Algemene werkwijze

Hoewel BouwQ een aantal “standaard” dienstverleningen aanbiedt, zien wij elk project als uniek en gaan daarom graag met u om tafel om vast te stellen of de dienstverlening volgens de standaard aanbieding wel goed bij u past. Indien dit niet het geval is, kijken wij met u hoe we de dienstverlening passend kunnen maken.

 

Home  /  Over BouwQ  /

Algemene werkwijze

Centraal in deze werkwijze staat u als klant

Dit uit zich in alle fases van het project. In elke fase denkt BouwQ met u mee. Zo geven wij u tijdens de offerte al een inzicht in welke dienstverlening of combinatie tussen dienstverleningen het beste bij uw opdracht past op basis van de gesignaleerde risico’s in de ontvangen bescheiden.

Ook tijdens de loopduur van het project worden uw wensen als klant meegnomen. Dit uit zich in onze risicoanalyse waarin wij in een aparte sessie met u kijken wat voor u belangrijke risicopunten zijn, door gezamenlijk de te hanteren gevolgklassen te formuleren. Tevens wordt de toetsdrempel, op basis waarvan onze toetsen worden uitgevoerd, aangepast aan uw bereidheid tot het nemen van risico’s. De gekozen toetsstrategie past hiermee direct bij uw wensen en het risicoprofiel van het project. Deze toetsstrategie wordt tijdens de loop van het project geüpdatet op basis van de uitgevoerde toetsen, veranderde inzichten in het ontwerp of de uitvoering of wijziging van uw behoefte als klant.

Centraal in onze algemene werkwijze staat dus een flexibele en proactieve houding tegenover uw wensen.