De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) zal volgens de huidige planning 1 januari 2021 in werking treden. Wat houdt deze wet precies in, wat zijn de gevolgen en welke stappen moet u nemen? Via deze pagina houden wij u op de hoogte over de belangrijkste ontwikkelingen rondom de Wkb.

Volg ons op LinkedIn om als eerste op de hoogte te zijn van nieuwe Wkb updates op deze pagina.

Naar LinkedIn

Wat houdt de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in?

Het belangrijkste doel van de wet is het versterken van de positie van de opdrachtgever of eindgebruiker van een bouwwerk. Daarbij moet het bouwwerk niet alleen voldoen aan de wettelijk bepaalde bouwtechnische voorschriften, maar moet ook aantoonbaar voldaan zijn aan privaatrechtelijk afgesproken kwaliteitseisen. Doel is dus zeker te stellen dat de klant de kwaliteit krijgt waar hij recht op heeft en waarvoor hij betaalt.

Om dit doel te bereiken voorziet de wet in:

  • Een wijziging in het stelsel van bouwtoezicht van publiek toezicht naar private kwaliteitsborging: de bouw moet zelf onafhankelijk de geleverde kwaliteit aantonen.
  • Aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek die de positie van de opdrachtgever versterken.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wijzigt het Burgerlijk Wetboek, de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO).

Tijdlijn Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aanvaard. Op 1 januari 2021 zou de Wkb volgens de huidige planning in werking moeten treden. In onze tijdlijn kan je lezen welke voorbereidende stappen op de invoering van de wet al genomen zijn en welke stappen nog moeten uitgevoerd worden.

Bekijk de volledige tijdlijn
Wet Kwaliteitsborging

Hulp nodig bij uw voorbereidingen op de Wkb?

Wilt u ervaring opdoen met het werken met een kwaliteitsborger conform de regels van de Wet Kwaliteitsborging? Heeft u behoefte aan verificatie of uw organisatie klaar is voor de Wkb? Of zoekt u naar ondersteuning bij het aanpassen van uw interne processen en werkwijzen aan de eisen van deze nieuwe Wet?

Neem dan contact op! Onze experts helpen u graag verder in uw voorbereidingen op de Wkb.

Vul a.u.b. uw voornaam in

Vul a.u.b. uw achternaam in

Vul a.u.b. uw e-mailadres in

Vul a.u.b. uw telefoonnummer in

Vul a.u.b. uw organisatie in

Vul a.u.b. uw vraag of opmerking in

Server unavailable, please reload this page.

*verplicht

Hartelijk bedankt voor uw aanvraag

Wij streven ernaar om binnen twee werkdagen contact op te nemen.

Lees meer over Wkb

Wkb & BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging

Met BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging op uw project voldoet u niet alleen aan de eisen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), maar beschikt u ook over een onafhankelijke en kwalitatief gerapporteerde onderbouwing waarmee u zich verzekert van een gecontroleerd bouwproces.

  • Versnelling in het vergunningsproces: is nu al mogelijk met BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging.
  • BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging heeft een bewezen performance: reeds ingeschakeld door gemeenten voor pilots.
  • Toetsing over vijf technische deelgebieden: algemeen bouwkundig, constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica en technische installaties.
  • Beoordeling tijdens het hele bouwproces: van voorontwerp tot en met de oplevering.
  • Een duidelijke rapportage: een gecertificeerde kwaliteitsverklaring voor meerdere doeleinden, erkend in het kader van de Wkb.
  • Verzekerd voor verborgen gebreken: alleen TIS biedt de mogelijkheid om het bouwwerk tot 10 jaar na oplevering te verzekeren voor verborgen gebreken.

Meer over:

Lees meer over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

WKB

Meerderheid Eerste Kamer stemt voor Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Na drie termijnen en twee brieven van minister Ollongren heeft een meerderheid van de Eerste Kamer op 14 mei 2019 voor het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gestemd.

Lees bericht
WKB

Wkb & Aanpassingen burgerlijk wetboek

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voert verschillende aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek door om de positie van de opdrachtgever te versterken.

Lees bericht
WKB

Private kwaliteitsborging

Wat verandert er voor u met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en private kwaliteitsborging? Lees alles over de regels rondom het aanvragen van vergunningen voor bouwplannen.

Lees bericht

BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging projecten

Projecten

Duurzaamste archief van Nederland

Technical Inspection Service, Ontwerpbeoordeling, Inspectie, Verscherpt Toezicht Brandveiligheid

Bekijk project
Projecten

Paleis van Justitie Den Bosch

Technical Inspection Service, Verscherpt Toezicht Brandveiligheid

Bekijk project
Projecten

Tijdelijke huisvesting Tweede Kamer Den Haag

Technical Inspection Service

Bekijk project

Winstoptimalisatie met behulp van kwaliteitsborging?

Wij rekenen het voor u uit.

Ir. Wim Hoppenbrouwers zal met zijn jarenlange ervaring op het gebied van TIS bouwinspecties tijdens een persoonlijk gesprek uitgebreid toelichten hoe winstoptimalisatie kan plaatsvinden door kwaliteitsborging in te zetten.


Hartelijk dank voor je interesse in BouwQ.

Wij nemen spoedig contact met je op.