De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor de bouw. Bent u er klaar voor?

Op 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De Omgevingswet en de Wkb vormen samen een ingrijpende verandering in de wijze waarop vergunningen worden verleend en toezicht wordt gehouden. Naast een stelselwijziging worden ook aanpassingen doorgevoerd in het Burgerlijk Wetboek om de positie van de bouwconsument te versterken. Wat betekent dit voor u? Wat zijn de wijzigingen? Welke kansen biedt de wet?

Volg ons op LinkedIn om als eerste op de hoogte te zijn van nieuwe Wkb updates.

Een proefproject starten? Profiteer dan van de STIPP-subsidie; het stimuleringsprogramma dat Wkb proefprojecten financieel ondersteunt.

Home

Opbouw Veemgebouw Eindhoven

Via15

Haasje Over Strijp-S - Eindhoven

Trudo Toren Strijp-S - Eindhoven

European Medicines Agency (EMA) - Amsterdam

Fietsboogbrug Amsterdam - Rijnkanaal

Herontwikkeling Rijkskantoor De Knoop - Utrecht

Leeghwaterbrug A en B - Alkmaar

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing nieuwbouw LVNL

Ombouw N34, gedeelte Witte Paal - grens Drenthe

Aanpak Ring Zuid - Groningen

Amstel Next - Hettenheuvelweg 26 Amsterdam

Beweegbare Figeebrug - Haarlem

Bleizo Logistics Centre - Bleiswijk

Basculebrug - Burgum (De Centrale As)

Constructieve toetsing vergunningen - Almere

Container Exchange Route Maasvlakte Rotterdam

Tijdelijke Eerste Kamer in Den Haag

Bedrijfscomplex Flamco in Almere

Floriade Innovatiepaviljoen in Almere

Herman Gortercomplex in Utrecht

Hoeksteen 81 - Hoofddorp

Herinrichting Laan op Zuid 45 te Rotterdam

Appartementencomplex Madrona in Almere Buiten

Maximabrug - Alphen aan den Rijn

Metis Montessori Lyceum Oosterpark - Amsterdam

MTS Euro Products II - Maassluis

Duurzaamste archief van Nederland - Nationaal Archief Emmen

Nieuw dak stadion AZ - Alkmaar

Openbaar Ministerie Haarlem

Renovatie en verbouwing van Paleis van Justitie in Den Bosch

Renovatie Bezuidenhoutseweg 30 - Den Haag

Warehouse Schiphol Tradepark A4S4 - Hoofddorp

Geluidsmaatregelen St. Oedenrode-Paalgraven en Solar Highways langs A50

Station - Alkmaar

Tijdelijke huisvesting Tweede Kamer Den Haag

Uitbreiding HABOG - Vlissingen

Wegverbreding A27 - A1 tussen Utrecht, Eemnes en Spakenburg

Pyloonbrug Hovenring Eindhoven

Robuust Spoor te Oisterwijk

Kunstwerken traject A6: Schiphol - Amsterdam - Almere

Kunstwerken traject A1 - A6: Schiphol - Amsterdam - Almere

Stationsgebied - Driebergen Zeist

Theemswegtracé onderbouw spoor - Haven Rotterdam

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing herstelmaatregelen - Zwembad Hia

Cooltoren - Rotterdam

Havenkwartier De Blauwe Diamant - Zeewolde

Herinrichten kruispunten R6-N1 en R6-N14 - Mechelen

nhow RAI hotel - Amsterdam

Onderdoorgang Stadshagen - Zwolle

Onderwijs- en zelfstudie centrum (OZC) Tilburg University

Stationsgebouw, Fietsenkelder en Perrontunnel - Assen

Nieuwbouw European Patent Office (EPO) - Rijswijk

Duiker Zuidelijke Dwarsweg Waddinxveen

Passerelle Dieren

Heiwerk bij Parkstad S te Rotterdam

Risk control Wiborg eiland Amsterdam

Risk control uitgevoerd bij het project ‘Cruquius fase 1.4’

Risk control ‘Brantjesoever’ en ‘De Looiers’ Purmerend

Funderingsherstel woning Prins Hendrikstraat Zaandam

Onderdoorgang Hurdegaryp Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden

Onderdoorgang Locomotiefstraat, Utrecht

Onderdoorgang Voorhout

Onderdoorgang Amstelstroomlaan

Onderdoorgang Paterswoldeweg Groningen

Onderdoorgang Oostriklaan, Deventer

Natuurbrug Duinpoort – Zandvoort

Spoorviaduct N340 Hessenweg te Dalfsen

Rijswijk / Delft-Zuid PHS DS1 Spoor en Civiel

Onderdoorgang A2/N2 Eindhoven

Verdubbeling spoorlijn Heerlen-Landgraaf

Onderdoorgang Rondweg Bedum

Spoorviaduct Witte Paarden

Langzaamverkeerstunnel Zevenaar

Onderdoorgangen Spoorzone - Elst

BOR maatregelen Beverwijk

Geluidsschermen Breda

Geluidsschermen Helmond

Onderdoorgang 'Stanleyweg Venlo'

Geluidsschermen Heeze Leende

Wandelbuis Almen Hulzerdijk

Spoorbrug Arumervaart Franeker

Onderdoorgangen Sittard-Geleen

Viaduct 1e Weteringsewal Elst

Beeldengroep Beehold, Floriade Almere

Kunstpaviljoen M, Floriade Almere

Growing Pavilion, Floriade Almere

BouwQ beoordeelt aardbevingsschade in Groningen

BouwQ en Peutz delen kennis

BouwQ in Cement: "TIS-controle Stationsgebied Driebergen-Zeist"

BouwQ in het NOS Journaal

BouwQ is verhuisd

Industrieel (prefab) bouwen: het certificatieproces

NEN-studiedag: Inventarisatie brandveiligheid gevels, hoe pakken we dit aan?

Kwaliteitsborging van industrieel bouwen en (prefab) bouwconcepten

Kwaliteitsborging voor investeerders

Meerderheid Eerste Kamer stemt voor Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Controleur Nahide Soyal deelt haar werkweek op Instagram

Nieuw kantoor EMA binnen gestelde deadline opgeleverd

Onderzoeksplicht breedplaatvloeren

Raamovereenkomst Systeemgerichte Contractbeheersing

Samenwerking met SGS INTRON

Snelle afhandeling vergunningsaanvraag De Sternhof dankzij BouwQ scan

Veilig vluchten bij brand. Wat is de rol van de architect?

Is één vluchtroute voldoende voor veilig vluchten?

Vluchtroutes. Noodzakelijk kwaad of design challenge?

Waar is de dirigent?

BetonKanoRace 2018

BetonKanoRace 2018 fotos

Studenten van de TU/e bij BouwQ

Private kwaliteitsborging

Wkb & aanpassingen Burgerlijk Wetboek

Fietsevent voor studenten KOers langs BouwQ projecten in Eindhoven

Beoordeling constructieve veiligheid PSV stadion volgens protocol Betaald Voetbal

Raamovereenkomst Project- beheersing en Systeemgerichte Contractbeheersing

(STRUCTURAL) COMPUTATIONAL ENGINEERS

Raamovereenkomst Project- beheersing en Systeemgerichte Contractbeheersing

Wil jij het verschil maken in een traditionele bouwwereld?

Contracten certificeringregeling prefab woningen ondertekend door Van Wijnen, Kiwa en BouwQ

BouwQ als eerste kwaliteitsborger in Nederland geaccrediteerd

BouwQ en SGS starten samenwerking voor de Belgische markt

Positie bouwconsument versterkt en geleverde bouwkwaliteit aangetoond

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren door:

 • Wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek waarmee de positie van de particuliere en zakelijke bouwconsument wordt versterkt;

 • Een stelselwijziging naar een nieuw systeem van kwaliteitsborging waarin de aannemer verantwoordelijk is voor het aantoonbaar maken dat het opgeleverde bouwwerk aan de bouwregelgeving voldoet en dit door een onafhankelijke kwaliteitsborger wordt geverifieerd.

Wat verandert er in het vergunningsproces en toezicht op bouwprojecten?

De Wkb introduceert nieuw systeem van kwaliteitsborging waarin de aannemer zelf verantwoordelijk is voor het aantoonbaar maken dat het opgeleverde bouwwerk aan de bouwregelgeving voldoet en dit door een onafhankelijke kwaliteitsborger wordt geverifieerd.

 • Bevoegd gezag controleert, maar toetst niet langer inhoudelijk
 • Vrije keuze kwaliteitsborger
 • Geen papieren toets vooraf, maar een gecertificeerd bouwwerk
 • Enkel wettelijke voorschriften of ook privaatrechtelijke eisen

Wat verandert er in het vergunningsproces en toezicht op bouwprojecten?

De Omgevingswet en de Wkb vormen samen een ingrijpende verandering in de wijze waarop vergunningen worden verleend en toezicht wordt gehouden bij bouwprojecten.

 • Van "Vergunningsaanvraag" naar "Aanvraag omgevingsplanactiviteit"
 • Risicobeoordeling + borgingsplan
 • Bouwmelding
 • Toezicht & Handhaving
 • Gereedmelding

Wat verandert er in het Burgerlijk Wetboek?

De positie van particuliere en zakelijke bouwconsumenten wordt versterkt door de volgende wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek:

 • Aansprakelijkheid aannemer
 • Informatieplicht aannemer
 • Waarschuwingsplicht aannemer
 • Consumentendossier
 • 5% regeling

Tijdlijn Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen aanvaard. Op 24 februari 2022 heeft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) in een brief aan de eerste en tweede kamer meegedeeld dat de Omgevingswet en de Wkb op 1 januari 2023 in werking zullen treden maar op 14 oktober 2022 besloot minister de Jonge de invoering uit te stellen tot 1 juli 2023. Inmiddels is bekend gemaakt dat het Rijk, de betrokken overheden en het bedrijfsleven zich unaniem scharen achter invoering van de Wkb per 1 januari 2024.

Welke stappen zijn ter voorbereidending op de invoering van de wet al genomen en welke stappen moeten nog uitgevoerd worden?

Een proefproject starten?

Een kwaliteitsborger nodig?

Hulp nodig bij uw voorbereidingen op de Wkb?

Wilt u ervaring opdoen met het werken met een kwaliteitsborger conform de regels van de Wet Kwaliteitsborging? Heeft u behoefte aan verificatie of uw organisatie klaar is voor de Wkb? Of zoekt u naar ondersteuning bij het aanpassen van uw interne processen en werkwijzen aan de eisen van deze nieuwe Wet?

Neem dan contact op! Onze experts helpen u graag verder in uw voorbereidingen op de Wkb.

This is not correct
This is not correct
This is not correct
This is not correct
This is not correct
This is not correct

*verplicht

Hartelijk bedankt voor uw aanvraag

Wij streven ernaar om binnen twee werkdagen contact op te nemen.

Wkb & BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging

Met BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging op uw project voldoet u niet alleen aan de eisen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), maar beschikt u ook over een onafhankelijke en kwalitatief gerapporteerde onderbouwing waarmee u zich verzekert van een gecontroleerd bouwproces.

 • Versnelling in het vergunningsproces: is nu al mogelijk met BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging.

 • BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging heeft een bewezen performance: reeds ingeschakeld door gemeenten voor pilots.

 • Toetsing over vijf technische deelgebieden: algemeen bouwkundig, constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica en technische installaties.

 • Beoordeling tijdens het hele bouwproces: van voorontwerp tot en met de oplevering.

 • Een duidelijke rapportage: een gecertificeerde kwaliteitsverklaring voor meerdere doeleinden, erkend in het kader van de Wkb.

 • Verzekerd voor verborgen gebreken: alleen TIS biedt de mogelijkheid om het bouwwerk tot 10 jaar na oplevering te verzekeren voor verborgen gebreken.

Meer over:

Lees meer over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Certificatieproces voor efficiënte kwaliteitsborging van industriële (prefab) woningbouw

BouwQ ontwikkelt met KIWA een certificatieregeling voor efficiënte kwaliteitsborging van industriële woningbouw. Lees meer over het proces.

BouwQ als eerste kwaliteitsborger in Nederland geaccrediteerd

Op 19 mei 2022 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) aan BouwQ B.V. de accreditatie verleend op basis van de norm EN ISO/IEC 17020:2012. Daarmee is BouwQ de eerste kwaliteitsborger die deze accreditatie heeft ontvangen.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen & Aanpassingen burgerlijk wetboek

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voert verschillende aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek door om de positie van de opdrachtgever te versterken.

BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging projecten

Onderdoorgang Voorhout

TIS

Ontwerpbeoordeling

Inspectie

Hoeksteen 81 - Hoofddorp

TIS

Cooltoren Rotterdam

TIS