BouwQ360° Brandveiligheid
 

Zekerheid over brandveiligheid

BouwQ360° Brandveiligheid

 

Wat is nodig voor een brandveilig gebouw?


Een fatale brand in een woning, verzorgingshuis of flatgebouw. Met enige regelmaat domineren ze het nieuws en worden er vragen gesteld over de brandveiligheid van gebouwen in Nederland.

Bouwbesluit 2012
Volgens het Bouwbesluit 2012 is een gebouw brandveilig wanneer er voldoende maatregelen getroffen zijn zodat de risico’s op het uitbreken en de gevolgen van brand acceptabel zijn. De wetgever beoogt hiermee te voorkomen dat er slachtoffers vallen en dat een brand zich uitbreidt naar een ander perceel. Een brandveilig gebouw betekent dus niet dat er geen brand kan uitbreken, maar dat de kans op brand en de gevolgen van een brand zoveel als mogelijk beperkt worden.

Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid van een gebouw ligt bij de eigenaar en de gebruiker. De brandveiligheid van een gebouw wordt bepaald door een combinatie van Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische aspecten. Deze verschillende aspecten dienen integraal beoordeeld te worden voor de bepaling van de brandveiligheid van een gebouw.

Gelijkwaardigheid
De eisen in het Bouwbesluit zijn verdeeld in functionele eisen die de beoogde doelen weergeven en prestatie-eisen waarmee wordt aangegeven hoe aan deze doelen wordt voldaan. Het Bouwbesluit 2012 biedt de mogelijkheid om in bouwwerken oplossingen toe te passen die niet voldoen aan de prestatie-eisen of de functionele eisen als kan worden aangetoond dat deze oplossing “gelijkwaardig” is. Een oplossing is gelijkwaardig als deze ten minste dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt als is beoogd met de eisen in het Bouwbesluit 2012. Een automatische blusinstallatie (b.v. sprinklersysteem) is een vaak toegepaste gelijkwaardige oplossing om brandcompartimenten groter te maken dan de prestatie-eisen in het Bouwbesluit voorschrijven.

 

BouwQ tilt brandveiligheid naar een hoger niveau


BouwQ kijkt verder dan alleen de geldende wet- en regelgeving. Andere brandveiligheidsaspecten die voor een gebouweigenaar of gebruiker belangrijk zijn kunnen ook door BouwQ getoetst worden.

Hoogbouw
BouwQ heeft veel ervaring met de beoordeling van brandveiligheid van hoogbouw boven de 70 meter. Deze hoge gebouwen vallen buiten het directe toepassingsgebied van het Bouwbesluit 2012, waardoor een aan het Bouwbesluit gelijkwaardig veiligheidsniveau moet worden aangetoond d.m.v. aanvullende bouwkundige, installatietechnische of organisatorische maatregelen.

Risicogestuurd
De BouwQ brandveiligheidsbeoordelingen zijn risicogestuurd, waarbij de door de opdrachtgever beoogde risicobereidheid en veiligheidsniveaus bewaakt worden. Niet alleen tijdens het ontwerp, maar ook tijdens de uitvoering.

Diensten
BouwQ biedt verschillende mogelijkheden om de brandveiligheid van een gebouw naar een hoger niveau te tillen:

 • BouwQ360° TIS Brandveiligheid: een onafhankelijke, deskundige, risicogestuurde en gecertificeerde toets van zowel ontwerp als uitvoering op het gebied van brandveiligheid volgens de Technical Inspection Service (TIS) methode.
 • Verscherpt Toezicht Brandveiligheid: een gestandaardiseerd toezichtprotocol , ontwikkeld door het Rijksvastgoedbedrijf, voor de borging van brandveiligheid bij verbouw- en nieuwbouwprojecten, met extra aandacht voor het uitvoeringsgereed ontwerp en inspecties tijdens de realisatiefase op de bouwplaats.
 • Scan Brandveiligheid: toetsing van uw eerste schetsontwerp op basis van het door de opdrachtgever gestelde pakket van eisen en de beschikbare randvoorwaarden, zoals locatie en omgevingsinformatie. Zo weet u al in een vroeg stadium of uw ontwerp in overeenstemming is met de geldende brandveiligheidsvoorschriften vanuit het Bouwbesluit of aan de gelijkwaardige oplossingen.
 • Onafhankelijke Ontwerpbeoordelingen Brandveiligheid: volledig onafhankelijke en diepgaande beoordeling van het Integraal Plan Brandveiligheid (IPB) en de bijbehorende tekeningen. De beoordeling vindt risicogestuurd plaats en laat zien of er voldaan kan worden aan het gewenste veiligheidsniveau.
 • Onafhankelijke Inspecties Brandveiligheid: een volledig onafhankelijke inspectie van de brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de realisatiefase op de bouwplaats. Hierbij wordt beoordeeld of brandveiligheidsvoorzieningen op een juiste wijze zijn aangebracht conform de werktekeningen en bijbehorende attesten.
 • Technical Due Diligence Brandveiligheid: geeft inzicht in welke mate een bestaand gebouw voldoet aan het gewenste brandveiligheidsniveau en welke voorzieningen getroffen moeten worden om het gewenste veiligheidsniveau te bereiken.
 •  
BouwQ tilt brandveiligheid naar een hoger niveau

BouwQ kijkt verder dan alleen de geldende wet- en regelgeving. Andere brandveiligheidsaspecten die voor een gebouweigenaar of gebruiker belangrijk zijn kunnen ook door BouwQ getoetst worden.

Hoogbouw
BouwQ heeft veel ervaring met de beoordeling van brandveiligheid van hoogbouw boven de 70 meter. Deze hoge gebouwen vallen buiten het directe toepassingsgebied van het Bouwbesluit 2012, waardoor een aan het Bouwbesluit gelijkwaardig veiligheidsniveau moet worden aangetoond d.m.v. aanvullende bouwkundige, installatietechnische of organisatorische maatregelen.

Risicogestuurd
De BouwQ brandveiligheidsbeoordelingen zijn risicogestuurd, waarbij de door de opdrachtgever beoogde risicobereidheid en veiligheidsniveaus bewaakt worden. Niet alleen tijdens het ontwerp, maar ook tijdens de uitvoering.

Diensten
BouwQ biedt verschillende mogelijkheden om de brandveiligheid van een gebouw naar een hoger niveau te tillen:

 • BouwQ360° TIS Brandveiligheid: een onafhankelijke, deskundige, risicogestuurde en gecertificeerde toets van zowel ontwerp als uitvoering op het gebied van brandveiligheid volgens de Technical Inspection Service (TIS) methode.
 • Verscherpt Toezicht Brandveiligheid: een gestandaardiseerd toezichtprotocol , ontwikkeld door het Rijksvastgoedbedrijf, voor de borging van brandveiligheid bij verbouw- en nieuwbouwprojecten, met extra aandacht voor het uitvoeringsgereed ontwerp en inspecties tijdens de realisatiefase op de bouwplaats.
 • Scan Brandveiligheid: toetsing van uw eerste schetsontwerp op basis van het door de opdrachtgever gestelde pakket van eisen en de beschikbare randvoorwaarden, zoals locatie en omgevingsinformatie. Zo weet u al in een vroeg stadium of uw ontwerp in overeenstemming is met de geldende brandveiligheidsvoorschriften vanuit het Bouwbesluit of aan de gelijkwaardige oplossingen.
 • Onafhankelijke Ontwerpbeoordelingen Brandveiligheid: volledig onafhankelijke en diepgaande beoordeling van het Integraal Plan Brandveiligheid (IPB) en de bijbehorende tekeningen. De beoordeling vindt risicogestuurd plaats en laat zien of er voldaan kan worden aan het gewenste veiligheidsniveau.
 • Onafhankelijke Inspecties Brandveiligheid: een volledig onafhankelijke inspectie van de brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de realisatiefase op de bouwplaats. Hierbij wordt beoordeeld of brandveiligheidsvoorzieningen op een juiste wijze zijn aangebracht conform de werktekeningen en bijbehorende attesten.
 • Technical Due Diligence Brandveiligheid: geeft inzicht in welke mate een bestaand gebouw voldoet aan het gewenste brandveiligheidsniveau en welke voorzieningen getroffen moeten worden om het gewenste veiligheidsniveau te bereiken.
Een goed gebouw op papier én in de praktijk


Omdat wij weten dat in het traject tussen het ontwerp en de uitvoering vaak nog ontwerpwijzigingen plaatsvinden en omdat maatafwijkingen en wijzigingen in materiaalkeuzes tijdens de bouw regelmatig voorkomen, voeren wij ook inspecties op de bouwplaats uit. Met behulp van deze bouwcontrole zorgen we ervoor dat u niet alleen op papier een brandveilig gebouw krijgt, maar ook in de praktijk.

 

Brandveiligheid & Technische Installaties

Er bestaat een sterke afhankelijkheid tussen brandveiligheid en technische installaties. Technische installaties zoals brandmelders, ontruimingsalarm en rookbeheersingssystemen dragen bij aan een brandveilig gebouw. Anderzijds zien we in de praktijk vaak dat de voor een technische installatie noodzakelijk doorvoering door een brandwerende wand de beoogde brandscheiding compromitteert. Een integrale toetsing van brandveiligheid en technische installaties, zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase, is daarom noodzakelijk. BouwQ voert deze integrale toetsing graag voor u uit.

Waarom BouwQ360° TIS?

 • BouwQ360° kijkt verder dan het Bouwbesluit: beoordelingskader met eisen vanuit verschillende wettelijke en private eisen.
   
 • Toetsing over vijf technische deelgebieden: algemeen bouwkundig, constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica en technische installaties.
   
 • Beoordeling tijdens het hele bouwproces: van voorontwerp tot en met de oplevering.
   
 • Een duidelijke rapportage: een gecertificeerde kwaliteitsverklaring voor meerdere doeleinden, erkend in het kader van de WKB.
   
 • Verzekerd voor verborgen gebreken: alleen TIS biedt de mogelijkheid om het bouwwerk tot 10 jaar na oplevering te verzekeren voor verborgen gebreken.

Meer over BouwQ360°:

Winstoptimalisatie met behulp van kwaliteitsborging?

 Neem contact op voor meer informatie over TIS Kwaliteitsborging.
 
BouwQ360° brandveiligheid projecten
Lees meer over BouwQ