Essentieel voor de constructieve veiligheid van bestaande gebouwen: de NTA 8790

Home

Opbouw Veemgebouw Eindhoven

Via15

Haasje Over Strijp-S - Eindhoven

Trudo Toren Strijp-S - Eindhoven

European Medicines Agency (EMA) - Amsterdam

Fietsboogbrug Amsterdam - Rijnkanaal

Herontwikkeling Rijkskantoor De Knoop - Utrecht

Leeghwaterbrug A en B - Alkmaar

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing nieuwbouw LVNL

Ombouw N34, gedeelte Witte Paal - grens Drenthe

Aanpak Ring Zuid - Groningen

Amstel Next - Hettenheuvelweg 26 Amsterdam

Beweegbare Figeebrug - Haarlem

Bleizo Logistics Centre - Bleiswijk

Basculebrug - Burgum (De Centrale As)

Constructieve toetsing vergunningen - Almere

Container Exchange Route Maasvlakte Rotterdam

Tijdelijke Eerste Kamer in Den Haag

Bedrijfscomplex Flamco in Almere

Floriade Innovatiepaviljoen in Almere

Herman Gortercomplex in Utrecht

Hoeksteen 81 - Hoofddorp

Herinrichting Laan op Zuid 45 te Rotterdam

Appartementencomplex Madrona in Almere Buiten

Maximabrug - Alphen aan den Rijn

Metis Montessori Lyceum Oosterpark - Amsterdam

MTS Euro Products II - Maassluis

Duurzaamste archief van Nederland - Nationaal Archief Emmen

Nieuw dak stadion AZ - Alkmaar

Openbaar Ministerie Haarlem

Renovatie en verbouwing van Paleis van Justitie in Den Bosch

Renovatie Bezuidenhoutseweg 30 - Den Haag

Warehouse Schiphol Tradepark A4S4 - Hoofddorp

Geluidsmaatregelen St. Oedenrode-Paalgraven en Solar Highways langs A50

Station - Alkmaar

Tijdelijke huisvesting Tweede Kamer Den Haag

Uitbreiding HABOG - Vlissingen

Wegverbreding A27 - A1 tussen Utrecht, Eemnes en Spakenburg

Pyloonbrug Hovenring Eindhoven

Robuust Spoor te Oisterwijk

Kunstwerken traject A6: Schiphol - Amsterdam - Almere

Kunstwerken traject A1 - A6: Schiphol - Amsterdam - Almere

Stationsgebied - Driebergen Zeist

Theemswegtracé onderbouw spoor - Haven Rotterdam

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing herstelmaatregelen - Zwembad Hia

Cooltoren - Rotterdam

Havenkwartier De Blauwe Diamant - Zeewolde

Herinrichten kruispunten R6-N1 en R6-N14 - Mechelen

nhow RAI hotel - Amsterdam

Onderdoorgang Stadshagen - Zwolle

Onderwijs- en zelfstudie centrum (OZC) Tilburg University

Stationsgebouw, Fietsenkelder en Perrontunnel - Assen

Nieuwbouw European Patent Office (EPO) - Rijswijk

Duiker Zuidelijke Dwarsweg Waddinxveen

Passerelle Dieren

Heiwerk bij Parkstad S te Rotterdam

Risk control Wiborg eiland Amsterdam

Risk control uitgevoerd bij het project ‘Cruquius fase 1.4’

Risk control ‘Brantjesoever’ en ‘De Looiers’ Purmerend

Funderingsherstel woning Prins Hendrikstraat Zaandam

Onderdoorgang Hurdegaryp Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden

Onderdoorgang Locomotiefstraat, Utrecht

Onderdoorgang Voorhout

Onderdoorgang Amstelstroomlaan

Onderdoorgang Paterswoldeweg Groningen

Onderdoorgang Oostriklaan, Deventer

Natuurbrug Duinpoort – Zandvoort

Spoorviaduct N340 Hessenweg te Dalfsen

Rijswijk / Delft-Zuid PHS DS1 Spoor en Civiel

Onderdoorgang A2/N2 Eindhoven

Verdubbeling spoorlijn Heerlen-Landgraaf

Onderdoorgang Rondweg Bedum

Spoorviaduct Witte Paarden

Langzaamverkeerstunnel Zevenaar

Onderdoorgangen Spoorzone - Elst

BOR maatregelen Beverwijk

Geluidsschermen Breda

Geluidsschermen Helmond

Onderdoorgang 'Stanleyweg Venlo'

Geluidsschermen Heeze Leende

Wandelbuis Almen Hulzerdijk

Spoorbrug Arumervaart Franeker

Onderdoorgangen Sittard-Geleen

Viaduct 1e Weteringsewal Elst

Beeldengroep Beehold, Floriade Almere

Kunstpaviljoen M, Floriade Almere

Growing Pavilion, Floriade Almere

BouwQ beoordeelt aardbevingsschade in Groningen

BouwQ en Peutz delen kennis

BouwQ in Cement: "TIS-controle Stationsgebied Driebergen-Zeist"

BouwQ in het NOS Journaal

BouwQ is verhuisd

Industrieel (prefab) bouwen: het certificatieproces

NEN-studiedag: Inventarisatie brandveiligheid gevels, hoe pakken we dit aan?

Kwaliteitsborging van industrieel bouwen en (prefab) bouwconcepten

Kwaliteitsborging voor investeerders

Meerderheid Eerste Kamer stemt voor Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Controleur Nahide Soyal deelt haar werkweek op Instagram

Nieuw kantoor EMA binnen gestelde deadline opgeleverd

Onderzoeksplicht breedplaatvloeren

Raamovereenkomst Systeemgerichte Contractbeheersing

Samenwerking met SGS INTRON

Snelle afhandeling vergunningsaanvraag De Sternhof dankzij BouwQ scan

Veilig vluchten bij brand. Wat is de rol van de architect?

Is één vluchtroute voldoende voor veilig vluchten?

Vluchtroutes. Noodzakelijk kwaad of design challenge?

Waar is de dirigent?

BetonKanoRace 2018

BetonKanoRace 2018 fotos

Studenten van de TU/e bij BouwQ

Private kwaliteitsborging

Wkb & aanpassingen Burgerlijk Wetboek

Fietsevent voor studenten KOers langs BouwQ projecten in Eindhoven

Beoordeling constructieve veiligheid PSV stadion volgens protocol Betaald Voetbal

Raamovereenkomst Project- beheersing en Systeemgerichte Contractbeheersing

(STRUCTURAL) COMPUTATIONAL ENGINEERS

Raamovereenkomst Project- beheersing en Systeemgerichte Contractbeheersing

Wil jij het verschil maken in een traditionele bouwwereld?

Contracten certificeringregeling prefab woningen ondertekend door Van Wijnen, Kiwa en BouwQ

BouwQ als eerste kwaliteitsborger in Nederland geaccrediteerd

BouwQ en SGS starten samenwerking voor de Belgische markt

Verplichte periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande gebouwen

Op initiatief van het ministerie van BZK is enige tijd geleden gestart met de ontwikkeling van de NTA 8790. Deze Nederlandse Technische Afspraak beschrijft een methode voor het ‘periodiek laten beoordelen van de constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’. Het gaat hierbij met name om de constructieve veiligheid van grote publiektoegankelijke gebouwen en bijeenkomstgebouwen voor grote aantallen mensen zoals (voetbal-) stadions, congreshallen, multifunctionele arena’s, scholen, ziekenhuizen, stations en hoge gebouwen (>70 meter). Gebouwen waarbij, in geval van instorting, de gevolgen in termen van letsel of zelfs het verlies van mensenlevens extreem groot kunnen zijn. Het voornemen is om deze Nederlands Technische Afspraak (NTA) op te nemen in de wet- en regelgeving.

Directe aanleiding voor het ontwikkelen van deze NTA was de instorting van een deel van het tribune-dak van het AZ-stadion in Alkmaar in augustus 2019. Door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is hierover een rapport opgesteld. Eén van de aanbevelingen uit dat rapport is om voor grote publieke gebouwen wettelijk verplicht te stellen dat de eigenaar periodiek onderzoek laat doen naar de constructieve veiligheid van het gebouw door een onafhankelijk toetsingsinstituut.

Het ministerie van BZK heeft het voornemen de onderzoekplicht vast te leggen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, waarbij voor de inhoud van het onderzoek/controle verwezen wordt naar de NTA.

Beoordeling constructieve veiligheid Stadions Betaald Voetbal

Specifiek voor voetbalstadions bestaat al langere tijd het ‘Protocol Beoordeling constructieve veiligheid Stadions Betaald Voetbal’. Dit naar aanleiding van verschillende ongevallen die zich de laatste jaren hebben voorgedaan met voetbalstadions. Als organisator van de competitie wordt dit protocol door de KNVB actief ondersteund. Het protocol beschrijft een gedetailleerd proces van gegevensverzameling en onderzoek. Met het doorlopen van dit proces is het mogelijk een volledig beeld van de constructieve veiligheid van het betreffende stadion te krijgen. Aan de hand van dit protocol heeft BouwQ in 2021 in samenwerking met IR-Inspections (IRI-BRI) in opdracht van PSV N.V. de constructieve veiligheid van het Philips stadion in Eindhoven beoordeeld. Tevens is BouwQ in de periode 2020-2021 betrokken geweest bij de bouw van het nieuwe dak van het AZ stadion. In opdracht van de aannemers BAM Bouw & Techniek en ASK Romein heeft BouwQ onafhankelijke controles uitgevoerd op het ontwerp, de realisatie van de staalconstructie en de funderingen van de nieuwe kap.

Wilt u, als eigenaar of beheerder van een stadion of ander groot publiek gebouw, de constructieve veiligheid van uw gebouw laten toetsen, neem dan contact op met BouwQ. Als ervaren, onafhankelijk en geaccrediteerd inspectiebureau, geeft BouwQ u een compleet, gedegen en realistisch inzicht in de technische staat van uw gebouw waarbij de beoordeling plaatsvindt op basis van het voor uw gebouw geldende toetsingsprotocol. Daarbij voldoet BouwQ volledig aan de specifieke eisen die in dit kader aan een beoordelend inspectiebureau gesteld worden (Registertoetser B).

Meer weten over de verplichting periodieke keuring voor grote publieke gebouwen?

This is not correct
This is not correct
This is not correct
This is not correct
This is not correct
This is not correct

*verplicht

Hartelijk dank voor uw aanvraag

Wij nemen spoedig contact met u op.