Kwaliteitsborging voor industrieel (prefab) bouwen

Voorkom herstelkosten & vertraging van het bouwproces

Samen met ons de nieuwe

certificatieregeling vormgeven?

Home

Opbouw Veemgebouw Eindhoven

Via15

Haasje Over Strijp-S - Eindhoven

Trudo Toren Strijp-S - Eindhoven

European Medicines Agency (EMA) - Amsterdam

Fietsboogbrug Amsterdam - Rijnkanaal

Herontwikkeling Rijkskantoor De Knoop - Utrecht

Leeghwaterbrug A en B - Alkmaar

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing nieuwbouw LVNL

Ombouw N34, gedeelte Witte Paal - grens Drenthe

Aanpak Ring Zuid - Groningen

Amstel Next - Hettenheuvelweg 26 Amsterdam

Beweegbare Figeebrug - Haarlem

Bleizo Logistics Centre - Bleiswijk

Basculebrug - Burgum (De Centrale As)

Constructieve toetsing vergunningen - Almere

Container Exchange Route Maasvlakte Rotterdam

Tijdelijke Eerste Kamer in Den Haag

Bedrijfscomplex Flamco in Almere

Floriade Innovatiepaviljoen in Almere

Herman Gortercomplex in Utrecht

Hoeksteen 81 - Hoofddorp

Herinrichting Laan op Zuid 45 te Rotterdam

Appartementencomplex Madrona in Almere Buiten

Maximabrug - Alphen aan den Rijn

Metis Montessori Lyceum Oosterpark - Amsterdam

MTS Euro Products II - Maassluis

Duurzaamste archief van Nederland - Nationaal Archief Emmen

Nieuw dak stadion AZ - Alkmaar

Openbaar Ministerie Haarlem

Renovatie en verbouwing van Paleis van Justitie in Den Bosch

Renovatie Bezuidenhoutseweg 30 - Den Haag

Warehouse Schiphol Tradepark A4S4 - Hoofddorp

Geluidsmaatregelen St. Oedenrode-Paalgraven en Solar Highways langs A50

Station - Alkmaar

Tijdelijke huisvesting Tweede Kamer Den Haag

Uitbreiding HABOG - Vlissingen

Wegverbreding A27 - A1 tussen Utrecht, Eemnes en Spakenburg

Pyloonbrug Hovenring Eindhoven

Robuust Spoor te Oisterwijk

Kunstwerken traject A6: Schiphol - Amsterdam - Almere

Kunstwerken traject A1 - A6: Schiphol - Amsterdam - Almere

Stationsgebied - Driebergen Zeist

Theemswegtracé onderbouw spoor - Haven Rotterdam

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing herstelmaatregelen - Zwembad Hia

Cooltoren - Rotterdam

Havenkwartier De Blauwe Diamant - Zeewolde

Herinrichten kruispunten R6-N1 en R6-N14 - Mechelen

nhow RAI hotel - Amsterdam

Onderdoorgang Stadshagen - Zwolle

Onderwijs- en zelfstudie centrum (OZC) Tilburg University

Stationsgebouw, Fietsenkelder en Perrontunnel - Assen

Nieuwbouw European Patent Office (EPO) - Rijswijk

Duiker Zuidelijke Dwarsweg Waddinxveen

Passerelle Dieren

De invloed van de Wkb op industriële bouw

Op 1 januari 2022 zal de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) in werking treden, die ook van invloed zal zijn op de industriële bouw. Door deze wet wordt het verplicht dat een onafhankelijke kwaliteitsborger verifieert dat het bouwplan en het gerealiseerde bouwwerk voldoen aan het bouwbesluit. Om dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen ontwikkelt BouwQ samen met KIWA en PlanGarant een certificatieregeling voor industriële woningbouw (ook wel prefab bouw of conceptuele bouw genoemd).

De noodzaak van efficiënte kwaliteitsborging

Gestandaardiseerde bouwprocessen hebben tot nu toe nog weinig aandacht gekregen bij de voorbereiding op de Wkb. Wanneer geprefabriceerde onderdelen en gestandaardiseerde processen in elk bouwproject opnieuw gecontroleerd moeten worden, leidt dit tot onnodige inspanningen en kosten. Geprefabriceerde onderdelen kunnen bovendien vaak pas op de bouwplaats gecontroleerd worden, wat kan leiden tot herstelkosten en vertraging van het bouwproces.

Certificatie van gestandaardiseerde bouwprocessen

Certificatie is een beproefde en efficiënte methode om de kwaliteit van gestandaardiseerde processen en producten te borgen. Op die manier hoeft het, na invoering van de Wkb, niet in elk bouwproject door een kwaliteitsborger nog een keer gecontroleerd te worden.

De voordelen van certificatie voor industriële bouw

 • Bouwfouten voorkomen i.p.v. herstellen: de focus op procesbeheersing zorgt ervoor dat bouwfouten en kostbare herstelmaatregelen voorkomen kunnen worden.

 • Minimale kwaliteitsborging per bouwproject: de kwaliteitsborger hoeft in het project alleen nog te toetsen op project-specifieke risico’s en niet gecertificeerde onderdelen of processen.

 • Geen toezicht of handhaving door gemeente door gedegen aanpak: dit voorkomt vertragingen in de vergunningsaanvraag, tijdens de realisatie of het moment van ingebruikname.

 • Besparing in tijd & kosten: dit voordeel wordt groter naarmate meer onderdelen of woningen onder een certificaat vervaardigd worden.

Het certificatieproces

De certificatie o.b.v. BeoordelingsRichtlijn (BRL) bestaat uit drie delen:

Het ontwerpproces wordt beoordeeld op mate van standaardisatie (o.a. werkwijze, rekensoftware), procedurele vastlegging, competentieborging en interne kwaliteitsborging.

Het prefabricage productieproces wordt beoordeeld om te bepalen of de certificaataanvrager:

 • In staat is om bij voortduring producten te maken die aan de specificaties in het BBA voldoen;
 • De kwaliteit van prefabricage proces afdoende borgt met een intern kwaliteitsbewaking (IKB) systeem.

Het montageproces wordt beoordeeld om te bepalen of de certificaataanvrager:

 • In staat is om bij voortduring onderdelen te monteren conform de BBA specificaties;
 • De kwaliteit van montage proces afdoende borgt met een intern kwaliteitsbewaking (IKB) systeem.

Samen met ons de certificatieregeling vormgeven?

De ontwikkeling, verificatie en de acceptatie van de certificatieregeling vóór de invoering van de Wkb op 1 januari 2022 is haalbaar, maar de kans op succes wordt vergroot als we gebruik kunnen maken van de kennis en praktijkervaring die beschikbaar is bij conceptuele bouwbedrijven. Op die manier kan de certificatieregeling het beste aansluiten op de praktijk, en daar profiteert u uiteindelijk ook van.

U kunt ons bijvoorbeeld op de volgende manieren helpen:

 • Door onze experts inzicht te geven in uw huidige werkwijze voor conceptueel bouwen en de plannen.
 • Door uw medewerkers deel te laten nemen aan werkgroepen voor het uitwerken van de details van de certificatieregeling.
 • Door deel te nemen aan het College van Deskundigen dat de uiteindelijke certificatieregeling beoordeelt en vrijgeeft.
 • Door een financiële bijdrage te leveren voor het alloceren van extra capaciteit en daarmee het versnellen van de release van de certificatieregeling.

Als waardering voor uw bijdrage in tijd of geld, zullen wij u een proportionele korting geven op uw eerste toelatingsonderzoek onder deze certificatieregeling.

Meer weten over of een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kwaliteitsborging voor industriële bouw?

Neem contact met ons op voor meer informatie over de certificatieregeling voor industriële bouw of als u wilt bijdragen aan de ontwikkeling en/of verificatie van deze efficiënte kwaliteitsborging voor industriële bouw.

This is not correct
This is not correct
This is not correct
This is not correct
This is not correct

*verplicht

Hartelijk dank voor uw aanvraag

Wij nemen spoedig contact met u op.


Lees meer over de certificatieregeling voor industriële (prefab) bouwconcepten

Certificatieproces voor efficiënte kwaliteitsborging van industriële (prefab) woningbouw

BouwQ ontwikkelt met KIWA en Plangarant een certificatieregeling voor efficiënte kwaliteitsborging van industriële woningbouw. Lees meer over het proces.

Webinar: Efficiënte kwaliteitsborging van industriële (prefab) bouwconcepten

Efficiënte kwaliteitsborging d.m.v. een certificatieregeling waarmee bouwers en vergunningaanvragers tijd en kosten besparen.