De kwaliteitscontrole- werkzaamheden van BouwQ

BouwQ verdeelt haar controlerende en toetsende werk in naar zowel aspecten van bouw als naar fasen in een bouwproces. Hieronder de soorten dienstverlening:

BOUWQ360º TIS Kwaliteitsborging

Hèt instrument voor onafhankelijke en deskundige kwaliteitscontrole van bouwwerken.

Brandveiligheid

Een inspectie van de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheidsaspecten in een gebouw.

Risk Control

Het inzichtelijk maken van de risico’s welke optreden tijdens de uitvoering van een bouwwerk.

BouwBesluit Toets

Het toetsen van een bouwwerk of -project tegen het volledige bouwbesluit.

Brandveiligheidscan / Brandscan

Hèt instrument voor onafhankelijke en deskundige kwaliteitscontrole van bouwwerken.

Technical Advice

Geeft financiers de zekerheid dat de technische kwaliteit van het bouwwerk voldoende is om de investering terug te verdienen.

Onafhankelijke controle

Het controleren van de vraagspecificatie of (delen van) het ontwerp of de uitvoering.

Due Diligence Onderzoek

Het controleren van de technische kwaliteit van bestaande bouwwerken.

Ontwikkeling op maat

BouwQ is zeer actief in het ontwikkelen van specifieke dienstverleningen waarin Technische Kwaliteitsborging een belangrijke rol speelt.