De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen rondom de Wkb?

 • De Wkb was gepland in werking te treden op 1 januari 2021, samen met de Omgevingswet.
 • Op 17 april heeft minister Ollongren de Tweede Kamer geïnformeerd dat, als gevolg van het uitstel van de Omgevingswet, de invoering van de Wkb ook wordt uitgesteld.
 • Minister Ollongren heeft op 20 mei in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat er overeenstemming is tussen het rijk, gemeenten, provincies en waterschappen dat gelijktijdige inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb op 1 januari 2022 wenselijk en realistisch is.
 • De minister wil na de zomer met de Tweede Kamer het debat voeren over de voorgestelde inwerkingtredingdatum.
 • Als het parlement met dit voorstel akkoord gaat, dan kan 2021 volledig gebruikt worden voor de implementatie en voorbereiding op deze nieuwe wetten.

Volg ons op LinkedIn om als eerste op de hoogte te zijn van nieuwe Wkb updates op deze pagina.

Hulp nodig bij uw voorbereidingen op de Wkb?

Neem contact op

Wat is het doel van de Wkb?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren door:

 • wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek waarmee de positie van de particuliere en zakelijke bouwconsument wordt versterkt;

 • een stelselwijziging naar een nieuw systeem van kwaliteitsborging waarin de aannemer verantwoordelijk is voor het aantoonbaar maken dat het opgeleverde bouwwerk aan de bouwregelgeving voldoet en dit door een onafhankelijke kwaliteitsborger wordt geverifieerd.

Wat verandert er als gevolg van de Wkb?

De positie van particuliere en zakelijke bouwconsumenten wordt versterkt door de volgende wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek:

 • aansprakelijkheid aannemer
 • informatieplicht aannemer
 • waarschuwingsplicht aannemer
 • consumentendossier
 • 5% regeling
Lees meer details over deze aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek.

Met de invoering van de Wkb verandert ook het toezicht op de bouwregelgeving (stelselwijziging). De gemeente zal dan niet meer preventief toetsen of een bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften (nu bouwbesluit; straks Besluit bouwwerken leefomgeving - Bbl). Deze toetsing of het ontwerp voldoet aan het bouwbesluit zal worden uitgevoerd door private kwaliteitsborgers, welke ook tijdens de realisatiefase d.m.v. inspecties op de bouwplaats verifiëren of er conform bouwplan gebouwd wordt. Bij oplevering zal de kwaliteitsborger een verklaring afgeven of het gerealiseerde bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Zonder deze verklaring zal de gemeente geen toestemming geven het bouwwerk in gebruik te nemen.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Met de invoering van de Omgevingswet en de Wkb zullen het vergunningstraject en het bouwproces veranderen. Onder de Omgevingswet heet de vergunningsaanvraag voor een bouwwerk een 'aanvraag omgevingsplanactiviteit'. De gemeente beoordeelt deze aanvraag aan de geldende eisen vanuit het bestemmingsplan, welstand en overige ruimtelijke aspecten. Als de bouwaanvraag aan deze eisen voldoet, dan geeft de gemeente een omgevingsvergunning af.

De gemeente toets de vergunningsaanvraag niet meer op bouwtechnische aspecten. Deze zullen worden getoetst door een private kwaliteitsborger. De door de gemeente gesignaleerde bijzonderheden vanuit de lokale omgevingseisen (hogere eisen voor energiezuinigheid, duurzaamheid, geluid, milieu) of risico's (omgevingsveiligheid tijdens bouw of sloop) worden teruggekoppeld naar de vergunningsaanvrager, zodat deze ervoor kan zorgen dat de kwaliteitsborger deze mee kan nemen in zijn bouwtechnische toetsingen.

Vergunningstraject en bouwproces onder de Omgevingswet en Wkb.

Tijdlijn Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aanvaard. De Wkb zou volgens de oorspronkelijke planning op 1 januari 2021 in werking treden, maar op 20 mei jl. heeft minister Ollongren de Tweede Kamer voorgesteld dit uit te stellen naar 1 januari 2022. In onderstaande tijdlijn is te lezen welke voorbereidende stappen op de invoering van de wet al genomen zijn en welke stappen nog uitgevoerd moeten worden.

Bekijk de volledige tijdlijn
Wet Kwaliteitsborging

Hulp nodig bij uw voorbereidingen op de Wkb?

Wilt u ervaring opdoen met het werken met een kwaliteitsborger conform de regels van de Wet Kwaliteitsborging? Heeft u behoefte aan verificatie of uw organisatie klaar is voor de Wkb? Of zoekt u naar ondersteuning bij het aanpassen van uw interne processen en werkwijzen aan de eisen van deze nieuwe Wet?

Neem dan contact op! Onze experts helpen u graag verder in uw voorbereidingen op de Wkb.

Vul a.u.b. uw voornaam in

Vul a.u.b. uw achternaam in

Vul a.u.b. uw e-mailadres in

Vul a.u.b. uw telefoonnummer in

Vul a.u.b. uw organisatie in

Vul a.u.b. uw vraag of opmerking in

Server unavailable, please reload this page.

*verplicht

Hartelijk bedankt voor uw aanvraag

Wij streven ernaar om binnen twee werkdagen contact op te nemen.

Lees meer over Wkb

Wkb & BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging

Met BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging op uw project voldoet u niet alleen aan de eisen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), maar beschikt u ook over een onafhankelijke en kwalitatief gerapporteerde onderbouwing waarmee u zich verzekert van een gecontroleerd bouwproces.

 • Versnelling in het vergunningsproces: is nu al mogelijk met BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging.
 • BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging heeft een bewezen performance: reeds ingeschakeld door gemeenten voor pilots.
 • Toetsing over vijf technische deelgebieden: algemeen bouwkundig, constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica en technische installaties.
 • Beoordeling tijdens het hele bouwproces: van voorontwerp tot en met de oplevering.
 • Een duidelijke rapportage: een gecertificeerde kwaliteitsverklaring voor meerdere doeleinden, erkend in het kader van de Wkb.
 • Verzekerd voor verborgen gebreken: alleen TIS biedt de mogelijkheid om het bouwwerk tot 10 jaar na oplevering te verzekeren voor verborgen gebreken.

Meer over:

Lees meer over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

WKB

Meerderheid Eerste Kamer stemt voor Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Na drie termijnen en twee brieven van minister Ollongren heeft een meerderheid van de Eerste Kamer op 14 mei 2019 voor het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gestemd.

Lees bericht
WKB

Private kwaliteitsborging

Wat verandert er voor u met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en private kwaliteitsborging? Lees alles over de regels rondom het aanvragen van vergunningen voor bouwplannen.

Lees bericht

BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging projecten

Projecten

Hoeksteen 81 - Hoofddorp

TIS

Bekijk project
Projecten

Bleizo Logistics Centre - Bleiswijk

TIS

Bekijk project

Winstoptimalisatie met behulp van kwaliteitsborging?

Wij rekenen het voor u uit.

Ir. Wim Hoppenbrouwers zal met zijn jarenlange ervaring op het gebied van TIS bouwinspecties tijdens een persoonlijk gesprek uitgebreid toelichten hoe winstoptimalisatie kan plaatsvinden door kwaliteitsborging in te zetten.


Hartelijk dank voor je interesse in BouwQ.

Wij nemen spoedig contact met je op.