Stationsgebied - Driebergen Zeist

In project ‘Stationsgebied Driebergen Zeist’ wordt de gelijkvloerse kruising van de Hoofdstraat en de Odijkerweg met het spoor vervangen door een onderdoorgang en wordt het spoor wordt van 3 naar 4 sporen gebracht. Na de aanpassing zal het nieuwe station uit verschillende functies bestaan: stationsplein, commerciële voorzieningen, stationsvoorzieningen, fietsenstalling, perron, voorpleinen en busstation.

De opdracht aan BouwQ betreft het uitvoeren van controles op ontwerp en uitvoering op de aspecten constructieve veiligheid en waterdichtheid in het kader van de VGV-verzekering.

Bouwperiode
2016-2019

Opdrachtgever
ProRail

Aannemer
BAM

Dienstverlening

Deelgebied(en)