BouwQ360° Technische Installaties

Een leefbaar & comfortabel gebouw

Een leefbaar & comfortabel gebouw

BouwQ360° Technische Installaties

 

Zekerheid over prestaties


Van het licht dat aangaat tot een volledig gebouwbeheersysteem, van de afvoer van vuil water tot volledig geconditioneerde gebouwen: een gebouw kan niet meer zonder technische installaties. Als gebouweigenaar wilt u zich niet bezighouden met het voorschrijven van vermogens en capaciteiten van de installaties in uw gebouw, maar u wilt wel dat de gevraagde prestatieniveaus gegarandeerd worden.

BouwQ kan zowel de werktuigbouwkundige als de elektrische Installaties toetsen om zo een goed leefbaar en comfortabel gebouw te realiseren.

Beoordeling van verschillende onderdelen


BouwQ toetst de installaties met name op de volgende onderdelen:

 

Werktuigbouwkundige (W) installaties:

 • Dakgoten en hemelwaterafvoeren
 • Binnenriolering
 • Waterinstallaties
 • Sanitair
 • Verwarmingsinstallaties
 • Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties
 • Koelinstallaties
 • Regelinstallaties

Elektrische (E) installaties:

 • Hoofdverdeelnet, inclusief verdeelinrichting
 • Krachtstroominstallatie
 • Noodstroom
 • Lichtinstallatie
 • Brandveiligheidsinstallaties
 • Bliksemafleiderinstallatie
 • Verlichtingsarmaturen
 • Kabelgoten en ladderbanen
Toetsingsmogelijkheden


BouwQ kijkt verder dan alleen de heersende wet- en regelgeving. Beoordelingen vinden risicogestuurd plaats, waarbij de door u beoogde kwaliteit van het uiteindelijk gebouw bewaakt wordt. Niet alleen tijdens het ontwerp, maar ook tijdens de uitvoering en de inregelperiode.

BouwQ biedt verschillende mogelijkheden om de technische Installaties van het gebouw te toetsen aan de eisen en de wensen:

 • BouwQ360° TIS Technische Installaties: een onafhankelijke, deskundige, risicogestuurde en gecertificeerde toets van zowel ontwerp als uitvoering volgens de Technical Inspection Service (TIS) methode.
   
 • Scan Technische Installaties: laat uw ontwerp toetsen, kies voor klankborden, een rapportage of expert coaching.
   
 • Second opinion ontwerp Technische Installaties: een diepgaande onafhankelijke beoordeling van het ontwerp van de technische installaties, aan de hand van controleberekeningen.
   
 • Inspecties Technische Installaties: een onafhankelijke inspectie van de onderdelen van de elektrische en werktuigbouwkundige installaties tijdens de realisatiefase. Het bijwonen van functionaliteitstesten behoort ook tot de mogelijkheden.
   
 • Technical due diligence Technische Installaties: een due diligence ‘Technische Installaties’ geeft inzicht in welke mate de bestaande installaties voldoen aan het gewenste prestatieniveau. Ook kan beoordeeld worden of de bestaande installaties geschikt zijn voor uitbreiding of aan vervanging toe zijn.

 

Toetsingsmogelijkheden


BouwQ kijkt verder dan alleen de heersende wet- en regelgeving. Beoordelingen vinden risicogestuurd plaats, waarbij de door u beoogde kwaliteit van het uiteindelijk gebouw bewaakt wordt. Niet alleen tijdens het ontwerp, maar ook tijdens de uitvoering en de inregelperiode.

BouwQ biedt verschillende mogelijkheden om de technische Installaties van het gebouw te toetsen aan de eisen en de wensen:

 • BouwQ360° TIS Technische Installaties: een onafhankelijke, deskundige, risicogestuurde en gecertificeerde toets van zowel ontwerp als uitvoering volgens de Technical Inspection Service (TIS) methode.
 • Scan Technische Installaties: laat uw ontwerp toetsen, kies voor klankborden, een rapportage of expert coaching.
 • Second opinion ontwerp Technische Installaties: een diepgaande onafhankelijke beoordeling van het ontwerp van de technische installaties, aan de hand van controleberekeningen.
 • Inspecties Technische Installaties: een onafhankelijke inspectie van de onderdelen van de elektrische en werktuigbouwkundige installaties tijdens de realisatiefase. Het bijwonen van functionaliteitstesten behoort ook tot de mogelijkheden.
 • Technical due diligence Technische Installaties: een due diligence ‘Technische Installaties’ geeft inzicht in welke mate de bestaande installaties voldoen aan het gewenste prestatieniveau. Ook kan beoordeeld worden of de bestaande installaties geschikt zijn voor uitbreiding of aan vervanging toe zijn.
Zekerheid over uw bouwwerk


BouwQ beoordeelt de verschillende installatietechnische onderdelen. Daarbij wordt ten eerste gekeken of de capaciteiten voldoen aan de wettelijke eisen. Daarnaast nemen we uw eigen wensen ook mee in de beoordeling. In veel gevallen zal dit leiden tot een verzwaring van de eisen waaraan de installaties moeten voldoen. Door deze integrale beoordeling krijgt u als opdrachtgever een gebouw dat voorzien is van het comfort dat u wenst.

Een goed ontwerp is de eerste stap naar goed functionerende technische installaties. Maar een correcte uitvoering en goede inregeling van de technische installaties is noodzakelijk voor de gewenste werkingsprestaties. Daarom voert BouwQ tijdens de realisatiefase regelmatig inspecties uit op de bouwplaats en volgen wij het inregelen van de installaties op.

Technische Installaties & Bouwfysica

Het binnenklimaat of de mate waarin voldaan wordt aan comforteisen in een gebouw wordt niet alleen bepaald door de afregeling van technische installaties, maar ook door aspecten die te hebben met bouwfysica. Daarom moeten ook de bouwfysische aspecten beoordeeld worden om zo een comfortabel gebouw te realiseren.

Waarom BouwQ360° TIS?

 • BouwQ360° kijkt verder dan het Bouwbesluit: beoordelingskader met eisen vanuit verschillende wettelijke en private eisen.
   
 • Toetsing over vijf technische deelgebieden: algemeen bouwkundig, constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica en technische installaties.
   
 • Beoordeling tijdens het hele bouwproces: van voorontwerp tot en met de oplevering.
   
 • Een duidelijke rapportage: een gecertificeerde kwaliteitsverklaring voor meerdere doeleinden, erkend in het kader van de WKB.
   
 • Verzekerd voor verborgen gebreken: alleen TIS biedt de mogelijkheid om het bouwwerk tot 10 jaar na oplevering te verzekeren voor verborgen gebreken.

Meer over BouwQ360°:

Winstoptimalisatie met behulp van kwaliteitsborging?

 Neem contact op over meer informatie over TIS Kwaliteitsborging.
 
BouwQ360° Technische Installaties projecten
Lees meer over BouwQ