Zekerheid over bouwkwaliteit en betrouwbaarheid

Zekerheid over bouwkwaliteit en betrouwbaarheid

Home

Opbouw Veemgebouw Eindhoven

Via15

Haasje Over Strijp-S - Eindhoven

Trudo Toren Strijp-S - Eindhoven

European Medicines Agency (EMA) - Amsterdam

Fietsboogbrug Amsterdam - Rijnkanaal

Herontwikkeling Rijkskantoor De Knoop - Utrecht

Leeghwaterbrug A en B - Alkmaar

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing nieuwbouw LVNL

Ombouw N34, gedeelte Witte Paal - grens Drenthe

Aanpak Ring Zuid - Groningen

Amstel Next - Hettenheuvelweg 26 Amsterdam

Beweegbare Figeebrug - Haarlem

Bleizo Logistics Centre - Bleiswijk

Basculebrug - Burgum (De Centrale As)

Constructieve toetsing vergunningen - Almere

Container Exchange Route Maasvlakte Rotterdam

Tijdelijke Eerste Kamer in Den Haag

Bedrijfscomplex Flamco in Almere

Floriade Innovatiepaviljoen in Almere

Herman Gortercomplex in Utrecht

Hoeksteen 81 - Hoofddorp

Herinrichting Laan op Zuid 45 te Rotterdam

Appartementencomplex Madrona in Almere Buiten

Maximabrug - Alphen aan den Rijn

Metis Montessori Lyceum Oosterpark - Amsterdam

MTS Euro Products II - Maassluis

Duurzaamste archief van Nederland - Nationaal Archief Emmen

Nieuw dak stadion AZ - Alkmaar

Openbaar Ministerie Haarlem

Renovatie en verbouwing van Paleis van Justitie in Den Bosch

Renovatie Bezuidenhoutseweg 30 - Den Haag

Warehouse Schiphol Tradepark A4S4 - Hoofddorp

Geluidsmaatregelen St. Oedenrode-Paalgraven en Solar Highways langs A50

Station - Alkmaar

Tijdelijke huisvesting Tweede Kamer Den Haag

Uitbreiding HABOG - Vlissingen

Wegverbreding A27 - A1 tussen Utrecht, Eemnes en Spakenburg

Pyloonbrug Hovenring Eindhoven

Robuust Spoor te Oisterwijk

Kunstwerken traject A6: Schiphol - Amsterdam - Almere

Kunstwerken traject A1 - A6: Schiphol - Amsterdam - Almere

Stationsgebied - Driebergen Zeist

Theemswegtracé onderbouw spoor - Haven Rotterdam

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing herstelmaatregelen - Zwembad Hia

Cooltoren - Rotterdam

Havenkwartier De Blauwe Diamant - Zeewolde

Herinrichten kruispunten R6-N1 en R6-N14 - Mechelen

nhow RAI hotel - Amsterdam

Onderdoorgang Stadshagen - Zwolle

Onderwijs- en zelfstudie centrum (OZC) Tilburg University

Stationsgebouw, Fietsenkelder en Perrontunnel - Assen

Nieuwbouw European Patent Office (EPO) - Rijswijk

Duiker Zuidelijke Dwarsweg Waddinxveen

Passerelle Dieren

Inspectie van één of meer aspecten van een bouwwerk

Bij een Onafhankelijke Inspectie verifieert BouwQ als onafhankelijke partij of de bouwwerkzaamheden conform specificatie (uitvoeringstekeningen, werkplannen, montagevoorschriften, productspecificaties) worden uitgevoerd. Daarnaast controleert BouwQ of het bouwwerk aantoonbaar voldoet aan specifieke eisen die door de opdrachtgever benoemd zijn in het Programma van Eisen. Onafhankelijke Inspecties kunnen gericht zijn op een specifiek aspect van een bouwwerk (constructief, bouwkundig, brandveiligheid, bouwfysica, technische installaties) of op een combinatie van deze aspecten.

Waarom Onafhankelijke Inspecties?

Met behulp van een Onafhankelijke Inspectie heeft u zekerheid over de bouwkwaliteit en de betrouwbaarheid. Onafhankelijke Inspecties worden om die reden vaak bij complexe bouwwerken als extra kwaliteitsborging door de opdrachtgever geëist en/of door de aannemer in het projectkwaliteitsplan opgenomen. Bij geïntegreerde contracten (UAV-GV) zijn Onafhankelijke Inspecties de meest voorkomende kwaliteitsborging. In de Eurocodes (NEN-EN 1990 serie) zijn uitgebreide Onafhankelijke Inspecties door derden vastgelegd (IL3, level 3 inspection) voor de toetsing van de constructieve betrouwbaarheid van bouwwerken in de hoogste gevolg- of betrouwbaarheidsklasse (CC3 of RC3).

Waarom BouwQ?

Een integrale aanpak

De Onafhankelijke Inspecties van BouwQ zijn een efficiënte manier om faalkosten en discussies tussen partijen te voorkomen. Onafhankelijke Inspecties op de uitvoering vormen een belangrijk onderdeel van de TIS kwaliteitsborgingssystematiek, maar kunnen ook los worden uitgevoerd.

BouwQ 360⁰ TIS Kwaliteitsborging: integrale toetsing

Als erkend TIS-bureau heeft BouwQ deskundigheid en onafhankelijkheid hoog in het vaandel staan. BouwQ 360⁰ TIS Kwaliteitsborging biedt een integrale toetsing van alle relevante aspecten van een bouwwerk over het gehele bouwproces, van voorontwerp tot en met de oplevering.

Toetsing tijdens kritische momenten

In de realisatiefase toetst BouwQ tijdens kritische momenten op basis van een voorafgaande risicobeoordeling bepaalde onderdelen van het bouwwerk op één of meerdere specifieke aspecten (constructief, bouwkundig, brandveiligheid, bouwfysica, technische installaties). Afhankelijk van uw wensen hebben onze inspecties enkel betrekking op de kwaliteit van het eindresultaat (het definitieve werk) of nemen we andere aspecten zoals sloopwerkzaamheden, bouwmethode en tijdelijke werken of hulpconstructies mee.

Effectief risicomanagement in de bouw

In overleg met de klant kan BouwQ een reeks van Onafhankelijke Inspecties inplannen, afgestemd op het risicodossier en de door de klant geplande verificaties en kwaliteitscontroles. BouwQ kan ook onaangekondigd of op afroep Onafhankelijke Inspecties uitvoeren. Verder kunnen de inspecteurs van BouwQ een flexibele aanvulling zijn op het kwaliteitsmanagement team van de aannemer of opdrachtgever.

Een helder inspectierapport

BouwQ legt de resultaten van de uitgevoerde Onafhankelijke Inspecties vast in een helder inspectierapport met onderbouwde bevindingen: wat is goed, wat is niet akkoord, waar zitten nog risico’s, welke vervolgacties zijn nodig, wat zijn aandachtspunten.

Winstoptimalisatie met behulp van kwaliteitsborging?

Neem contact op voor meer informatie.

This is not correct
This is not correct
This is not correct
This is not correct
This is not correct

*verplicht

Winstoptimalisatie met behulp van kwaliteitsborging?

Wij rekenen het voor u uit.

Ir. Wim Hoppenbrouwers zal met zijn jarenlange ervaring op het gebied van TIS bouwinspectie tijdens een persoonlijk gesprek uitgebreid toelichten hoe winstoptimalisatie kan plaatsvinden door kwaliteitsborging in te zetten.

Wim Hoppenbrouwers


Hartelijk dank voor uw interesse in BouwQ

Wij nemen spoedig contact met u op.

Projecten Onafhankelijke Inspecties

Opbouw Veemgebouw Eindhoven

Inspectie

Nieuw dak stadion AZ - Alkmaar

Ontwerpbeoordeling

Inspectie

CER Maasvlakte

Inspectie