Onafhankelijke Controle

Onafhankelijke Controle wordt ingezet voor het controleren van óf de vraagspecificatie óf (delen van) het ontwerp óf de uitvoering. Denk aan het maken van specifieke schaduwberekeningen voor ontwerpen, het uitvoeren van een tweedelijnskeuring op de uitvoering of het controleren van (een deel van) de realisatie van een bouwwerk etc.

Kenmerken

Een Onafhankelijke Controle heeft veel weg van een Technical Inspection Service. Ze is grondig, onafhankelijk en deskundig. Het grote verschil is dat de Onafhankelijke Controle standaard niet integraal is, maar gericht op dát onderdeel van het bouwproces dat de opdrachtgever wil laten controleren door een onafhankelijke partij.

Toepassingsgebieden

Opdrachtgevers en opdrachtnemers zetten Onafhankelijk Controle door BouwQ om zekerheid te verkrijgen over een specifiek onderdeel van een bouwwerk en om discussie te voorkomen. Ongeacht in welke fase dit nodig is: de vraagspecificatie, het ontwerp of in de uitvoering.

Integrale zekerheid

Onafhankelijke controle richt zich op óf de vraagspecificatie, óf het ontwerp óf de uitvoering. Voor integrale zekerheid is het raadzaam een bouwwerk in al deze opvolgende fases te laten beoordelen. Zo kan getoets worden of bijvoorbeeld de gevaren en risico’s die in ontwerp zijn geconstateerd vervolgens in de uitvoering op praktisch niveau beheerst worden. Door in alle fases te beoordelen wordt optimale integrale zekerheid nagestreefd. Wie een bouwwerk wil laten beoordelen op zowel vraagspecificatie, ontwerp als op uitvoering, is beter gediend met onze Technical Inspection Service.

Meer informatie

Heeft u interesse? Wilt u meer informatie om te bepalen of Onafhankelijke Controle iets voor u is? Neem geheel vrijblijvend contact op met ons via onderstaande contactgegevens.

T 0499- 36 54 40
E info@bouwq.nl