Werken bij BouwQ

Vacature: Bouwbesluitdeskundige (32-40 uur)

Lees meer Overige vacatures

Naast het uitvoeren van risicoanalyses, garandeer je door slimme controles op het ontwerp en gerichte inspecties op de bouwplaats dat bouwwerken voldoen aan het Bouwbesluit. Wil je meewerken aan een grote variatie in projecten? Wil je deel uitmaken van een multidisciplinair team in een dynamisch kennisbedrijf? Dan ben jij het talent dat wij zoeken!

Wat houdt de functie in?

Als bouwbesluitdeskundige bestaat je taak uit het beoordelen van bouwwerken op het voldoen aan de technische eisen uit het Bouwbesluit als een onafhankelijke derde. Het betreft hier het beoordelen van het ontwerp door middel van controleberekeningen en –analyses, het overdragen van overgebleven risicopunten vanuit ontwerp naar de uitvoering en het inspecteren van het werk op de bouwplaats.

Als bouwbesluitdeskundige voer je zelf controles uit op gebied van algemeen bouwkundig, brand, bouwfysica, technische installaties en duurzaamheidseisen. Uiteraard sta je er niet alleen voor. Je maakt deel uit van een projectteam van ontwerpcontroleurs en inspecteurs van verschillende disciplines onder leiding van een projectleider.

Samengevat bestaat de functie uit:

 • Het maken van technische risicoanalyses en het opstellen van een borgingsplan;
 • Het beoordelen van berekeningen, tekeningen, adviesrapporten, attesten en certificaten, waar nodig maak je eigen controleberekeningen;
 • Het opstellen van beoordelingsrapporten ontwerpcontrole;
 • Het opvolgend inspecteren van de in de uitvoering;
 • Het opstellen van de inspectierapporten;
 • Het vastleggen van de risicoanalyses, de ontwerpbeoordelingen en de inspectieresultaten gebeuren in de BouwQ database;
 • Het inhoudelijk afstemmen van beoordelingen van medecontroleurs (intern en extern);
 • Het deelnemen aan de interne kennisoverdracht en het actueel houden van de know-how op gebied van Bouwbesluit en duurzaamheid.

Wie zoeken wij?

Je bent geïnteresseerd in het verbeteren en aantoonbaar maken van de technische kwaliteit van bouwwerken. Het Bouwbesluit en duurzaamheidseisen kennen voor jou geen geheimen. Vanuit jouw technische expertise wil je bijdragen aan het terugdringen van bouwfouten. Door het uitvoeren van jouw onafhankelijke, inhoudelijke beoordelingen van het ontwerp en het opvolgen van de uitvoeringsrisico's, creëer je een meerwaarde voor de betrokken partijen en maximaliseer je de klanttevredenheid.

Verder beschik je over:

 • Een diploma HBO / TU Bouwkunde;
 • Een PHBO-opleiding Bouwplantoetser of Bouwbesluitdeskundige of opleiding ABWT 1 & 2;
 • Grondige kennis van de technische voorschriften uit het Bouwbesluit;
 • Kennis van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen;
 • Minimaal 4 jaar ervaring met het beoordelen of bouwplannen voldoen aan de technische voorschriften uit het Bouwbesluit;
 • Ervaring met het risico gestuurd beoordelen en opvolgen van bouwprojecten;
 • Kennis -en ervaring op vlak van duurzaamheidseisen (bv. BENG) en/of technische installaties in gebouwen is een pré;
 • Analytisch denkvermogen, probleemoplossend;
 • Overzicht op de hoofdlijnen en oog voor detail;
 • Zowel de kwaliteiten om zelfstandig als in een team te kunnen optreden;
 • Goede communicatieve vaardigheden, mondeling en schriftelijk;
 • Een gezonde dosis assertiviteit;
 • Goede rapportagevaardigheden: je kan beoordelingsresultaten vertalen naar een duidelijk rapport;
 • Een groot empathisch denkvermogen om je in te leven bij de vraag van de klant;
 • Je bent bereid je continu bij te scholen;
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B

Reageren

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan je cv en motivatie naar ons via onderstaande button.

Direct solliciteren

Waarom werken bij BouwQ?

Uitdaging & afwisseling

Bij BouwQ werk je mee aan zeer diverse, uitdagende en toonaangevende projecten in zowel de infrastructuur (spoor, weg, haven, energie etc.) als gebouwen (hoogbouw, kantoren, sportcomplexen, scholen, zorginstellingen etc.).

In de controlerende rol heb je met veel meer projecten tegelijk te maken dan bij een ontwerpend bureau, opdrachtgever of aannemer. Bovendien lopen we in de verschillende fasen van het bouwproces mee van voorontwerp tot oplevering. Dat maakt het werk zeer gevarieerd. Je zit niet alleen op kantoor, maar komt ook regelmatig op de bouwplaats.

Kennis & ontwikkeling

Als vooraanstaand technisch controlebureau moeten we steeds op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, rekensoftware en techniek. Professionele ontwikkeling is bij ons geen keuzemogelijkheid, het is onze tweede natuur.

De deskundigheid en de kennis van onze medewerkers zijn bepalend voor ons succes. BouwQ biedt je dan ook alle kansen en begeleiding om jezelf verder te ontwikkelen en te excelleren in je vakgebied.

Samenwerking & communicatie

Uiteraard sta je er niet alleen voor. Voor elk project wordt een multidisciplinair team samengesteld dat aangestuurd wordt door een ervaren projectleider. Op technisch vlak klankbord je regelmatig intern met je collega-experts of doe je beroep op één van onze externe partners uit ons kennisnetwerk.

Daarnaast zijn we regelmatig in gesprek met de opdrachtgevers, de ontwerpende en de bouwende partijen over wat er goed gaat, maar ook wat er beter moet. Uiteindelijk streven we allemaal hetzelfde doel na: een kwalitatief goed en veilig bouwwerk dat binnen budget en tijd wordt opgeleverd.

Over BouwQ

BouwQ is een club ervaren, deskundige en onafhankelijke technici en controleurs die optimale veiligheid en kwaliteit van bouwwerken nastreeft door middel van doelgerichte controles in alle fasen en op alle aspecten van bouwwerken en -processen. Met deze focus heeft BouwQ zich in Nederland en in toenemende mate in België als kwaliteitspartner van grote infrastructurele werken en bouwprojecten, maar zeer zeker ook van utiliteit en woningbouw gepositioneerd.

 • We controleren alle typen bouwwerken: tunnels, bruggen, haveninfrastructuur, sluizen, kademuren, aquaducten, stations, sportcomplexen, hoogbouw, industriële gebouwen, onderwijsgebouwen, zorginstellingen, parkeergarages, kantoren, winkels, woongebouwen etc.
 • We controleren in alle fasen van een bouwproject: aanbesteding, ontwerp, realisatie, oplevering en onderhoud.
 • We controleren op alle aspecten: van constructieve veiligheid tot waterdichtheid en van bouwbesluit brede scopes tot deelgebieden als brandveiligheid, akoestiek, bouwfysica en gebouw gebonden installaties.
 • We voeren vele typen toetsen uit: van product- tot proces- en systeemtoetsen. Het paradepaardje onder de methodieken is Technical Inspection Service TIS. BouwQ heeft een omvangrijk trackrecord met TIS voor belangrijke opdrachtgevers (ProRail, Rijksvastgoedbedrijf en grote aannemerscombinaties).
 • We leveren professionele tegenspraak: als onafhankelijke derde partij geven we feedback aan opdrachtgevers, ontwerpers, projectleiders, werkvoorbereiders en uitvoerders. We houden hen scherp door hen regelmatig de spiegel voor te houden.
Meer vacatures bij BouwQ