Efficiënte kwaliteitsborging voor conceptueel (prefab) bouwen
 

 

Certificatie van prefab bouwconcepten: Minimale kwaliteitsborgingskosten door gegarandeerde bouwkwaliteit

Weten wat de voordelen zijn
voor uw bouwconcept?
 

 

 
Efficiënte kwaliteitsborging voor conceptueel (prefab) bouwen
 

 
Voorkom kosten en vertraging onder de Wkb met certificatie
Weten wat de voordelen zijn
voor uw bouwconcept?
 

Home  /  Diensten  /

Certificatie van prefab woningbouwconcepten

De invloed van de Wkb op conceptuele bouw


Op 1 januari 2024 is de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) in werking getreden. Door deze wet wordt het voor gevolgklasse 1 bouwwerken verplicht dat een onafhankelijke kwaliteitsborger verifieert dat het bouwplan en het gerealiseerde bouwwerk voldoen aan de bouwtechnische voorschriften (Bouwbesluit / BbL).

Uit resultaten van proefprojecten blijkt dat bouwen onder deze nieuwe kwaliteitsborgingseisen leidt tot hogere bouwkosten en een langere doorlooptijd. Deze toename komt deels doordat bedrijven nog moeten leren hoe te werken onder kwaliteitsborging, maar een significant deel van de toename wordt veroorzaakt door extra handelingen en controles.
 

Efficiëntiemogelijkheden onder de Wkb


De Wkb bevat mogelijkheden en ruimte om de kwaliteitsborging zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Zo hoeven gecertificeerde materialen, producten of bouwmethoden (processen) niet opnieuw door een kwaliteitsborger gecontroleerd te worden. De kwaliteitsborger dient enkel te verifiëren of het certificaat geldig en toepasbaar is voor het betreffende bouwwerk. Dit bespaart tijd en kosten.
 

Certificatie van prefab woningconcepten


BouwQ heeft in samenwerking met Kiwa twee certificatieregelingen ontwikkeld voor prefab woningconcepten (ook wel industriële of modulaire woningbouw genoemd); de beoordelingsrichtlijnen (BRL) 2840 en 7703.

 • De BRL 2840; specifiek voor woningconcepten op basis van beton.
 • De BRL 7703; materiaalonafhankelijk en kan dus gebruikt worden door aanbieders van prefab grondgebonden woningconcepten op basis van beton, hout, staal, composiet, etc. 

Met deze beide certificatieregelingen kan formeel en onafhankelijk vastgesteld worden dat het bouwbedrijf zijn productie- en assemblageprocessen dusdanig en aantoonbaar beheerst dat dit niet in elk bouwproject opnieuw door een kwaliteitsborger gecontroleerd hoeft te worden. Dit leidt tot aanzienlijke reducties in doorlooptijd en kosten voor de bouwer en de vergunningsaanvrager.

 

De eerste producent van fabrieksklare woningen in Nederland die voor zowel het ontwerp, het productieproces als de assemblage volledig is gecertificeerd, is bouwonderneming Van Wijnen met haar Fijn Wonen product. In de volgende video wordt door Kiwa, BouwQ en Van Wijnen alles uitgelegd over de industriële woningproductie, het certificatieproces en de voordelen daarvan.

 

 

 

 

 

De voordelen van certificatie voor industriële bouw
 • Bouwfouten voorkomen i.p.v. herstellen: de focus op procesbeheersing zorgt ervoor dat bouwfouten en kostbare herstelmaatregelen voorkomen worden.
   
 • Minimale kwaliteitsborging per bouwproject: naarmate meer onderdelen van het bouwproces gecertificeerd zijn, dient de kwaliteitsborger minder projectmatig te toetsen.
   
 • Besparing in tijd & kosten: dit voordeel wordt groter naarmate meer onderdelen of woningen onder een certificaat vervaardigd worden. Verder kunnen met de bonusregeling de jaarlijkse controles gereduceerd worden.
 • Gerechtvaardigd vertrouwen in ketenpartners: certificatie van comakers helpt kwaliteitsproblemen en aansprakelijkheidsdisputen te voorkomen.

 

De voordelen van certificatie voor industriële bouw
 • Bouwfouten voorkomen i.p.v. herstellen: de focus op procesbeheersing zorgt ervoor dat bouwfouten en kostbare herstelmaatregelen voorkomen worden.
   
 • Minimale kwaliteitsborging per bouwproject: naarmate meer onderdelen van het bouwproces gecertificeerd zijn, dient de kwaliteitsborger minder projectmatig te toetsen.
   
 • Besparing in tijd & kosten: dit voordeel wordt groter naarmate meer onderdelen of woningen onder een certificaat vervaardigd worden. Verder kunnen met de bonusregeling de jaarlijkse controles gereduceerd worden.
   
 • Gerechtvaardigd vertrouwen in ketenpartners: certificatie van comakers helpt kwaliteitsproblemen en aansprakelijkheidsdisputen te voorkomen.

 

 

Het certificatieproces


De certificatie bestaat uit twee delen:
 

Deel 1 - Ontwerp

Standaard onderdelen van het ontwerp worden beoordeeld op het voldoen aan de bouwtechnische voorschriften (bouwbesluit / BbL). Voor onderdelen die per project kunnen variëren wordt het ontwerpproces beoordeeld op mate van standaardisatie (o.a. werkwijze, rekensoftware), procedurele vastlegging, competentieborging en interne kwaliteitsborging.

Deel 1- Ontwerp

Standaard onderdelen van het ontwerp worden beoordeeld op het voldoen aan de bouwtechnische voorschriften (bouwbesluit / BbL). Voor onderdelen die per project kunnen variëren wordt het ontwerpproces beoordeeld op mate van standaardisatie (o.a. werkwijze, rekensoftware), procedurele vastlegging, competentieborging en interne kwaliteitsborging.

Deel 2 - Assemblage

Het assemblageproces wordt beoordeeld om te bepalen of de certificaataanvrager:

 • In staat is om bij voortduring geprefabriceerde onderdelen te assembleren zodanig dat de opgeleverde woning voldoet aan de bouwtechnische voorschriften (bouwbesluit / BbL).;
 • De kwaliteit van het assemblageproces afdoende borgt met een intern kwaliteitsbewaking (IKB) systeem.

In BRL 2840 wordt ervan uitgegaan dat de geprefabriceerde onderdelen gecertificeerd zijn volgens bestaande certificatieregelingen.

Deel 2 - Assemblage

Het assemblageproces wordt beoordeeld om te bepalen of de certificaataanvrager:

 • In staat is om bij voortduring geprefabriceerde onderdelen te assembleren zodanig dat de opgeleverde woning voldoet aan de bouwtechnische voorschriften (bouwbesluit / BbL).;
 • De kwaliteit van het assemblageproces afdoende borgt met een intern kwaliteitsbewaking (IKB) systeem.

In BRL 2840 wordt ervan uitgegaan dat de geprefabriceerde onderdelen gecertificeerd zijn volgens bestaande certificatieregelingen.

BRL 2840 en BRL 7703 zijn verkrijgbaar via de website van Kiwa

Wat zijn de voordelen van certificatie voor uw woningconcept?


Met een certificeringsscan kunnen we op een efficiënte manier bepalen of uw woningconcept certificeerbaar is en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn. Op basis daarvan kunnen we een kosten-batenanalyse maken waarin we aangeven welke voordelen met certificering behaald kunnen worden onder de Wkb.

Meer weten over certificatie of een certificatiescan aanvragen? 

Neem contact met ons op voor meer informatie over de certificatieregeling voor conceptuele bouw of als u interesse heeft in een certificatiescan.
 
Lees meer over de certificatieregeling voor industriële (prefab) bouwconcepten