Onafhankelijke Ontwerpbeoordeling
 

Voorkom bouwfouten in de ontwerpfase

 

 

 

 


Onafhankelijke Ontwerpbeoordeling

 Voorkom bouwfouten in de ontwerpfase

Home  /  Diensten  /

Onafhankelijke Ontwerpbeoordeling

Kwaliteitscontrole in het ontwerpproces


Verschillende studies tonen aan dat meer dan de helft van bouwfouten ontstaan in de ontwerpfase. Mogelijke redenen hiervoor zijn dat ontwerpers te veel vertrouwen op het eigen vakmanschap, op rekensoftware, of dat het bevoegd gezag toch nog controleert. Met een extra kwaliteitscontrole in het ontwerpproces door middel van Onafhankelijke Ontwerpbeoordelingen zijn veel fouten in de bouw te voorkomen.

Grondige beoordeling door onafhankelijke partij
 

Bij een Onafhankelijke Ontwerpbeoordeling voert BouwQ als onafhankelijke partij grondige controles uit van de gehanteerde uitgangspunten en aannames om te verifiëren of een bouwontwerp voldoet aan alle wettelijke eisen en klanteisen. Daarnaast beoordelen de onafhankelijke deskundigen van BouwQ of de uitkomsten van berekeningen aannemelijk zijn en of een bouwontwerp goed is uitgewerkt. Onafhankelijke Ontwerpbeoordelingen kunnen gericht zijn op een specifiek aspect van een bouwwerk (constructief, bouwkundig, brandveiligheid, bouwfysica, technische installaties) of op een combinatie van deze aspecten.

Extra zekerheid & tijdig verbeteren bouwontwerp
 

Een positieve beoordeling van een bouwontwerp door een externe deskundige biedt extra zekerheid en vertrouwen. Anderzijds kunnen de tijdens een Onafhankelijke Ontwerpbeoordeling geconstateerde ontwerpfouten of uitvoeringsrisico’s nog tijdig in het definitief bouwontwerp en/of uitvoeringsontwerp verbeterd worden, waardoor bouwfouten en onveilige situaties voorkomen kunnen worden. Een goed instrument voor risicomanagement in de bouw.

 

Waarom BouwQ?

Een integrale aanpak

De Onafhankelijke Ontwerpbeoordelingen van BouwQ zijn een efficiënte manier om ontwerpfouten, faalkosten en discussies tussen partijen te voorkomen. Onafhankelijke Ontwerpbeoordelingen bieden ook een onafhankelijke validatie van het ontwerp en inzicht in verbetermogelijkheden of uitvoeringsrisico’s.
 

BouwQ 360° TIS Kwaliteitsborging: integrale toetsing

Als gecertificeerd TIS-bureau heeft BouwQ deskundigheid en onafhankelijkheid hoog in het vaandel staan. BouwQ 360° TIS Kwaliteitsborging biedt een integrale toetsing van alle relevante aspecten van een bouwwerk over het gehele bouwproces, van voorontwerp tot en met de oplevering. Ontwerpbeoordelingen zijn een onderdeel van deze integrale TIS-methodiek, maar BouwQ kan ontwerpbeoordelingen ook separaat uitvoeren.

Waarom BouwQ?

Een integrale aanpak

De Onafhankelijke Ontwerpbeoordelingen van BouwQ zijn een efficiënte manier om ontwerpfouten, faalkosten en discussies tussen partijen te voorkomen. Onafhankelijke Ontwerpbeoordelingen bieden ook een onafhankelijke validatie van het ontwerp en inzicht in verbetermogelijkheden of uitvoeringsrisico’s.
 

BouwQ 360° TIS Kwaliteitsborging: integrale toetsing

Als gecertificeerd TIS-bureau heeft BouwQ deskundigheid en onafhankelijkheid hoog in het vaandel staan. BouwQ 360° TIS Kwaliteitsborging biedt een integrale toetsing van alle relevante aspecten van een bouwwerk over het gehele bouwproces, van voorontwerp tot en met de oplevering. Ontwerpbeoordelingen zijn een onderdeel van deze integrale TIS-methodiek, maar BouwQ kan ontwerpbeoordelingen ook separaat uitvoeren.

Van voorontwerp tot uitvoeringsontwerp


In de ontwerpfase beoordeelt BouwQ tijdens kritische momenten risicogestuurd (onderdelen van) het ontwerp op één of meerdere specifieke aspecten. De BouwQ Onafhankelijke Ontwerpbeoordelingen kunnen variëren van een scan van het voorontwerp tot aan gedetailleerde controles van berekeningen en detaillering van het definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp. Onafhankelijke Ontwerpbeoordelingen hebben in de basis alleen betrekking op het bouwwerk (het ‘definitieve werk’). Afhankelijk van uw wensen kunnen we ook andere aspecten zoals sloopwerkzaamheden, tijdelijke werken of hulpconstructies en montageplannen meenemen in de beoordeling.
 

Voor verschillende stakeholders


BouwQ kan Onafhankelijke Ontwerpbeoordelingen uitvoeren voor verschillende stakeholders in het bouwproces, zoals opdrachtgever, aannemer, bevoegd gezag, financier of verzekeraar. Hierbij kunnen we een ontwerp op zowel wettelijke als privaatrechtelijke eisen beoordelen.

Beoordeling van alle gevolgklassen en technische deelgebieden


Dat ook de wetgever het belang inziet van onafhankelijke beoordelingen, blijkt wel uit het feit dat in de Eurocodes (NEN-EN 1990 serie) voor constructies in de hoogste betrouwbaarheidsklasse (RC 3) Onafhankelijke Ontwerpbeoordelingen (ontwerp- en berekeningssupervisie niveau DSL3) zijn vastgelegd. Het Kennisportaal Constructieve Veiligheid stelt dat bij complexe constructies die vallen in gevolgklasse CC3 en bij niet-alledaagse oplossingen een Onafhankelijke Ontwerpbeoordeling (second opinion of third party review) een principiële noodzaak is. BouwQ gaat hierin een stap verder door deze beoordeling ook voor de overige klassen én andere technische deelgebieden aan te bieden.

Beoordeling van alle gevolgklassen en technische deelgebieden


Dat ook de wetgever het belang inziet van onafhankelijke beoordelingen, blijkt wel uit het feit dat in de Eurocodes (NEN-EN 1990 serie) voor constructies in de hoogste betrouwbaarheidsklasse (RC 3) Onafhankelijke Ontwerpbeoordelingen (ontwerp- en berekeningssupervisie niveau DSL3) zijn vastgelegd. Het Kennisportaal Constructieve Veiligheid stelt dat bij complexe constructies die vallen in gevolgklasse CC3 en bij niet-alledaagse oplossingen een Onafhankelijke Ontwerpbeoordeling (second opinion of third party review) een principiële noodzaak is. BouwQ gaat hierin een stap verder door deze beoordeling ook voor de overige klassen én andere technische deelgebieden aan te bieden.

Heldere, onderbouwde rapportage

De resultaten van de uitgevoerde Onafhankelijke Ontwerpbeoordelingen legt BouwQ vast in heldere rapporten met onderbouwde bevindingen: wat is goed, wat is niet akkoord, waar zitten nog risico’s, welke vervolgacties zijn nodig, wat zijn aandachtspunten.

Winstoptimalisatie met behulp van kwaliteitsborging?

Neem contact op voor meer informatie over Onafhankelijke Ontwerpbeoordeling.
 
Projecten Onafhankelijke Ontwerpbeoordeling