Onafhankelijke Ontwerpbeoordeling

Voorkom bouwfouten in de ontwerpfase

Home

Opbouw Veemgebouw Eindhoven

Via15

Haasje Over Strijp-S - Eindhoven

Trudo Toren Strijp-S - Eindhoven

European Medicines Agency (EMA) - Amsterdam

Fietsboogbrug Amsterdam - Rijnkanaal

Herontwikkeling Rijkskantoor De Knoop - Utrecht

Leeghwaterbrug A en B - Alkmaar

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing nieuwbouw LVNL

Ombouw N34, gedeelte Witte Paal - grens Drenthe

Aanpak Ring Zuid - Groningen

Amstel Next - Hettenheuvelweg 26 Amsterdam

Beweegbare Figeebrug - Haarlem

Bleizo Logistics Centre - Bleiswijk

Basculebrug - Burgum (De Centrale As)

Constructieve toetsing vergunningen - Almere

Container Exchange Route Maasvlakte Rotterdam

Tijdelijke Eerste Kamer in Den Haag

Bedrijfscomplex Flamco in Almere

Floriade Innovatiepaviljoen in Almere

Herman Gortercomplex in Utrecht

Hoeksteen 81 - Hoofddorp

Herinrichting Laan op Zuid 45 te Rotterdam

Appartementencomplex Madrona in Almere Buiten

Maximabrug - Alphen aan den Rijn

Metis Montessori Lyceum Oosterpark - Amsterdam

MTS Euro Products II - Maassluis

Duurzaamste archief van Nederland - Nationaal Archief Emmen

Nieuw dak stadion AZ - Alkmaar

Openbaar Ministerie Haarlem

Renovatie en verbouwing van Paleis van Justitie in Den Bosch

Renovatie Bezuidenhoutseweg 30 - Den Haag

Warehouse Schiphol Tradepark A4S4 - Hoofddorp

Geluidsmaatregelen St. Oedenrode-Paalgraven en Solar Highways langs A50

Station - Alkmaar

Tijdelijke huisvesting Tweede Kamer Den Haag

Uitbreiding HABOG - Vlissingen

Wegverbreding A27 - A1 tussen Utrecht, Eemnes en Spakenburg

Pyloonbrug Hovenring Eindhoven

Robuust Spoor te Oisterwijk

Kunstwerken traject A6: Schiphol - Amsterdam - Almere

Kunstwerken traject A1 - A6: Schiphol - Amsterdam - Almere

Stationsgebied - Driebergen Zeist

Theemswegtracé onderbouw spoor - Haven Rotterdam

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing herstelmaatregelen - Zwembad Hia

Cooltoren - Rotterdam

Havenkwartier De Blauwe Diamant - Zeewolde

Herinrichten kruispunten R6-N1 en R6-N14 - Mechelen

nhow RAI hotel - Amsterdam

Onderdoorgang Stadshagen - Zwolle

Onderwijs- en zelfstudie centrum (OZC) Tilburg University

Stationsgebouw, Fietsenkelder en Perrontunnel - Assen

Nieuwbouw European Patent Office (EPO) - Rijswijk

Duiker Zuidelijke Dwarsweg Waddinxveen

Passerelle Dieren

Heiwerk bij Parkstad S te Rotterdam

Risk control Wiborg eiland Amsterdam

Risk control uitgevoerd bij het project ‘Cruquius fase 1.4’

Risk control ‘Brantjesoever’ en ‘De Looiers’ Purmerend

Funderingsherstel woning Prins Hendrikstraat Zaandam

Onderdoorgang Hurdegaryp Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden

Onderdoorgang Locomotiefstraat, Utrecht

Onderdoorgang Voorhout

Onderdoorgang Amstelstroomlaan

Onderdoorgang Paterswoldeweg Groningen

Onderdoorgang Oostriklaan, Deventer

Natuurbrug Duinpoort – Zandvoort

Spoorviaduct N340 Hessenweg te Dalfsen

Rijswijk / Delft-Zuid PHS DS1 Spoor en Civiel

Onderdoorgang A2/N2 Eindhoven

Verdubbeling spoorlijn Heerlen-Landgraaf

Onderdoorgang Rondweg Bedum

Spoorviaduct Witte Paarden

Langzaamverkeerstunnel Zevenaar

Onderdoorgangen Spoorzone - Elst

BOR maatregelen Beverwijk

Geluidsschermen Breda

Geluidsschermen Helmond

Onderdoorgang 'Stanleyweg Venlo'

Geluidsschermen Heeze Leende

Wandelbuis Almen Hulzerdijk

Spoorbrug Arumervaart Franeker

Onderdoorgangen Sittard-Geleen

Viaduct 1e Weteringsewal Elst

Beeldengroep Beehold, Floriade Almere

Kunstpaviljoen M, Floriade Almere

Growing Pavilion, Floriade Almere

BouwQ beoordeelt aardbevingsschade in Groningen

BouwQ en Peutz delen kennis

BouwQ in Cement: "TIS-controle Stationsgebied Driebergen-Zeist"

BouwQ in het NOS Journaal

BouwQ is verhuisd

Industrieel (prefab) bouwen: het certificatieproces

NEN-studiedag: Inventarisatie brandveiligheid gevels, hoe pakken we dit aan?

Kwaliteitsborging van industrieel bouwen en (prefab) bouwconcepten

Kwaliteitsborging voor investeerders

Meerderheid Eerste Kamer stemt voor Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Controleur Nahide Soyal deelt haar werkweek op Instagram

Nieuw kantoor EMA binnen gestelde deadline opgeleverd

Onderzoeksplicht breedplaatvloeren

Raamovereenkomst Systeemgerichte Contractbeheersing

Samenwerking met SGS INTRON

Snelle afhandeling vergunningsaanvraag De Sternhof dankzij BouwQ scan

Veilig vluchten bij brand. Wat is de rol van de architect?

Is één vluchtroute voldoende voor veilig vluchten?

Vluchtroutes. Noodzakelijk kwaad of design challenge?

Waar is de dirigent?

BetonKanoRace 2018

BetonKanoRace 2018 fotos

Studenten van de TU/e bij BouwQ

Private kwaliteitsborging

Wkb & aanpassingen Burgerlijk Wetboek

Fietsevent voor studenten KOers langs BouwQ projecten in Eindhoven

Beoordeling constructieve veiligheid PSV stadion volgens protocol Betaald Voetbal

Raamovereenkomst Project- beheersing en Systeemgerichte Contractbeheersing

(STRUCTURAL) COMPUTATIONAL ENGINEERS

Raamovereenkomst Project- beheersing en Systeemgerichte Contractbeheersing

Wil jij het verschil maken in een traditionele bouwwereld?

Contracten certificeringregeling prefab woningen ondertekend door Van Wijnen, Kiwa en BouwQ

BouwQ als eerste kwaliteitsborger in Nederland geaccrediteerd

BouwQ en SGS starten samenwerking voor de Belgische markt

Kwaliteitscontrole in het ontwerpproces

Verschillende studies tonen aan dat meer dan de helft van bouwfouten ontstaan in de ontwerpfase. Mogelijke redenen hiervoor zijn dat ontwerpers te veel vertrouwen op het eigen vakmanschap, op rekensoftware, of dat het bevoegd gezag toch nog controleert. Met een extra kwaliteitscontrole in het ontwerpproces door middel van Onafhankelijke Ontwerpbeoordelingen zijn veel fouten in de bouw te voorkomen.

Grondige beoordeling door onafhankelijke partij

Bij een Onafhankelijke Ontwerpbeoordeling voert BouwQ als onafhankelijke partij grondige controles uit van de gehanteerde uitgangspunten en aannames om te verifiëren of een bouwontwerp voldoet aan alle wettelijke eisen en klanteisen. Daarnaast beoordelen de onafhankelijke deskundigen van BouwQ of de uitkomsten van berekeningen aannemelijk zijn en of een bouwontwerp goed is uitgewerkt. Onafhankelijke Ontwerpbeoordelingen kunnen gericht zijn op een specifiek aspect van een bouwwerk (constructief, bouwkundig, brandveiligheid, bouwfysica, technische installaties) of op een combinatie van deze aspecten.

Extra zekerheid & tijdig verbeteren bouwontwerp

Een positieve beoordeling van een bouwontwerp door een externe deskundige biedt extra zekerheid en vertrouwen. Anderzijds kunnen de tijdens een Onafhankelijke Ontwerpbeoordeling geconstateerde ontwerpfouten of uitvoeringsrisico’s nog tijdig in het definitief bouwontwerp en/of uitvoeringsontwerp verbeterd worden, waardoor bouwfouten en onveilige situaties voorkomen kunnen worden. Een goed instrument voor risicomanagement in de bouw.

Waarom BouwQ?

Een integrale aanpak

De Onafhankelijke Ontwerpbeoordelingen van BouwQ zijn een efficiënte manier om ontwerpfouten, faalkosten en discussies tussen partijen te voorkomen. Onafhankelijke Ontwerpbeoordelingen bieden ook een onafhankelijke validatie van het ontwerp en inzicht in verbetermogelijkheden of uitvoeringsrisico’s.

BouwQ 360⁰ TIS Kwaliteitsborging: integrale toetsing

Als gecertificeerd TIS-bureau heeft BouwQ deskundigheid en onafhankelijkheid hoog in het vaandel staan. BouwQ 360⁰ TIS Kwaliteitsborging biedt een integrale toetsing van alle relevante aspecten van een bouwwerk over het gehele bouwproces, van voorontwerp tot en met de oplevering. Ontwerpbeoordelingen zijn een onderdeel van deze integrale TIS-methodiek, maar BouwQ kan ontwerpbeoordelingen ook separaat uitvoeren.

Van voorontwerp tot uitvoeringsontwerp

In de ontwerpfase beoordeelt BouwQ tijdens kritische momenten risicogestuurd (onderdelen van) het ontwerp op één of meerdere specifieke aspecten. De BouwQ Onafhankelijke Ontwerpbeoordelingen kunnen variëren van een scan van het voorontwerp tot aan gedetailleerde controles van berekeningen en detaillering van het definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp. Onafhankelijke Ontwerpbeoordelingen hebben in de basis alleen betrekking op het bouwwerk (het ‘definitieve werk’). Afhankelijk van uw wensen kunnen we ook andere aspecten zoals sloopwerkzaamheden, tijdelijke werken of hulpconstructies en montageplannen meenemen in de beoordeling.

Voor verschillende stakeholders

BouwQ kan Onafhankelijke Ontwerpbeoordelingen uitvoeren voor verschillende stakeholders in het bouwproces, zoals opdrachtgever, aannemer, bevoegd gezag, financier of verzekeraar. Hierbij kunnen we een ontwerp op zowel wettelijke als privaatrechtelijke eisen beoordelen.

Beoordeling van alle gevolgklassen en technische deelgebieden

Dat ook de wetgever het belang inziet van onafhankelijke beoordelingen, blijkt wel uit het feit dat in de Eurocodes (NEN-EN 1990 serie) voor constructies in de hoogste betrouwbaarheidsklasse (RC 3) Onafhankelijke Ontwerpbeoordelingen (ontwerp- en berekeningssupervisie niveau DSL3) zijn vastgelegd. Het Kennisportaal Constructieve Veiligheid stelt dat bij complexe constructies die vallen in gevolgklasse CC3 en bij niet-alledaagse oplossingen een Onafhankelijke Ontwerpbeoordeling (second opinion of third party review) een principiële noodzaak is. BouwQ gaat hierin een stap verder door deze beoordeling ook voor de overige klassen én andere technische deelgebieden aan te bieden.

Heldere, onderbouwde rapportage

De resultaten van de uitgevoerde Onafhankelijke Ontwerpbeoordelingen legt BouwQ vast in heldere rapporten met onderbouwde bevindingen: wat is goed, wat is niet akkoord, waar zitten nog risico’s, welke vervolgacties zijn nodig, wat zijn aandachtspunten.

Winstoptimalisatie met behulp van kwaliteitsborging?

Neem contact op voor meer informatie over Onafhankelijke Ontwerpbeoordeling.

This is not correct
This is not correct
This is not correct
This is not correct
This is not correct
This is not correct

*verplicht

Winstoptimalisatie met behulp van kwaliteitsborging?

Wij rekenen het voor u uit.

Ir. Wim Hoppenbrouwers zal met zijn jarenlange ervaring op het gebied van TIS bouwinspectie tijdens een persoonlijk gesprek uitgebreid toelichten hoe winstoptimalisatie kan plaatsvinden door kwaliteitsborging in te zetten.

Wim Hoppenbrouwers


Hartelijk dank voor uw interesse in BouwQ

Wij nemen spoedig contact met u op.

Projecten Onafhankelijke Ontwerpbeoordeling

Growing Pavilion, Floriade Almere

Ontwerpbeoordeling

Kunstpaviljoen M, Floriade Almere

Ontwerpbeoordeling

Beeldengroep Beehold, Floriade Almere

Ontwerpbeoordeling