BouwQ360° Bouwfysica
 

Een comfortabel & gezond gebouw

BouwQ360° Bouwfysica

 

Wat is nodig voor een aangenaam binnenklimaat?


Een gebouw moet comfortabel, gezond en geschikt voor het beoogde gebruik zijn. Dit klinkt misschien vanzelfsprekend, maar om een aangenaam binnenklimaat mogelijk te maken zijn veelal bouwkundige maatregelen noodzakelijk. Voorbeelden hiervan zijn het voorkomen van vochtdoorslag of andere vochtschade, en het bieden van goed thermisch en/of akoestisch comfort. Hierbij leiden de toenemende complexiteit in gebouwconstructies en gebouwinstallaties tot nieuwe uitdagingen in thermisch en akoestisch comfort.

In de vigerende wet- en regelgeving zijn slechts een aantal bouwfysische aspecten vastgelegd. Met name bij utiliteitsbouw stellen opdrachtgevers vaak extra (privaatrechtelijke) eisen aan comfort en binnenklimaat. Om ervoor te zorgen dat het gebouw zo prettig wordt als de opdrachtgever vooraf heeft gewenst, is het belangrijk dat de wettelijke en privaatrechtelijke eisen integraal getoetst worden. Daarnaast is integrale toetsing nodig om de verschillende comfortaspecten (temperatuur, akoestisch, visueel), de effecten van detaillering, en consequenties voor de energiezuinigheid of duurzaamheid van het gebouw in samenhang te kunnen beoordelen.

 

BouwQ tilt comfort naar een hoger niveau


BouwQ biedt verschillende mogelijkheden om het binnenklimaat van een gebouw naar een hoger niveau te tillen. Wij zorgen ervoor dat alle belangrijke comfortaspecten die door u zijn vastgesteld, bijvoorbeeld in een Programma van Eisen, bekeken en beoordeeld worden. Zodat het binnenklimaat zoals u dat wenst daadwerkelijk mogelijk is in het gebouw. De BouwQ beoordelingen zijn risicogestuurd, waarbij de door de opdrachtgever beoogde comforteisen bewaakt worden. BouwQ biedt verschillende mogelijkheden om het binnenklimaat van gebouwen naar een hoger niveau te tillen:

 • BouwQ360° TIS Bouwfysica: een onafhankelijke, deskundige, risicogestuurde en gecertificeerde toets van zowel ontwerp als uitvoering op het gebied van binnenklimaat volgens de Technical Inspection Service (TIS) methode.
   
 • Scan Bouwfysica: toetsing van uw eerste schetsontwerp op basis van het door de opdrachtgever gestelde pakket van eisen. Zo weet u al in een vroeg stadium of uw ontwerp in overeenstemming is met de geldende voorschriften vanuit het Bouwbesluit.
   
 • Onafhankelijke Ontwerpbeoordelingen Bouwfysica: volledig onafhankelijke en diepgaande beoordeling van het ontwerp, vaak op basis van tekeningen. De beoordeling vindt risicogestuurd plaats en laat zien of er voldaan kan worden aan het gewenste comfort niveau. Hierbij wordt de detaillering ook in ogenschouw genomen.
   
 • Onafhankelijke Inspecties Bouwfysica: een volledig onafhankelijke inspectie van de benodigde voorzieningen tijdens de realisatiefase op de bouwplaats. Afhankelijk van het gebouwtype en het risicoprofiel worden de voorgeschreven voorzieningen getoetst. Daarnaast wonen wij regelmatig testen op locatie of in laboratoria bij, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de lucht- en waterdichtheid. De Bouwfysische inspecties worden vaak samen uitgevoerd met Algemeen Bouwkundige inspecties.
   
 • Technical Due Diligence Bouwfysica: geeft inzicht in welke mate een bestaand gebouw voldoet aan het gewenste comfort niveau en welke bouwkundige voorzieningen getroffen moeten worden om het gewenste niveau te bereiken.

 

BouwQ tilt comfort naar een hoger niveau


BouwQ biedt verschillende mogelijkheden om het binnenklimaat van een gebouw naar een hoger niveau te tillen. Wij zorgen ervoor dat alle belangrijke comfortaspecten die door u zijn vastgesteld, bijvoorbeeld in een Programma van Eisen, bekeken en beoordeeld worden. Zodat het binnenklimaat zoals u dat wenst daadwerkelijk mogelijk is in het gebouw. De BouwQ beoordelingen zijn risicogestuurd, waarbij de door de opdrachtgever beoogde comforteisen bewaakt worden. BouwQ biedt verschillende mogelijkheden om het binnenklimaat van gebouwen naar een hoger niveau te tillen:

 • BouwQ360° TIS Bouwfysica: een onafhankelijke, deskundige, risicogestuurde en gecertificeerde toets van zowel ontwerp als uitvoering op het gebied van binnenklimaat volgens de Technical Inspection Service (TIS) methode.
   
 • Scan Bouwfysica: toetsing van uw eerste schetsontwerp op basis van het door de opdrachtgever gestelde pakket van eisen. Zo weet u al in een vroeg stadium of uw ontwerp in overeenstemming is met de geldende voorschriften vanuit het Bouwbesluit.
   
 • Onafhankelijke Ontwerpbeoordelingen Bouwfysica: volledig onafhankelijke en diepgaande beoordeling van het ontwerp, vaak op basis van tekeningen. De beoordeling vindt risicogestuurd plaats en laat zien of er voldaan kan worden aan het gewenste comfort niveau. Hierbij wordt de detaillering ook in ogenschouw genomen.
   
 • Onafhankelijke Inspecties Bouwfysica: een volledig onafhankelijke inspectie van de benodigde voorzieningen tijdens de realisatiefase op de bouwplaats. Afhankelijk van het gebouwtype en het risicoprofiel worden de voorgeschreven voorzieningen getoetst. Daarnaast wonen wij regelmatig testen op locatie of in laboratoria bij, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de lucht- en waterdichtheid. De Bouwfysische inspecties worden vaak samen uitgevoerd met Algemeen Bouwkundige inspecties.
   
 • Technical Due Diligence Bouwfysica: geeft inzicht in welke mate een bestaand gebouw voldoet aan het gewenste comfort niveau en welke bouwkundige voorzieningen getroffen moeten worden om het gewenste niveau te bereiken.
Een integrale beoordeling


Als opdrachtgever wilt u ervan verzekerd zijn dat de aspecten die u belangrijk vindt en die door u zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in een Programma van Eisen, bekeken en beoordeeld worden zodat ook daadwerkelijk het gewenste comfort in het gebouw behaald wordt. Omdat wij weten dat de uitvoering van de bedachte detaillering zeer kritisch kan zijn wanneer het gaat om Bouwfysica, voeren wij ook inspecties op de bouwplaats uit. Met behulp van deze bouwcontrole zorgen we ervoor dat u niet alleen op papier een goed gebouw krijgt, maar ook in de praktijk.

Bouwfysica & Technische Installaties

De mate waarin een gebouw voldoet aan comforteisen wordt niet alleen bepaald door aspecten die te maken hebben met bouwfysica, maar ook met de regeling van de technische installaties. Daarom moeten ook de technische installaties getoetst worden om zo een gezond gebouw te realiseren. BouwQ kan deze toets integraal voor u uitvoeren.

Waarom BouwQ360° TIS?

 • BouwQ360° kijkt verder dan het Bouwbesluit: beoordelingskader met eisen vanuit verschillende wettelijke en private eisen.
   
 • Toetsing over vijf technische deelgebieden: algemeen bouwkundig, constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica en technische installaties.
   
 • Beoordeling tijdens het hele bouwproces: van voorontwerp tot en met de oplevering.
   
 • Een duidelijke rapportage: een gecertificeerde kwaliteitsverklaring voor meerdere doeleinden, erkend in het kader van de WKB.
   
 • Verzekerd voor verborgen gebreken: alleen TIS biedt de mogelijkheid om het bouwwerk tot 10 jaar na oplevering te verzekeren voor verborgen gebreken.

Meer over BouwQ360°:

Winstoptimalisatie met behulp van kwaliteitsborging?

 Neem contact op over meer informatie over TIS Kwaliteitsborging.