Onafhankelijke Inspecties
 

Zekerheid over bouwkwaliteit en betrouwbaarheid

 

 

 

 


Onafhankelijke Inspecties

 Zekerheid over bouwkwaliteit en betrouwbaarheid

Home  /  Diensten  /

Onafhankelijke inspecties

Inspectie van één of meer aspecten van een bouwwerk


Bij een Onafhankelijke Inspectie verifieert BouwQ als onafhankelijke partij of de bouwwerkzaamheden conform specificatie (uitvoeringstekeningen, werkplannen, montagevoorschriften, productspecificaties) worden uitgevoerd. Daarnaast controleert BouwQ of het bouwwerk aantoonbaar voldoet aan specifieke eisen die door de opdrachtgever benoemd zijn in het Programma van Eisen. Onafhankelijke Inspecties kunnen gericht zijn op een specifiek aspect van een bouwwerk (constructief, bouwkundig, brandveiligheid, bouwfysica, technische installaties) of op een combinatie van deze aspecten.

Waarom Onafhankelijke Inspecties?

Met behulp van een Onafhankelijke Inspectie heeft u zekerheid over de bouwkwaliteit en de betrouwbaarheid. Onafhankelijke Inspecties worden om die reden vaak bij complexe bouwwerken als extra kwaliteitsborging door de opdrachtgever geëist en/of door de aannemer in het projectkwaliteitsplan opgenomen. Bij geïntegreerde contracten (UAV-GV) zijn Onafhankelijke Inspecties de meest voorkomende kwaliteitsborging. In de Eurocodes (NEN-EN 1990 serie) zijn uitgebreide Onafhankelijke Inspecties door derden vastgelegd (IL3, level 3 inspection) voor de toetsing van de constructieve betrouwbaarheid van bouwwerken in de hoogste gevolg- of betrouwbaarheidsklasse (CC3 of RC3).

 

Waarom BouwQ?

Een integrale aanpak

De Onafhankelijke Inspecties van BouwQ zijn een efficiënte manier om faalkosten en discussies tussen partijen te voorkomen. Onafhankelijke Inspecties op de uitvoering vormen een belangrijk onderdeel van de TIS kwaliteitsborgingssystematiek, maar kunnen ook los worden uitgevoerd.

BouwQ 360° TIS Kwaliteitsborging: integrale toetsing

Als erkend TIS-bureau heeft BouwQ deskundigheid en onafhankelijkheid hoog in het vaandel staan. BouwQ 360° TIS Kwaliteitsborging biedt een integrale toetsing van alle relevante aspecten van een bouwwerk over het gehele bouwproces, van voorontwerp tot en met de oplevering.

Waarom BouwQ?

Een integrale aanpak

Als erkend TIS-bureau heeft BouwQ deskundigheid en onafhankelijkheid hoog in het vaandel staan. BouwQ 360° TIS Kwaliteitsborging biedt een integrale toetsing van alle relevante aspecten van een bouwwerk over het gehele bouwproces, van voorontwerp tot en met de oplevering.

BouwQ 360° TIS Kwaliteitsborging: integrale toetsing

Als erkend TIS-bureau heeft BouwQ deskundigheid en onafhankelijkheid hoog in het vaandel staan. BouwQ 360° TIS Kwaliteitsborging biedt een integrale toetsing van alle relevante aspecten van een bouwwerk over het gehele bouwproces, van voorontwerp tot en met de oplevering.

Toetsing tijdens kritische momenten


In de realisatiefase toetst BouwQ tijdens kritische momenten op basis van een voorafgaande risicobeoordeling bepaalde onderdelen van het bouwwerk op één of meerdere specifieke aspecten (constructief, bouwkundig, brandveiligheid, bouwfysica, technische installaties). Afhankelijk van uw wensen hebben onze inspecties enkel betrekking op de kwaliteit van het eindresultaat (het definitieve werk) of nemen we andere aspecten zoals sloopwerkzaamheden, bouwmethode en tijdelijke werken of hulpconstructies mee.

Effectief risicomanagement in de bouw


In overleg met de klant kan BouwQ een reeks van Onafhankelijke Inspecties inplannen, afgestemd op het risicodossier en de door de klant geplande verificaties en kwaliteitscontroles. BouwQ kan ook onaangekondigd of op afroep Onafhankelijke Inspecties uitvoeren. Verder kunnen de inspecteurs van BouwQ een flexibele aanvulling zijn op het kwaliteitsmanagement team van de aannemer of opdrachtgever.

Een helder inspectierapport

BouwQ legt de resultaten van de uitgevoerde Onafhankelijke Inspecties vast in een helder inspectierapport met onderbouwde bevindingen: wat is goed, wat is niet akkoord, waar zitten nog risico’s, welke vervolgacties zijn nodig, wat zijn aandachtspunten.

Winstoptimalisatie met behulp van kwaliteitsborging?

Neem contact op voor meer informatie over Onafhankelijke Inspecties.
 
Projecten Onafhankelijke Inspecties