Risicocontrole en kostenbesparing begint bij integrale kwaliteitsborging
 

Bouwrisico's, wie durft?


Niemand wil risico’s. Risicobeheer en -management zijn niet voor niets belegd op
boardroomniveau. Maar wie vertelt u waar de risico’s zitten, hoe manifest ze zijn, hoe
ernstig en bedreigend? Wat er gebeurt als u niets doet? Hoe groot de gevolgschade
kan zijn?

 

 
Risicocontrole en kostenbesparing begint bij integrale kwaliteitsborging

 

Bouwrisico's, wie durft?


Niemand wil risico’s. Risicobeheer en -management zijn niet voor niets belegd op boardroomniveau. Maar wie vertelt u waar de risico’s zitten, hoe manifest ze zijn, hoe ernstig en bedreigend? Wat er gebeurt als u niets doet? Hoe groot de gevolgschade kan zijn?

 

BouwQ zet de norm

BouwQ is een onafhankelijk en geaccrediteerd bouwinspectiebureau. De technici en controleurs van BouwQ streven constructieve veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van bouwwerken na door middel van doelgerichte controles op alle aspecten van het bouwproces vanaf het ontwerp tot en met de oplevering. Met deze focus positioneert BouwQ zich al 20 jaar als de kwaliteitspartner voor aannemers en ontwikkelaars van grote infrastructurele werken alsmede voor de utiliteits- en woningbouw in Nederland en België.

BouwQ heeft aan de wieg gestaan van Technical Inspection Service (TIS). Dit is een fundamenteel nieuwe methode voor risicogestuurde kwaliteitscontrole van ontwerp en uitvoering bij bouwwerken. Samen met andere partijen heeft BouwQ deze methode in 2003 ontwikkeld, in de loop der jaren verfijnd en er inmiddels een omvangrijk trackrecord mee opgebouwd.

Waarom BouwQ360° TIS?

 • BouwQ360° kijkt verder dan het Bouwbesluit: beoordelingskader met eisen vanuit verschillende wettelijke en private eisen.
   
 • Toetsing over vijf technische deelgebieden: algemeen bouwkundig, constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica en technische installaties.
   
 • Beoordeling tijdens het hele bouwproces: van voorontwerp tot en met de oplevering.
   
 • Een duidelijke rapportage: een gecertificeerde kwaliteitsverklaring voor meerdere doeleinden, erkend in het kader van de WKB.
   
 • Verzekerd voor verborgen gebreken: alleen TIS biedt de mogelijkheid om het bouwwerk tot 10 jaar na oplevering te verzekeren voor verborgen gebreken.

Meer over BouwQ360°:

Het reduceren van faalkosten met integrale kwaliteitsborging

 

 

 


Met BouwQ360°TIS Kwaliteitsborging op uw project voldoet u niet alleen aan de eisen van de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) maar beschikt u ook over een onafhankelijke en kwalitatief gerapporteerde onderbouwing waarmee u zich verzekert van een gecontroleerd bouwproces.

 Het reduceren van
faalkosten met integrale
kwaliteitsborging

Met BouwQ360°TIS Kwaliteitsborging op uw project voldoet u niet alleen aan de eisen van de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) maar beschikt u ook over een onafhankelijke en kwalitatief gerapporteerde onderbouwing waarmee u zich verzekert van een gecontroleerd bouwproces.

 

Gegarandeerde zekerheid voor uitvoerder en opdrachtgever

BouwQ controleert en beoordeelt de technische kwaliteit van
bouwwerken. Het streven is altijd het bieden van de grootst mogelijke zekerheid, aan opdrachtgevers, opdrachtnemers, eigenaars of gebruikers
en alle andere betrokkenen bij de bouw. Daarom zijn de controles gedegen en volledig.

In de twintig jaar van haar bestaan heeft de dienstverlening van BouwQ
zich ontwikkeld tot een brede portefeuille met controle- en beoordelingsmethodieken. Professioneel en veelzijdig.

 • We controleren alle typen bouwwerken: van woongebouwen tot multifunctionele utilitaire complexen. En van geluidschermen tot snelwegtracé's, inclusief tunnels.
 • We controleren in alle fasen van een bouwproject: van de realisatie (vraagspecificatie, ontwerp, uitvoering) tot de onderhoudsfase (oplevering, maintain periode).
 • We controleren op alle aspecten: van constructieve veiligheid tot waterdichtheid en van bouwbesluitbrede scopes tot deelgebieden als brandveiligheid, akoestiek, bouwfysica en gebouwgebonden installaties.
 • We voeren vele typen toetsen uit: van product- tot proces- en systeemtoetsen. Het paradepaardje onder de methodieken is Technical Inspection Service TIS. BouwQ heeft een omvangrijk trackrecord met TIS voor belangrijke opdrachtgevers (ProRail, Rijksvastgoedbedrijf en grote aannemerscombinaties)
 • We leveren professionele tegenspraak: als onafhankelijke derde partij geven we feedback aan opdrachtgevers, ontwerpers, projectleiders, werkvoorbereiders en uitvoerders. We houden hen scherp door hen regelmatig de spiegel voor te houden.

Gegarandeerde zekerheid voor uitvoerder en opdrachtgever

BouwQ controleert en beoordeelt de technische kwaliteit van bouwwerken. Het streven is altijd het bieden van de grootst mogelijke zekerheid, aan opdrachtgevers, opdrachtnemers, eigenaars of gebruikers en alle andere betrokkenen bij de bouw. Daarom zijn de controles gedegen en volledig.

In de twintig jaar van haar bestaan heeft de dienstverlening van BouwQ zich ontwikkeld tot een brede portefeuille met controle- en beoordelingsmethodieken. Professioneel en veelzijdig.

 • We controleren alle typen bouwwerken: van woongebouwen tot multifunctionele utilitaire complexen. En van geluidschermen tot snelwegtracé's, inclusief tunnels.
 • We controleren in alle fasen van een bouwproject: van de realisatie (vraagspecificatie, ontwerp, uitvoering) tot de onderhoudsfase (oplevering, maintain periode).
 • We controleren op alle aspecten: van constructieve veiligheid tot waterdichtheid en van bouwbesluitbrede scopes tot deelgebieden als brandveiligheid, akoestiek, bouwfysica en gebouwgebonden installaties.
 • We voeren vele typen toetsen uit: van product- tot proces- en systeemtoetsen. Het paradepaardje onder de methodieken is Technical Inspection Service TIS. BouwQ heeft een omvangrijk trackrecord met TIS voor belangrijke opdrachtgevers (ProRail, Rijksvastgoedbedrijf en grote aannemerscombinaties)
 • We leveren professionele tegenspraak: als onafhankelijke derde partij geven we feedback aan opdrachtgevers, ontwerpers, projectleiders, werkvoorbereiders en uitvoerders. We houden hen scherp door hen regelmatig de spiegel voor te houden.

Aanvaardbare risico's. Waar
legt u de grens?

 

BouwQ gaat pragmatisch, flexibel en proactief te werk. Onze dienstverlening bestaat uit een aantal standaard elementen, die wij in overleg optimaal configureren en inzetten.

Een gedegen risicoanalyse op basis van aangeleverde informatie vormt het uitgangspunt. We taxeren welke diensten en/of producten (of combinaties) daar het beste bij passen en komen zo tot een gedetailleerd voorstel.

Gedurende de looptijd van een project blijven we op basis van de waargenomen risico’s en de geformuleerde gevolgklassen in overleg over onze inzet; U bepaalt de aanvaardbare risicofactor. Maar u weet steeds waar u aan toe bent.

De gekozen toetsstrategie past altijd bij uw wensen en het risicoprofiel van het project. Tijdens de loop van het project wordt de strategie indien nodig geüpdatet op basis van de uitgevoerde toetsen, veranderde inzichten in het ontwerp of de uitvoering of andere behoeften.