Efficiënte kwaliteitsborging voor conceptueel (prefab) bouwen
 

 

Certificeren van prefab bouwconcepten: Gegarandeerde bouwkwaliteit en minimale kwaliteitsborgingskosten

Weten wat de voordelen zijn
voor uw bouwconcept?
 

 

 
Efficiënte kwaliteitsborging voor conceptueel (prefab) bouwen
 

 
Voorkom kosten en vertraging onder de Wkb met certificatie
Weten wat de voordelen zijn
voor uw bouwconcept?
 

Home  /  Diensten  /

Kwaliteitsborging voor industriële bouw

De invloed van de Wkb op conceptuele bouw


Op 1 januari 2024 zal de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) in werking treden. Door deze wet wordt het voor gevolgklasse 1 bouwwerken verplicht dat een onafhankelijke kwaliteitsborger verifieert dat het bouwplan en het gerealiseerde bouwwerk voldoen aan de bouwtechnische voorschriften (Bouwbesluit / BbL).

Uit resultaten van proefprojecten blijkt dat bouwen onder deze nieuwe kwaliteitsborgingseisen leidt tot hogere bouwkosten en een langere doorlooptijd. Deze toename komt deels doordat bedrijven nog moeten leren hoe te werken onder kwaliteitsborging, maar een significant deel van de toename wordt veroorzaakt door extra handelingen en controles.
 

Efficiëntiemogelijkheden onder de Wkb


De Wkb bevat prikkels om de kwaliteitsborging zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Zo hoeven gecertificeerde materialen, producten of bouwmethoden (processen) niet opnieuw door een kwaliteitsborger gecontroleerd te worden. De kwaliteitsborger dient enkel te verifiëren of het certificaat geldig en toepasbaar is voor het betreffende bouwwerk. Dit bespaart tijd en kosten.
 

Certificatie van prefab woningconcepten


BouwQ heeft samen met Kiwa een nieuwe certificatieregeling - BRL 2840 - ontwikkeld voor prefab woningconcepten (ook wel industriële of modulaire woningbouw genoemd). Met deze certificatieregeling kan formeel en onafhankelijk vastgesteld worden dat het bouwbedrijf zijn werkprocessen dusdanig en aantoonbaar beheerst dat dit niet in elk bouwproject opnieuw door een kwaliteitsborger gecontroleerd hoeft te worden. Dit leidt tot aanzienlijke reducties in doorlooptijd en kosten voor de bouwer en de vergunningsaanvrager.

 

 

 

 

 

De voordelen van certificatie voor industriële bouw
 • Bouwfouten voorkomen i.p.v. herstellen: de focus op procesbeheersing zorgt ervoor dat bouwfouten en kostbare herstelmaatregelen voorkomen worden.
   
 • Minimale kwaliteitsborging per bouwproject: naarmate meer onderdelen van het bouwproces gecertificeerd zijn, dient de kwaliteitsborger minder projectmatig te toetsen.
   
 • Besparing in tijd & kosten: dit voordeel wordt groter naarmate meer onderdelen of woningen onder een certificaat vervaardigd worden. Verder kunnen met de bonusregeling de jaarlijkse controles gereduceerd worden.
   
 • Gerechtvaardigd vertrouwen in ketenpartners: certificatie van comakers helpt kwaliteitsproblemen en aansprakelijkheidsdisputen te voorkomen.

 

De voordelen van certificatie voor industriële bouw
 • Bouwfouten voorkomen i.p.v. herstellen: de focus op procesbeheersing zorgt ervoor dat bouwfouten en kostbare herstelmaatregelen voorkomen worden.
   
 • Minimale kwaliteitsborging per bouwproject: naarmate meer onderdelen van het bouwproces gecertificeerd zijn, dient de kwaliteitsborger minder projectmatig te toetsen.
   
 • Besparing in tijd & kosten: dit voordeel wordt groter naarmate meer onderdelen of woningen onder een certificaat vervaardigd worden. Verder kunnen met de bonusregeling de jaarlijkse controles gereduceerd worden.
   
 • Gerechtvaardigd vertrouwen in ketenpartners: certificatie van comakers helpt kwaliteitsproblemen en aansprakelijkheidsdisputen te voorkomen.

 

 

Het certificatieproces


De certificatie o.b.v. BRL 2840 bestaat uit twee delen:
BRL 2840 is verkrijgbaar via de website van 
Kiwa.

Deel 1 - Ontwerp

Standaard onderdelen van het ontwerp worden beoordeeld op het voldoen aan de bouwtechnische voorschriften (bouwbesluit / BbL). Voor onderdelen die per project kunnen variëren wordt het ontwerpproces beoordeeld op mate van standaardisatie (o.a. werkwijze, rekensoftware), procedurele vastlegging, competentieborging en interne kwaliteitsborging.

Deel 1- Ontwerp

Standaard onderdelen van het ontwerp worden beoordeeld op het voldoen aan de bouwtechnische voorschriften (bouwbesluit / BbL). Voor onderdelen die per project kunnen variëren wordt het ontwerpproces beoordeeld op mate van standaardisatie (o.a. werkwijze, rekensoftware), procedurele vastlegging, competentieborging en interne kwaliteitsborging.

Deel 2 - Assemblage

Het assemblaegeproces wordt beoordeeld om te bepalen of de certificaataanvrager:

 • In staat is om bij voortduring geprefabriceerde onderdelen te assembleren zodanig dat de opgeleverde woning voldoet aan de bouwtechnische voorschriften (bouwbesluit / BbL).;
 • De kwaliteit van het assemblageproces afdoende borgt met een intern kwaliteitsbewaking (IKB) systeem.

In BRL 2840 wordt ervan uitgegaan dat de geprefabriceerde onderdelen gecertificeerd zijn volgens bestaande certificatieregelingen.

BRL 2840 is verkrijgbaar via de website van Kiwa.

Deel 2 - Assemblage

Het assemblaegeproces wordt beoordeeld om te bepalen of de certificaataanvrager:

 • In staat is om bij voortduring geprefabriceerde onderdelen te assembleren zodanig dat de opgeleverde woning voldoet aan de bouwtechnische voorschriften (bouwbesluit / BbL).;
 • De kwaliteit van het assemblageproces afdoende borgt met een intern kwaliteitsbewaking (IKB) systeem.

In BRL 2840 wordt ervan uitgegaan dat de geprefabriceerde onderdelen gecertificeerd zijn volgens bestaande certificatieregelingen.

BRL 2840 is verkrijgbaar via de website van Kiwa.

Wat zijn de voordelen van certificatie voor uw woningconcept?


Met een certificeringsscan kunnen we op een efficiënte manier bepalen of uw woningconcept certificeerbaar is en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn. Op basis daarvan kunnen we een kosten-batenanalyse maken waarin we aangeven welke voordelen met certificering behaald kunnen worden onder de Wkb.

Meer weten over BRL 2840 of een certificatiescan aanvragen? 

Neem contact met ons op voor meer informatie over de certificatieregeling voor conceptuele bouw of als u interesse heeft in een certificatiescan.
 
Lees meer over de certificatieregeling voor industriële (prefab) bouwconcepten