Stationsgebouw, Fietsenkelder en Perrontunnel - Assen

De vernieuwing van het stationsgebied in Assen werd in verschillende deelopdrachten in de markt gezet. De fietsenkelder en het station met indrukwekkende houten kapconstructie werden in opdracht van de Gemeente gerealiseerd. De perrontunnel werd in opdracht van ProRail gerealiseerd. De opdracht aan BouwQ betreft het op de verschillende deelprojecten uitvoeren van controles op ontwerp en uitvoering op de aspecten constructieve veiligheid en waterdichtheid in het kader van de VGV-verzekering. Om de risico's op de raakvlakken tussen de verschillende projecten te beheersen werd ook Risk Control toegepast.

Bouwperiode
2016-2018

Opdrachtgever
Gemeente Assen
ProRail (perrontunnel)

Architect
Team A

Aannemer
HEGEMAN (station)
BAM (fietsenkelder)
REEF INFRA (perrontunnel)

Dienstverlening

Deelgebied(en)

Projecten

Cooltoren Rotterdam

TIS

Bekijk project
Projecten

EMA Amsterdam

TIS, Verscherpt Toezicht Brandveiligheid

Bekijk project
Projecten

Theemswegtracé Rotterdam

Ontwerpbeoordeling, Inspectie

Bekijk project
Projecten

Tilburg University

TIS

Bekijk project
Projecten

Havenkwartier Zeewolde

TIS

Bekijk project
Projecten

Ringweg R6 Mechelen

TIS

Bekijk project
Projecten

nhow RAI hotel Amsterdam

TIS

Bekijk project
Projecten

Stationsgebied Driebergen Zeist

TIS

Bekijk project
Projecten

Station Assen

TIS, Risk Control

Bekijk project
Projecten

Rijkskantoor De Knoop Utrecht

TIS, Verscherpt Toezicht Brandveiligheid

Bekijk project
Projecten

Pyloonbrug Hovenring Eindhoven

Ontwerpbeoordeling

Bekijk project