Kwaliteitsborging voor industrieel (prefab) bouwen

Voorkom herstelkosten & vertraging van het bouwproces

Samen met ons de nieuwe certificatieregeling vormgeven?

Meer informatie

De invloed van de Wkb op industriële bouw

Op 1 juli 2022 zal de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) in werking treden, die ook van invloed zal zijn op de industriële bouw. Door deze wet wordt het verplicht dat een onafhankelijke kwaliteitsborger verifieert dat het bouwplan en het gerealiseerde bouwwerk voldoen aan het bouwbesluit. Om dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen ontwikkelt BouwQ samen met KIWA en PlanGarant een certificatieregeling voor industriële woningbouw (ook wel prefab bouw of conceptuele bouw genoemd).

De noodzaak van efficiënte kwaliteitsborging

Gestandaardiseerde bouwprocessen hebben tot nu toe nog weinig aandacht gekregen bij de voorbereiding op de Wkb. Wanneer geprefabriceerde onderdelen en gestandaardiseerde processen in elk bouwproject opnieuw gecontroleerd moeten worden, leidt dit tot onnodige inspanningen en kosten. Geprefabriceerde onderdelen kunnen bovendien vaak pas op de bouwplaats gecontroleerd worden, wat kan leiden tot herstelkosten en vertraging van het bouwproces.

Certificatie van gestandaardiseerde bouwprocessen

Certificatie is een beproefde en efficiënte methode om de kwaliteit van gestandaardiseerde processen en producten te borgen. Op die manier hoeft het, na invoering van de Wkb, niet in elk bouwproject door een kwaliteitsborger nog een keer gecontroleerd te worden.

De voordelen van certificatie voor industriële bouw

 • Bouwfouten voorkomen i.p.v. herstellen: de focus op procesbeheersing zorgt ervoor dat bouwfouten en kostbare herstelmaatregelen voorkomen kunnen worden.

 • Minimale kwaliteitsborging per bouwproject: de kwaliteitsborger hoeft in het project alleen nog te toetsen op project-specifieke risico’s en niet gecertificeerde onderdelen of processen.

 • Geen toezicht of handhaving door gemeente door gedegen aanpak: dit voorkomt vertragingen in de vergunningsaanvraag, tijdens de realisatie of het moment van ingebruikname.

 • Besparing in tijd & kosten: dit voordeel wordt groter naarmate meer onderdelen of woningen onder een certificaat vervaardigd worden.

Het certificatieproces

De certificatie o.b.v. BeoordelingsRichtlijn (BRL) bestaat uit drie delen:

2021

Deel 1

Het ontwerpproces wordt beoordeeld op mate van standaardisatie (o.a. werkwijze, rekensoftware), procedurele vastlegging, competentieborging en interne kwaliteitsborging.

2021

Deel 2

Het prefabricage productieproces wordt beoordeeld om te bepalen of de certificaataanvrager:

 • in staat is om bij voortduring producten te maken die aan de specificaties in het Bouwbesluit Aansluitdocument (BBA) voldoen;
 • de kwaliteit van prefabricage proces afdoende borgt met een intern kwaliteitsbewaking (IKB) systeem.

2021

Deel 3

Het montageproces op de bouwplaats wordt beoordeeld om te bepalen of de certificaataanvrager:

 • in staat is om bij voortduring onderdelen te monteren conform de specificaties in het Bouwbesluit Aansluitdocument (BBA);
 • de kwaliteit van montage proces afdoende borgt met een intern kwaliteitsbewaking (IKB) systeem.

Samen met ons de certificatieregeling vormgeven?

De ontwikkeling, verificatie en de acceptatie van de certificatieregeling vóór de invoering van de Wkb is haalbaar, maar de kans op succes wordt vergroot als we gebruik kunnen maken van de kennis en praktijkervaring die beschikbaar is bij conceptuele bouwbedrijven. Op die manier kan de certificatieregeling het beste aansluiten op de praktijk, en daar profiteert u uiteindelijk ook van.

U kunt ons bijvoorbeeld op de volgende manieren helpen:

 • Door onze experts inzicht te geven in uw huidige werkwijze voor conceptueel bouwen en de plannen.
 • Door uw medewerkers deel te laten nemen aan werkgroepen voor het uitwerken van de details van de certificatieregeling.
 • Door deel te nemen aan het College van Deskundigen dat de uiteindelijke certificatieregeling beoordeelt en vrijgeeft.
 • Door een financiële bijdrage te leveren voor het alloceren van extra capaciteit en daarmee het versnellen van de release van de certificatieregeling.

Als waardering voor uw bijdrage in tijd of geld, zullen wij u een proportionele korting geven op uw eerste toelatingsonderzoek onder deze certificatieregeling.

Meer weten over of een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kwaliteitsborging voor industriële bouw?

Neem contact met ons op voor meer informatie over de certificatieregeling voor industriële bouw of als u wilt bijdragen aan de ontwikkeling en/of verificatie van deze efficiënte kwaliteitsborging voor industriële bouw.

Vul a.u.b. uw voornaam in

Vul a.u.b. uw achternaam in

Vul a.u.b. uw e-mailadres in

Vul a.u.b. uw telefoonnummer in

Vul a.u.b. uw vraag of opmerking in

Server unavailable, please reload this page.

*verplicht

Hartelijk dank voor je aanvraag

Wij nemen spoedig contact met je op.


Lees meer over de certificatieregeling voor industriële (prefab) bouwconcepten

Nieuws

Certificatieproces voor efficiënte kwaliteitsborging van industriële (prefab) woningbouw

BouwQ ontwikkelt met KIWA en Plangarant een certificatieregeling voor efficiënte kwaliteitsborging van industriële woningbouw. Lees meer over het proces.

Lees bericht
Nieuws

Webinar: Efficiënte kwaliteitsborging van industriële (prefab) bouwconcepten

Efficiënte kwaliteitsborging d.m.v. een certificatieregeling waarmee bouwers en vergunningaanvragers tijd en kosten besparen.

Lees bericht


Wkb en industriële bouwprojecten