Onafhankelijke Inspecties

Zekerheid over bouwkwaliteit en betrouwbaarheid

Inspectie van één of meer aspecten van een bouwwerk

Bij een Onafhankelijke Inspectie verifieert BouwQ als onafhankelijke partij of de bouwwerkzaamheden conform specificatie (uitvoeringstekeningen, werkplannen, montagevoorschriften, productspecificaties) worden uitgevoerd. Daarnaast controleert BouwQ of het bouwwerk aantoonbaar voldoet aan specifieke eisen die door de opdrachtgever benoemd zijn in het Programma van Eisen. Onafhankelijke Inspecties kunnen gericht zijn op een specifiek aspect van een bouwwerk (constructief, bouwkundig, brandveiligheid, bouwfysica, technische installaties) of op een combinatie van deze aspecten.

Waarom Onafhankelijke Inspecties?

Met behulp van een Onafhankelijke Inspectie heeft u zekerheid over de bouwkwaliteit en de betrouwbaarheid. Onafhankelijke Inspecties worden om die reden vaak bij complexe bouwwerken als extra kwaliteitsborging door de opdrachtgever geëist en/of door de aannemer in het projectkwaliteitsplan opgenomen. Bij geïntegreerde contracten (UAV-GV) zijn Onafhankelijke Inspecties de meest voorkomende kwaliteitsborging. In de Eurocodes (NEN-EN 1990 serie) zijn uitgebreide Onafhankelijke Inspecties door derden vastgelegd (IL3, level 3 inspection) voor de toetsing van de constructieve betrouwbaarheid van bouwwerken in de hoogste gevolg- of betrouwbaarheidsklasse (CC3 of RC3).

Waarom BouwQ?

Een integrale aanpak

De Onafhankelijke Inspecties van BouwQ zijn een efficiënte manier om faalkosten en discussies tussen partijen te voorkomen. Onafhankelijke Inspecties op de uitvoering vormen een belangrijk onderdeel van de TIS kwaliteitsborgingssystematiek, maar kunnen ook los worden uitgevoerd.

BouwQ 360⁰ TIS Kwaliteitsborging: integrale toetsing

Als erkend TIS-bureau heeft BouwQ deskundigheid en onafhankelijkheid hoog in het vaandel staan. BouwQ 360⁰ TIS Kwaliteitsborging biedt een integrale toetsing van alle relevante aspecten van een bouwwerk over het gehele bouwproces, van voorontwerp tot en met de oplevering.

Toetsing tijdens kritische momenten

In de realisatiefase toetst BouwQ tijdens kritische momenten op basis van een voorafgaande risicobeoordeling bepaalde onderdelen van het bouwwerk op één of meerdere specifieke aspecten (constructief, bouwkundig, brandveiligheid, bouwfysica, technische installaties). Afhankelijk van uw wensen hebben onze inspecties enkel betrekking op de kwaliteit van het eindresultaat (het definitieve werk) of nemen we andere aspecten zoals sloopwerkzaamheden, bouwmethode en tijdelijke werken of hulpconstructies mee.

Effectief risicomanagement in de bouw

In overleg met de klant kan BouwQ een reeks van Onafhankelijke Inspecties inplannen, afgestemd op het risicodossier en de door de klant geplande verificaties en kwaliteitscontroles. BouwQ kan ook onaangekondigd of op afroep Onafhankelijke Inspecties uitvoeren. Verder kunnen de inspecteurs van BouwQ een flexibele aanvulling zijn op het kwaliteitsmanagement team van de aannemer of opdrachtgever.

Een helder inspectierapport

BouwQ legt de resultaten van de uitgevoerde Onafhankelijke Inspecties vast in een helder inspectierapport met onderbouwde bevindingen: wat is goed, wat is niet akkoord, waar zitten nog risico’s, welke vervolgacties zijn nodig, wat zijn aandachtspunten.

Winstoptimalisatie met behulp van kwaliteitsborging?

Neem contact op voor meer informatie over Onafhankelijke Inspecties

Vul a.u.b. uw voornaam in

Vul a.u.b. uw achternaam in

Vul a.u.b. uw e-mailadres in

Vul a.u.b. uw telefoonnummer in

Vul a.u.b. uw vraag of opmerking in

Server unavailable, please reload this page.

*verplicht

Winstoptimalisatie met behulp van kwaliteitsborging?

Wij rekenen het voor u uit.

Ir. Wim Hoppenbrouwers zal met zijn jarenlange ervaring op het gebied van TIS bouwinspecties tijdens een persoonlijk gesprek uitgebreid toelichten hoe winstoptimalisatie kan plaatsvinden door kwaliteitsborging in te zetten.


Hartelijk dank voor je interesse in BouwQ.

Wij nemen spoedig contact met je op.


Projecten Onafhankelijke Inspecties

Projecten

Opbouw Veemgebouw Eindhoven

Inspectie

Bekijk project
Projecten

Nieuw dak stadion AZ - Alkmaar

Ontwerpbeoordeling, Inspectie

Bekijk project

Lees meer over over Onafhankelijke Inspecties