BouwQ360° TIS Algemeen Bouwkundig
 

Een veilig & bruikbaar gebouw

BouwQ360° algemeen bouwkundig

 

Wat is nodig voor een veilig en bruikbaar gebouw?


Een gebouw moet voldoen aan de geldende normen en regels in het Bouwbesluit 2012 én het moet geschikt zijn voor de beoogde gebruiksfuncties. Voldoet uw gebouw aan de eisen op het gebied van veiligheid voor de gebruikers en bezoekers? Voldoen de verschillende ruimtes in aantal en afmetingen? Is het gebouw toegankelijk voor mindervaliden? Is het gebouw op een veilige manier onderhoudbaar? BouwQ toetst de bouwkundige randvoorwaarden die er voor zorgdragen dat een gebouw op een veilige manier gebruikt kan worden binnen de dienstverlening ‘Algemeen Bouwkundig’. Niet alleen tijdens het ontwerp, maar ook tijdens de realisatiefase.

BouwQ controleert hierbij of hoogteverschillen op een veilige manier overbrugt worden, of de verschillende ruimten voldoen aan de eisen ten aanzien van gebruiksfuncties, verblijfsruimten en -gebieden. De steeds belangrijker wordende integrale toegankelijkheid en inbraakwerendheid van gebouwen worden ook door BouwQ gecontroleerd. Het resultaat: een helder bouwkundig rapport waarin de aspecten die u belangrijk vindt zijn vastgelegd.

 

BouwQ tilt de constructieve veiligheid naar een hoger niveau


BouwQ kijkt verder dan alleen de geldende wet- en regelgeving, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Wij zorgen ervoor dat alle belangrijke veiligheids- en bruikbaarheidsaspecten die door u zijn vastgesteld, bijvoorbeeld in een Programma van Eisen, bekeken en beoordeeld worden. Zodat het gebruik zoals u dat wenst daadwerkelijk mogelijk is in het gebouw. De BouwQ beoordelingen zijn risicogestuurd, waarbij de door de opdrachtgever beoogde risicobereidheid en bruikbaarheidseisen bewaakt worden. BouwQ biedt verschillende mogelijkheden om de bruikbaarheid en de veiligheid van gebouwen naar een hoger niveau te tillen:

 • BouwQ360° TIS Algemeen Bouwkundig: een onafhankelijke, deskundige, risicogestuurde en gecertificeerde toets van zowel ontwerp als uitvoering op het gebied van veiligheid en bruikbaarheid volgens de Technical Inspection Service (TIS) methode.
 • Scan Algemeen Bouwkundig: toetsing van uw eerste schetsontwerp op basis van het door de opdrachtgever gestelde pakket van eisen. Zo weet u al in een vroeg stadium of uw ontwerp in overeenstemming is met de geldende voorschriften vanuit het Bouwbesluit.
   
 • Onafhankelijke Ontwerpbeoordeling Algemeen Bouwkundig: volledig onafhankelijke en diepgaande beoordeling van het ontwerp, vaak op basis van tekeningen. De beoordeling vindt risicogestuurd plaats en laat zien of er voldaan kan worden aan het gewenste veiligheids- en bruikbaarheidsniveau.
   
 • Onafhankelijke Inspectie Algemeen Bouwkundig: een volledig onafhankelijke inspectie van de benodigde voorzieningen en afmetingen tijdens de realisatiefase op de bouwplaats. Afhankelijk van het gebouwtype en het risicoprofiel worden de afmetingen van de verschillende ruimten beoordeeld en de integrale toegankelijkheid getoetst. Daarnaast worden de aanwezige hoogteverschillen en de afscherming van deze hoogteverschillen nagelopen. De Algemeen Bouwkundige inspecties worden vaak samen uitgevoerd met Bouwfysische inspecties.
   
 • Technical due diligence Algemeen Bouwkundig: geeft inzicht in welke mate een bestaand gebouw voldoet aan het gewenste bruikbaarheids- en veiligheidsniveau en welke voorzieningen getroffen moeten worden om het gewenste niveau te bereiken.

 

BouwQ tilt de constructieve veiligheid naar een hoger niveau

 

BouwQ kijkt verder dan alleen de geldende wet- en regelgeving, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Wij zorgen ervoor dat alle belangrijke veiligheids- en bruikbaarheidsaspecten die door u zijn vastgesteld, bijvoorbeeld in een Programma van Eisen, bekeken en beoordeeld worden. Zodat het gebruik zoals u dat wenst daadwerkelijk mogelijk is in het gebouw. De BouwQ beoordelingen zijn risicogestuurd, waarbij de door de opdrachtgever beoogde risicobereidheid en bruikbaarheidseisen bewaakt worden. BouwQ biedt verschillende mogelijkheden om de bruikbaarheid en de veiligheid van gebouwen naar een hoger niveau te tillen:
 

 • BouwQ360° TIS Algemeen Bouwkundig: een onafhankelijke, deskundige, risicogestuurde en gecertificeerde toets van zowel ontwerp als uitvoering op het gebied van veiligheid en bruikbaarheid volgens de Technical Inspection Service (TIS) methode.
   
 • Scan Algemeen Bouwkundig: toetsing van uw eerste schetsontwerp op basis van het door de opdrachtgever gestelde pakket van eisen. Zo weet u al in een vroeg stadium of uw ontwerp in overeenstemming is met de geldende voorschriften vanuit het Bouwbesluit.
   
 • Onafhankelijke Ontwerpbeoordeling Algemeen Bouwkundig: volledig onafhankelijke en diepgaande beoordeling van het ontwerp, vaak op basis van tekeningen. De beoordeling vindt risicogestuurd plaats en laat zien of er voldaan kan worden aan het gewenste veiligheids- en bruikbaarheidsniveau.
   
 • Onafhankelijke Inspectie Algemeen Bouwkundig: een volledig onafhankelijke inspectie van de benodigde voorzieningen en afmetingen tijdens de realisatiefase op de bouwplaats. Afhankelijk van het gebouwtype en het risicoprofiel worden de afmetingen van de verschillende ruimten beoordeeld en de integrale toegankelijkheid getoetst. Daarnaast worden de aanwezige hoogteverschillen en de afscherming van deze hoogteverschillen nagelopen. De Algemeen Bouwkundige inspecties worden vaak samen uitgevoerd met Bouwfysische inspecties.
   
 • Technical due diligence Algemeen Bouwkundig: geeft inzicht in welke mate een bestaand gebouw voldoet aan het gewenste bruikbaarheids- en veiligheidsniveau en welke voorzieningen getroffen moeten worden om het gewenste niveau te bereiken.
Een goed gebouw op papier én in de praktijk


Omdat wij weten dat in het traject tussen het ontwerp en de uitvoering vaak nog ontwerpwijzigingen
plaatsvinden en omdat maatafwijkingen tijdens de bouw regelmatig voorkomen, voeren wij ook inspecties op de bouwplaats uit. Met behulp van deze bouwcontrole zorgen we ervoor dat u niet alleen op papier een goed
gebouw krijgt, maar ook in de praktijk.

Comfort en klimaat

De bouwkundige randvoorwaarden die BouwQ toetst binnen de dienstverlening ‘Algemeen Bouwkundig’ hebben vaak een directe relatie met bouwfysische aspecten die het comfort en klimaat binnen een gebouw bepalen. Om deze reden worden beide diensten vaak door BouwQ integraal uitgevoerd.

Waarom BouwQ360° TIS?

 • BouwQ360° kijkt verder dan het Bouwbesluit: beoordelingskader met eisen vanuit verschillende wettelijke en private eisen.
   
 • Toetsing over vijf technische deelgebieden: algemeen bouwkundig, constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica en technische installaties.
   
 • Beoordeling tijdens het hele bouwproces: van voorontwerp tot en met de oplevering.
   
 • Een duidelijke rapportage: een gecertificeerde kwaliteitsverklaring voor meerdere doeleinden, erkend in het kader van de WKB.
   
 • Verzekerd voor verborgen gebreken: alleen TIS biedt de mogelijkheid om het bouwwerk tot 10 jaar na oplevering te verzekeren voor verborgen gebreken.

Meer over BouwQ360°:

Winstoptimalisatie met behulp van kwaliteitsborging?

Neem contact op over meer informatie over TIS Kwaliteitsborging.
 
BouwQ360° Algemeen Bouwkundig projecten
Lees meer over BouwQ