De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

 

De Wet kwaliteitsborging voor de bouw. Bent u er klaar voor?

Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. De Omgevingswet en de Wkb vormen samen een ingrijpende verandering in de wijze waarop vergunningen worden verleend en toezicht wordt gehouden. Naast een stelselwijziging worden ook aanpassingen doorgevoerd in het Burgerlijk Wetboek om de positie van de bouwconsument te versterken. Wat betekent dit voor u? Wat zijn de wijzigingen? Welke kansen biedt de wet?

Volg ons op LinkedIn om als eerste op de hoogte te zijn van nieuwe Wkb updates.

 

 

 

 

 

 

 

 

De Wet Kwaliteitsborging 
voor bouwen (Wkb)
 

Bent u kwaliteitsborger en wilt u gebruik maken van ondersteuning door BouwQ bij ontwerp- en constructiebeoordelingen? 

 

De Wet kwaliteitsborging voor de bouw. bent u er klaar voor?

Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. De Omgevingswet en de Wkb vormen samen een ingrijpende verandering in de wijze waarop vergunningen worden verleend en toezicht wordt gehouden. Naast een stelselwijziging worden ook aanpassingen doorgevoerd in het Burgerlijk Wetboek om de positie van de bouwconsument te versterken. Wat betekent dit voor u? Wat zijn de wijzigingen? Welke kansen biedt de wet?

Volg ons op LinkedIn om als eerste op de hoogte te zijn van nieuwe Wkb updates.


 

 

Een proefproject starten? Profiteer dan van de STIPP-subsidie; het stimuleringsprogramma dat Wkb proefprojecten financieel ondersteunt. 

 

Home  /  

Wkb

Positie bouwconsument versterkt en geleverde bouwkwaliteit aangetoond
 

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren door:

 • Wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek waarmee de positie van de particuliere en zakelijke bouwconsument wordt versterkt;
   
 • Een stelselwijziging naar een nieuw systeem van kwaliteitsborging waarin de aannemer verantwoordelijk is voor het aantoonbaar maken dat het opgeleverde bouwwerk aan de bouwregelgeving voldoet en dit door een onafhankelijke kwaliteitsborger wordt geverifieerd.
   
 
Wat verandert er in het vergunningsproces en toezicht op bouwprojecten?


De Wkb introduceert een nieuw systeem van kwaliteitsborging waarin de aannemer zelf verantwoordelijk is voor het aantoonbaar maken dat het opgeleverde bouwwerk aan de bouwregelgeving voldoet en dit door een onafhankelijke kwaliteitsborger wordt geverifieerd.

 • Bevoegd gezag controleert, maar toetst niet langer inhoudelijk
 • Vrije keuze kwaliteitsborger
 • Geen papieren toets vooraf, maar een gecertificeerd bouwwerk
 • Enkel wettelijke voorschriften of ook privaatrechtelijke eisen

  

 

 

Wat verandert er in het vergunningsproces en toezicht op bouwprojecten?


De Omgevingswet en de Wkb vormen samen een ingrijpende verandering in de wijze waarop vergunningen worden verleend en toezicht wordt gehouden bij bouwprojecten.

 • Van "Vergunningsaanvraag" naar "Aanvraag omgevingsplanactiviteit"
 • Risicobeoordeling + borgingsplan
 • Bouwmelding
 • Toezicht & Handhaving
 • Gereedmelding 

 

 

 

Wat verandert er in het Burgerlijk Wetboek?

De positie van particuliere en zakelijke bouwconsumenten wordt versterkt door de volgende wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek:

 • Aansprakelijkheid aannemer
 • Informatieplicht aannemer
 • Waarschuwingsplicht aannemer
 • Consumentendossier
 • 5% regeling

 
 

 

 

Tijdlijn Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
 

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen aanvaard. Op 24 februari 2022 heeft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) in een brief aan de eerste en tweede kamer meegedeeld dat de Omgevingswet en de Wkb op 1 januari 2023 in werking zullen treden maar op 14 oktober 2022 besloot minister de Jonge de invoering uit te stellen tot 1 juli 2023. Inmiddels is bekend gemaakt dat het Rijk, de betrokken overheden en het bedrijfsleven zich unaniem scharen achter invoering van de Wkb per 1 januari 2024.

Welke stappen zijn ter voorbereidending op de invoering van de wet al genomen en welke stappen moeten nog uitgevoerd worden?

 

 


 

Wat verandert er in het vergunningsproces en toezicht op bouwprojecten?

De Wkb introduceert nieuw systeem van kwaliteitsborging waarin de aannemer zelf verantwoordelijk is voor het aantoonbaar maken dat het opgeleverde bouwwerk aan de bouwregelgeving voldoet en dit door een onafhankelijke kwaliteitsborger wordt geverifieerd.

 • Bevoegd gezag controleert, maar toetst niet langer inhoudelijk
 • Vrije keuze kwaliteitsborger
 • Geen papieren toets vooraf, maar een gecertificeerd bouwwerk
 • Enkel wettelijke voorschriften of ook privaatrechtelijke eisen

 

Wat verandert er in het vergunningsproces en toezicht op bouwprojecten?

De Omgevingswet en de Wkb vormen samen een ingrijpende verandering in de wijze waarop vergunningen worden verleend en toezicht wordt gehouden bij bouwprojecten.

 • Van "Vergunningsaanvraag" naar "Aanvraag omgevingsplanactiviteit"
 • Risicobeoordeling + borgingsplan
 • Bouwmelding
 • Toezicht & Handhaving
 • Gereedmelding

 

Wat verandert er in het Burgerlijk Wetboek?

De positie van particuliere en zakelijke bouwconsumenten wordt versterkt door de volgende wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek:

 • Aansprakelijkheid aannemer
 • Informatieplicht aannemer
 • Waarschuwingsplicht aannemer
 • Consumentendossier
 • 5% regeling

 

 

Tijdlijn Wet kwaliteitsborging voor het bouwen


Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen aanvaard. Op 24 februari 2022 heeft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) in een brief aan de eerste en tweede kamer meegedeeld dat de Omgevingswet en de Wkb op 1 januari 2023 in werking zullen treden maar op 14 oktober 2022 besloot minister de Jonge de invoering uit te stellen tot 1 juli 2023. Inmiddels is bekend gemaakt dat het Rijk, de betrokken overheden en het bedrijfsleven zich unaniem scharen achter invoering van de Wkb per 1 januari 2024.

Welke stappen zijn ter voorbereidending op de invoering van de wet al genomen en welke stappen moeten nog uitgevoerd worden?

Een kwaliteitsborger nodig? 

Hulp of advies nodig bij uw voorbereidingen op de Wkb?

 

Neem dan contact op! Onze Wkb-experts helpen u graag verder! 

 

 

 

 

 

Een proefproject starten?
Een kwaliteitsborger nodig?
Hulp nodig bij uw voorbereidingen op de Wkb?

Wilt u ervaring opdoen met het werken met een kwaliteitsborger conform de regels van de Wet Kwaliteitsborging? Heeft u behoefte aan verificatie of uw organisatie klaar is voor de Wkb? Of zoekt u naar ondersteuning bij het aanpassen van uw interne processen en werkwijzen aan de eisen van deze nieuwe Wet?

Neem dan contact op! Onze experts helpen u graag verder in uw voorbereidingen op de Wkb.
 


 

Wkb & BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging

 

Met BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging op uw project voldoet u niet alleen aan de eisen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), maar beschikt u ook over een onafhankelijke en kwalitatief gerapporteerde onderbouwing waarmee u zich verzekert van een gecontroleerd bouwproces.

 • BouwQ360° kijkt verder dan het Bouwbesluit: beoordelingskader met eisen vanuit verschillende wettelijke en private eisen.
   
 • Toetsing over vijf technische deelgebieden: algemeen bouwkundig, constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica en technische installaties.
   
 • Beoordeling tijdens het hele bouwproces: van voorontwerp tot en met de oplevering.
   
 • Een duidelijke rapportage: een gecertificeerde kwaliteitsverklaring voor meerdere doeleinden, erkend in het kader van de WKB.
   
 • Verzekerd voor verborgen gebreken: alleen TIS biedt de mogelijkheid om het bouwwerk tot 10 jaar na oplevering te verzekeren voor verborgen gebreken.

Meer over BouwQ360°:

 

Lees meer over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
 

 

BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging projecten