Controle van alle brandveiligheidsvoorzieningen
 

Verscherpt Toezicht Brandveiligheid

 

 

 

 


Controle van alle brandveiligheidsvoorzieningen

 
Verscherpt Toezicht Brandveiligheid

Home  /  Diensten  /

Controle van alle brandveiligheidsvoorzieningen

Het instrument voor de borging van brandveiligheid


Het Rijksvastgoedbedrijf schrijft het instrument Verscherpt Toezicht Brandveiligheid voor in het kader van de borging van brandveiligheid bij verbouw- en nieuwbouwprojecten. Deze Controle Verscherpt Toezicht dient u te laten uitvoeren door een deskundige en onafhankelijke derde partij, zoals BouwQ.

Een steekproefsgewijze controle op de bouwplaats 

Verscherpt Toezicht Brandveiligheid betreft steekproefsgewijze controle van het aanbrengen van alle brandveiligheidsvoorzieningen op de bouwplaats tijdens de uitvoeringsfase. De controle omvat zowel de bouwkundige als de installatietechnische voorzieningen. Voorafgaand aan de inspecties worden de uitvoeringsstukken en werktekeningen gecontroleerd.


 

 

BouwQ tilt brandveiligheid naar een hoger niveau


BouwQ kijkt verder dan alleen de geldende wet- en regelgeving. Beoordelingen vinden risicogestuurd plaats, waarbij het beoogde veiligheidsniveau van u als opdrachtgever bewaakt wordt. Niet alleen tijdens het ontwerp, maar desgewenst ook tijdens de uitvoering. BouwQ biedt verschillende mogelijkheden om de brandveiligheid naar een hoger niveau te tillen:

  • BouwQ360° TIS Brandveiligheid: een onafhankelijke, deskundige, risicogestuurde en gecertificeerde toets van zowel ontwerp als uitvoering op het gebied van brandveiligheid volgens de Technical Inspection Service (TIS) methode.
  • Verscherpt toezicht Brandveiligheid: een gestandaardiseerd toezichtprotocol met extra aandacht voor het uitvoeringsgereed ontwerp en inspecties op het gebied van brandveiligheid.
  • Inspecties brandveiligheid: een onafhankelijke inspectie van de brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de realisatiefase.
  • Technical due diligence brandveiligheid: een due dilligence Brandveiligheid geeft inzicht in welke mate een bestaand gebouw voldoet aan het gewenste brandveiligheidsniveau en welke voorzieningen getroffen moeten worden.
BouwQ tilt brandveiligheid naar een hoger niveau


BouwQ kijkt verder dan alleen de geldende wet- en regelgeving. Beoordelingen vinden risicogestuurd plaats, waarbij het beoogde veiligheidsniveau van u als opdrachtgever bewaakt wordt. Niet alleen tijdens het ontwerp, maar desgewenst ook tijdens de uitvoering. BouwQ biedt verschillende mogelijkheden om de brandveiligheid naar een hoger niveau te tillen:

  • BouwQ360° TIS Brandveiligheid: een onafhankelijke, deskundige, risicogestuurde en gecertificeerde toets van zowel ontwerp als uitvoering op het gebied van brandveiligheid volgens de Technical Inspection Service (TIS) methode.
  • Verscherpt toezicht Brandveiligheid: een gestandaardiseerd toezichtprotocol met extra aandacht voor het uitvoeringsgereed ontwerp en inspecties op het gebied van brandveiligheid.
  • Inspecties brandveiligheid: een onafhankelijke inspectie van de brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de realisatiefase.
  • Technical due diligence brandveiligheid: een due dilligence Brandveiligheid geeft inzicht in welke mate een bestaand gebouw voldoet aan het gewenste brandveiligheidsniveau en welke voorzieningen getroffen moeten worden.
Zekerheid over een brandveilig gebouw


Een goed geschreven brandveiligheidsplan leidt niet vanzelfsprekend tot een correcte uitvoering. Wanneer u BouwQ inzet als Verscherpt Toezicht Controleur wordt de realisatie van de voorgeschreven brandveiligheidsmaatregelen uit het brandveiligheidsplan geborgd wat uiteindelijk zorgt voor een brandveilig gebouw.

 

 

 

Heldere rapportage & opleverdossier


BouwQ legt de geïnspecteerde voorzieningen vast in een inspectierapport. Geconstateerde gebreken worden na afloop van de inspectie direct met de aannemer besproken. Naast het inspectierapport houden we een Logboek Verscherpt Toezicht bij: een compleet opleverdossier van de brandveiligheidstukken.

 
Ruime ervaring & kennis van zaken

BouwQ is in de rol van Verscherpt Toezicht Controleur betrokken geweest bij verschillende Rijksvastgoedbedrijf projecten zoals Rijkskantoor De Knoop in Utrecht en Galileo Reference Centre/ESTEC gebouw in Noordwijk. Hierdoor beschikt BouwQ over ruime praktijkervaring en kennis over zaken die komen kijken bij het monteren van brandveiligheidsvoorzieningen op de bouwplaats. De inzet van BouwQ als Verscherpt Toezicht Controleur zorgt ervoor dat u de garantie krijgt over het wettelijke en het door u gewenste kwaliteitsniveau op het gebied van brandveiligheid.

Meer informatie over Rijksvastgoedbedrijf Instrument
Verscherpt Toezicht Brandveiligheid


Kijk voor meer informatie over het Instrument Verscherpt Toezicht Brandveiligheid van het Rijksvastgoedbedrijf op de website van het Rijksvastgoedbedrijf via onderstaande link. 

 

Wilt u zekerheid over de brandveiligheid van uw gebouw?

Neem contact op voor meer informatie over Verscherpt Toezicht Brandveiligheid.
 
''Verscherpt Toezicht Brandveiligheid' projecten