BouwQ360° Constructieve veiligheid

Loopt uw bouwwerk risico?

Home

Opbouw Veemgebouw Eindhoven

Via15

Haasje Over Strijp-S - Eindhoven

Trudo Toren Strijp-S - Eindhoven

European Medicines Agency (EMA) - Amsterdam

Fietsboogbrug Amsterdam - Rijnkanaal

Herontwikkeling Rijkskantoor De Knoop - Utrecht

Leeghwaterbrug A en B - Alkmaar

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing nieuwbouw LVNL

Ombouw N34, gedeelte Witte Paal - grens Drenthe

Aanpak Ring Zuid - Groningen

Amstel Next - Hettenheuvelweg 26 Amsterdam

Beweegbare Figeebrug - Haarlem

Bleizo Logistics Centre - Bleiswijk

Basculebrug - Burgum (De Centrale As)

Constructieve toetsing vergunningen - Almere

Container Exchange Route Maasvlakte Rotterdam

Tijdelijke Eerste Kamer in Den Haag

Bedrijfscomplex Flamco in Almere

Floriade Innovatiepaviljoen in Almere

Herman Gortercomplex in Utrecht

Hoeksteen 81 - Hoofddorp

Herinrichting Laan op Zuid 45 te Rotterdam

Appartementencomplex Madrona in Almere Buiten

Maximabrug - Alphen aan den Rijn

Metis Montessori Lyceum Oosterpark - Amsterdam

MTS Euro Products II - Maassluis

Duurzaamste archief van Nederland - Nationaal Archief Emmen

Nieuw dak stadion AZ - Alkmaar

Openbaar Ministerie Haarlem

Renovatie en verbouwing van Paleis van Justitie in Den Bosch

Renovatie Bezuidenhoutseweg 30 - Den Haag

Warehouse Schiphol Tradepark A4S4 - Hoofddorp

Geluidsmaatregelen St. Oedenrode-Paalgraven en Solar Highways langs A50

Station - Alkmaar

Tijdelijke huisvesting Tweede Kamer Den Haag

Uitbreiding HABOG - Vlissingen

Wegverbreding A27 - A1 tussen Utrecht, Eemnes en Spakenburg

Pyloonbrug Hovenring Eindhoven

Robuust Spoor te Oisterwijk

Kunstwerken traject A6: Schiphol - Amsterdam - Almere

Kunstwerken traject A1 - A6: Schiphol - Amsterdam - Almere

Stationsgebied - Driebergen Zeist

Theemswegtracé onderbouw spoor - Haven Rotterdam

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing herstelmaatregelen - Zwembad Hia

Cooltoren - Rotterdam

Havenkwartier De Blauwe Diamant - Zeewolde

Herinrichten kruispunten R6-N1 en R6-N14 - Mechelen

nhow RAI hotel - Amsterdam

Onderdoorgang Stadshagen - Zwolle

Onderwijs- en zelfstudie centrum (OZC) Tilburg University

Stationsgebouw, Fietsenkelder en Perrontunnel - Assen

Nieuwbouw European Patent Office (EPO) - Rijswijk

Duiker Zuidelijke Dwarsweg Waddinxveen

Passerelle Dieren

Wat is nodig voor een veilig en bruikbaar gebouw?

Het bezwijken van een brug, het instorten van een parkeergarage, het dak van een grote winkelketen dat na een hevige stortbui naar beneden komt, balkons die gestut worden, gevels die naar beneden komen of een geluidsinstallatie die loskomt en op het publiek in het zwembad terechtkomt.

Bij al deze voorbeelden, die uitgebreid in het nieuws zijn geweest, is iedereen verbijsterd dat dit vandaag de dag en zo dicht bij ons nog gebeurt. Maar enkele weken later is bijna iedereen het alweer vergeten. Continue aandacht voor en controle op constructieve veiligheid is meer dan ooit noodzakelijk, ook voor uw bouwwerk. BouwQ zorgt voor heldere rapportages die inzicht geven in welke onderdelen kritisch zijn en welke onderdelen ruimschoots voldoen.

Wanneer is uw bouwwerk constructief veilig?

Voor een tuinbouwkas gelden natuurlijk niet dezelfde eisen als voor een woontoren van 150 meter hoog, een brug over de rijksweg, een zeesluis of een evenementenhal waar 20.000 mensen een concert kunnen bijwonen. Voor iedere constructie worden objectieve toetscriteria vastgesteld:

 • Wat is de beoogde levensduur van het gebouw of van de civiele constructie?
 • Welke krachten en belastingen moet de constructie nu en in de toekomst kunnen opnemen?
 • Wat is een toelaatbare kans op bezwijken?

Naast eisen die een voldoende kleine kans op bezwijken waarborgen, gaat het ook om gebruikseisen zoals toelaatbare vervormingen, het dynamisch gedrag (trillingen) en duurzaamheidseisen. Indien relevant, kijken we daarbij ook naar specifieke eisen voor aardbevingsbestendig bouwen.

Toetsend Constructeur Woning- & Utiliteitsbouw (32-40 uur)

Stabiliteitsberekeningen en constructie principes kennen voor jou geen geheimen meer. Samen verhogen we de veiligheid van de bebouwde omgeving door ontwerpen van anderen constructief te beoordelen.

BouwQ tilt de constructieve veiligheid naar een hoger niveau

BouwQ kijkt verder dan alleen de heersende wet- en regelgeving. Beoordelingen vinden risicogestuurd plaats, waarbij de door u beoogde levensduur en het beoogde betrouwbaarheidsniveau van uw bouwwerk bewaakt wordt. Niet alleen het ontwerp, maar ook de bouw zelf kunnen wij in onze toetsing meenemen zoals de stabiliteit in tijdelijke fasen, de bouwfasering en het hulpwerk.

BouwQ biedt verschillende mogelijkheden om de constructieve veiligheid van uw bouwwerk naar een hoger niveau te tillen:

 • BouwQ360° TIS Constructieve Veiligheid: een onafhankelijke, deskundige, risicogestuurde en gecertificeerde toets van zowel ontwerp als uitvoering op het gebied van Constructieve Veiligheid volgens de Technical Inspection Service (TIS) methode. Deze toetsing voldoet volledig aan de eisen van onafhankelijke beoordeling van ontwerp en uitvoering in relatie tot gevolgklasse CC3.

 • Constructieve scan: toetsing van het constructief ontwerp met keuze voor klankborden, een rapportage of expert coaching.

 • Second opinion ontwerp Constructieve Veiligheid: onafhankelijke, diepgaand beoordeling van het constructief ontwerp aan de hand van controleberekeningen. Volledig conform de eisen voor onafhankelijke beoordeling van het ontwerp in relatie tot gevolgklasse CC3.

 • Inspecties Constructieve Veiligheid: risicogestuurde onafhankelijke inspecties van alle constructieve aspecten tijdens de realisatiefase, zowel in de fabrieken als op de bouwplaats. Deze inspecties voldoen aan de eisen voor onafhankelijke inspecties op de uitvoering in relatie tot gevolgklasse CC3.

 • Technical due diligence Constructieve Veiligheid: geeft inzicht in welke mate een bestaand gebouw of een bestaande civiele constructie voldoet aan het gewenste niveau van constructieve veiligheid, wat de resterende levensduur van de constructie is en welke voorzieningen getroffen moeten worden.

Zekerheid over uw bouwwerk

Het opsporen van fouten en zwakke schakels in het ontwerp en de uitvoering is ons vak. Wij zijn getraind in het efficiënt opsporen en bewaken van technische risico’s en het beoordelen van de robuustheid, constructieve veiligheid en levensduur van uw gebouw of civiele constructie. Op basis van onze rapportages krijgt u inzicht in welke onderdelen kritisch zijn en welke onderdelen ruimschoots voldoen.

Integrale controle is noodzakelijk

Het ontwerpproces in de bouw is vaak opgeknipt over verschillende partijen, waarbij de verantwoordelijkheid en de controle ook vaak versnipperd is. Binnen de TIS-methodiek kijkt BouwQ over de grenzen van de contracten en deelcontracten heen en geven wij juist een verklaring af op het eindresultaat (het gerealiseerde bouwwerk) en niet op de deelprocessen. Als naast Constructieve Veiligheid andere technische disciplines in de controle-opdracht zitten, bewaken we ook de raakvlakken en mogelijke onderlinge beïnvloeding daarvan.

Waarom BouwQ360° TIS?

 • BouwQ360° kijkt verder dan het Bouwbesluit: beoordelingskader met eisen vanuit verschillende wettelijke en private eisen.

 • Toetsing over vijf technische deelgebieden: algemeen bouwkundig, constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica en technische installaties.

 • Beoordeling tijdens het hele bouwproces: van voorontwerp tot en met de oplevering.

 • Een duidelijke rapportage: een gecertificeerde kwaliteitsverklaring voor meerdere doeleinden, erkend in het kader van de WKB.

 • Verzekerd voor verborgen gebreken: alleen TIS biedt de mogelijkheid om het bouwwerk tot 10 jaar na oplevering te verzekeren voor verborgen gebreken.

Meer over:

Winstoptimalisatie met behulp van kwaliteitsborging?

Neem contact op voor meer informatie.

This is not correct
This is not correct
This is not correct
This is not correct
This is not correct

*verplicht

Winstoptimalisatie met behulp van kwaliteitsborging?

Wij rekenen het voor u uit.

Ir. Wim Hoppenbrouwers zal met zijn jarenlange ervaring op het gebied van TIS bouwinspectie tijdens een persoonlijk gesprek uitgebreid toelichten hoe winstoptimalisatie kan plaatsvinden door kwaliteitsborging in te zetten.

Wim Hoppenbrouwers


Hartelijk dank voor uw interesse in BouwQ

Wij nemen spoedig contact met u op.

BouwQ360° Constructieve Veiligheid projecten

Opbouw Veemgebouw Eindhoven

Inspectie

Amstel Next - Hettenheuvelweg

TIS

MTS Euro Products II - Maassluis

TIS

Lees meer over BouwQ

Raamovereenkomst Project- beheersing en Systeemgerichte Contractbeheersing

Rijkswaterstaat gunt de samenwerkingsovereenkomst Projectbeheersing (PB) en Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) aan Praeceptum en BouwQ!

(STRUCTURAL) COMPUTATIONAL ENGINEERS – The human factor in a digital era

Eren Duru schreef voor KOersief 113, dat als thema "the digital era" heeft, een artikel over de valkuilen en de opportuniteiten van de digitale revolutie in het ontwerpen van bouwconstructies.

Raamovereenkomst Project- beheersing en Systeemgerichte Contractbeheersing

Rijkswaterstaat gunt de samenwerkingsovereenkomst Projectbeheersing (PB) en Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) aan Praeceptum en BouwQ!