Technical Advice

Technical Advice geeft financiers de zekerheid dat de technische kwaliteit van een bouwwerk voldoende is om hun investering eraan terug te verdienen. Een risicoscan richt zich op de onderdelen die van invloed zijn op het functioneren van het bouwwerk. De geïdentificeerde risico’s worden vervolgens tijdens het ontwerp en de realisatie van het bouwproject opgevolgd.

Financiers, waaronder banken, investeren vaak grote bedragen in langlopende PPS of DBF(MO) contracten waarbij (terug)betaald wordt in termijnen gedurende de levensloop van het bouwwerk. Financiers zijn afhankelijk van het functioneren van het bouwwerk. Is de technische kwaliteit van het bouwwerk onvoldoende, dan krijgt de aannemer zijn geld niet en is het voor de financier moeilijker om zijn investering terug te verdienen.

Kenmerken

  • Technical Advice door BouwQ is 100% onafhankelijk.
  • Technical Advice is risico gestuurd, primair op die risico’s die een veilige investering in de weg staan.
  • Technical Advice is deskundig door de inzet van ervaren medewerkers in alle aspecten van een traject.

Toepassingsgebieden

Zowel financiers als ondernemers in de bouw gebruiken BouwQ voor het uitvoeren van een Technical Advice-traject. Financiers omdat zij de zekerheid willen hebben dat de technische kwaliteit van het bouwwerk voldoende is om hun investering terug te verdienen, opdrachtnemers om aan financiers te tonen dat de investering die zij willen doen veilig is.

Meer informatie

Heeft u interesse? Wilt u meer informatie om te bepalen of Technical Advice iets voor u is? Neem geheel vrijblijvend contact op met ons via onderstaande contactgegevens.

T 0499- 36 54 40
E info@bouwq.nl