zeist

Theemswegtracé onderbouw spoor - Haven Rotterdam

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing herstelmaatregelen - Zwembad Hia

Cooltoren - Rotterdam

Havenkwartier De Blauwe Diamant - Zeewolde

Herinrichten kruispunten R6-N1 en R6-N14 - Mechelen

nhow RAI hotel - Amsterdam

Onderdoorgang Stadshagen - Zwolle

Onderwijs- en zelfstudie centrum (OZC) Tilburg University

Stationsgebouw, Fietsenkelder en Perrontunnel - Assen

Nieuwbouw European Patent Office (EPO) - Rijswijk

Duiker Zuidelijke Dwarsweg Waddinxveen

Passerelle Dieren

Heiwerk bij Parkstad S te Rotterdam

Risk control Wiborg eiland Amsterdam

Risk control uitgevoerd bij het project ‘Cruquius fase 1.4’

Risk control ‘Brantjesoever’ en ‘De Looiers’ Purmerend

Funderingsherstel woning Prins Hendrikstraat Zaandam

Onderdoorgang Hurdegaryp Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden

Onderdoorgang Locomotiefstraat, Utrecht

Onderdoorgang Voorhout

Onderdoorgang Amstelstroomlaan

Onderdoorgang Paterswoldeweg Groningen

Onderdoorgang Oostriklaan, Deventer

Natuurbrug Duinpoort – Zandvoort

Spoorviaduct N340 Hessenweg te Dalfsen

Rijswijk / Delft-Zuid PHS DS1 Spoor en Civiel

Onderdoorgang A2/N2 Eindhoven

Verdubbeling spoorlijn Heerlen-Landgraaf

Onderdoorgang Rondweg Bedum

Spoorviaduct Witte Paarden

Langzaamverkeerstunnel Zevenaar

Onderdoorgangen Spoorzone - Elst

BOR maatregelen Beverwijk

Geluidsschermen Breda

Geluidsschermen Helmond

Onderdoorgang 'Stanleyweg Venlo'

Geluidsschermen Heeze Leende

Wandelbuis Almen Hulzerdijk

Spoorbrug Arumervaart Franeker

Onderdoorgangen Sittard-Geleen

Viaduct 1e Weteringsewal Elst

Beeldengroep Beehold, Floriade Almere

Kunstpaviljoen M, Floriade Almere

Growing Pavilion, Floriade Almere

BouwQ beoordeelt aardbevingsschade in Groningen

BouwQ en Peutz delen kennis

BouwQ in Cement: "TIS-controle Stationsgebied Driebergen-Zeist"

BouwQ in het NOS Journaal

BouwQ is verhuisd

Industrieel (prefab) bouwen: het certificatieproces

NEN-studiedag: Inventarisatie brandveiligheid gevels, hoe pakken we dit aan?

Kwaliteitsborging van industrieel bouwen en (prefab) bouwconcepten

Kwaliteitsborging voor investeerders

Meerderheid Eerste Kamer stemt voor Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Controleur Nahide Soyal deelt haar werkweek op Instagram

Nieuw kantoor EMA binnen gestelde deadline opgeleverd

Onderzoeksplicht breedplaatvloeren

Raamovereenkomst Systeemgerichte Contractbeheersing

Samenwerking met SGS INTRON

Snelle afhandeling vergunningsaanvraag De Sternhof dankzij BouwQ scan

Veilig vluchten bij brand. Wat is de rol van de architect?

Is één vluchtroute voldoende voor veilig vluchten?

Vluchtroutes. Noodzakelijk kwaad of design challenge?

Waar is de dirigent?

BetonKanoRace 2018

BetonKanoRace 2018 fotos

Studenten van de TU/e bij BouwQ

Private kwaliteitsborging

Wkb & aanpassingen Burgerlijk Wetboek

Fietsevent voor studenten KOers langs BouwQ projecten in Eindhoven

Beoordeling constructieve veiligheid PSV stadion volgens protocol Betaald Voetbal

Raamovereenkomst Project- beheersing en Systeemgerichte Contractbeheersing

(STRUCTURAL) COMPUTATIONAL ENGINEERS

Raamovereenkomst Project- beheersing en Systeemgerichte Contractbeheersing

Wil jij het verschil maken in een traditionele bouwwereld?

Contracten certificeringregeling prefab woningen ondertekend door Van Wijnen, Kiwa en BouwQ

BouwQ als eerste kwaliteitsborger in Nederland geaccrediteerd

BouwQ en SGS starten samenwerking voor de Belgische markt

brandveiligheid

Vluchtroutes in het Bouwbesluit

De mate waarin gebouwen brandveilig zijn is grotendeels afhankelijk van de manier waarop de vluchtroutes in het gebouw zijn geregeld. Het Bouwbesluit 2012 definieert een vluchtroute als volgt: ‘route die begint in een voor personen bestemde ruimte, uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift.’

Eén vluchtroute voldoende?

Het geldende Bouwbesluit gaat ervan uit dat men voor de brandveiligheid van gebouwen in principe met één vluchtroute kan volstaan, waarbij men varieert in de zwaarte van de gestelde eisen aan de vluchtroute. Pas wanneer er een te groot risico ontstaat voor de aanwezige personen, zijn aanvullende vluchtroutes vereist. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er grotere groepen personen aanwezig zijn, of wanneer de vluchtroute naar het trappenhuis geblokkeerd kan zijn bij een calamiteit. Daarnaast speelt de hoogte van het gebouw een rol. In onderstaand diagram is voor de meest voorkomende gebruiksfuncties weergegeven welk type vluchtweg in deze gevallen volstaat:

Betekenis van de verschillende vluchtroutes

De verschillende typen vluchtwegen staan gelijk aan verschillende gradaties van veiligheid: de beschermde vluchtroute, de extra beschermde vluchtroute en de veiligheidsvluchtroute. Onderstaand worden de verschillende typen vluchtwegen verder uitgelegd met een verwijzing naar de brand- en rookklassen van de materialen die toegepast mogen worden in de verschillende vluchtwegen. Hierbij is de standaard ‘beschermde vluchtroute’ de route waaraan de minst strenge eisen gesteld worden en de ‘veiligheidsvluchtroute’ de route waaraan de meest strenge eisen gesteld worden. In een extra beschermde vluchtroute en een veiligheidsvluchtroute wordt geen brand verondersteld, dit betekent ook dat er beperkingen kunnen zijn aan het gebruik van deze ruimten.

Beschermde vluchtroute:
Dit gedeelte van een vluchtroute ligt buiten een subbrandcompartiment, maar binnen een brandcompartiment en voert uitsluitend door een verkeersruimte. Dit betekent dat een beschermde vluchtroute niet door een verblijfsgebied, functiegebied (nieuwe benaming voor het vroegere ‘verblijfsgebied niet bestemd voor het verblijven van personen’), toiletruimte, badruimte of technische ruimte mag lopen.

Extra beschermde vluchtroute:
Dit gedeelte van een beschermde vluchtroute ligt buiten een brandcompartiment. Dit betekent ook dat er een brandscheiding rondom deze route moet liggen. Dit is ook het type vluchtroute waarin geen brand wordt verondersteld.

Veiligheidsvluchtroute:
Dit is het gedeelte van een extra beschermde vluchtroute dat voert door een niet besloten ruimte en aansluitend daarop door een ruimte die uitsluitend kan worden bereikt vanuit niet besloten ruimten. Het is de vluchtroute waaraan de meeste eisen worden gesteld. Ook in dit type vluchtweg wordt geen brand verondersteld.

Vluchtroutes en brandklassen van materialen

In onderstaande tabel (bron: Bouwbesluit 2012) is weergegeven aan welke brandklassen de materialen, grenzend aan binnenlucht, moeten voldoen. De rookklassen waaraan voldaan moet worden is rookklasse s2. Zowel de rookklasse als de brandklasse moet bepaald worden volgens NEN-EN 13501-1.

BouwQ biedt de BOUWQ360° brandveiligheidsscan. Hiermee is het mogelijk om het eerste schetsontwerp te toetsen met betrekking tot de vluchtroutes, zodat in een vroeg stadium duidelijk wordt welke vluchtroute of vluchtroutes gehanteerd moeten worden en welke mate van creativiteit aanvaardbaar is voor de architect.

This is not correct
This is not correct
This is not correct
This is not correct
This is not correct
This is not correct

*verplicht

Hartelijk dank voor uw interesse in BouwQ.

Uw informatie wordt verwerkt. In het geval de aanvraag er om vraagt nemen wij spoedig contact met u op.

Voldoet uw schets aan de eisen voor brandveiligheid gebouwen?

Vereenvoudig de goedkeuring van uw bouwaanvraag met de BOUWQ360° brandveiligheidscan