Essentieel voor de constructieve veiligheid van bestaande gebouwen: de NTA 8790

Essentieel voor de constructieve veiligheid van bestaande gebouwen: de NTA 8790

Home  /  Diensten  /

Verplichte periodieke keuring constructieve veiligheid grote publieke gebouwen

Verplichte periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande gebouwen


Op initiatief van het ministerie van BZK is enige tijd geleden gestart met de ontwikkeling van de NTA 8790. Deze Nederlandse Technische Afspraak beschrijft een methode voor het ‘periodiek laten beoordelen van de constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’. Het gaat hierbij met name om de constructieve veiligheid van grote publiektoegankelijke gebouwen en bijeenkomstgebouwen voor grote aantallen mensen zoals (voetbal-) stadions, congreshallen, multifunctionele arena’s, scholen, ziekenhuizen, stations en hoge gebouwen (>70 meter). Gebouwen waarbij, in geval van instorting, de gevolgen in termen van letsel of zelfs het verlies van mensenlevens extreem groot kunnen zijn. 

Directe aanleiding voor het ontwikkelen van deze NTA was de instorting van een deel van het tribune-dak van het AZ-stadion in Alkmaar in augustus 2019. Door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is hierover een rapport opgesteld. Eén van de aanbevelingen uit dat rapport is om het voor grote publieke gebouwen wettelijk verplicht te stellen dat de eigenaar periodiek onderzoek laat doen naar de constructieve veiligheid van het gebouw door een onafhankelijk toetsingsinstituut.

Het ministerie van BZK heeft de onderzoekplicht vast laten leggen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, waarbij voor de inhoud van het onderzoek/controle verwezen wordt naar de NTA. De verplichting voor eigenaars van grote publiektoegankelijke gebouwen om de constructieve veiligheid te laten keuren is op 1 januari 2024 ingegaan. Als eerste zijn de gebouwen voor meer dan 5000 personen aan de beurt, daarna volgt stapsgewijs de rest.

 

 

Beoordeling constructieve veiligheid Stadions Betaald Voetbal


Specifiek voor voetbalstadions bestaat al langere tijd het ‘Protocol Beoordeling constructieve veiligheid Stadions Betaald Voetbal’. Dit naar aanleiding van verschillende ongevallen die zich de laatste jaren hebben voorgedaan met voetbalstadions. Als organisator van de competitie wordt dit protocol door de KNVB actief ondersteund. Het protocol beschrijft een gedetailleerd proces van gegevensverzameling en onderzoek. Met het doorlopen van dit proces is het mogelijk een volledig beeld van de constructieve veiligheid van het betreffende stadion te krijgen. Aan de hand van dit protocol heeft BouwQ in 2021 in samenwerking met IR-Inspections (IRI-BRI) in opdracht van PSV N.V. de constructieve veiligheid van het Philips stadion in Eindhoven beoordeeld. Tevens is BouwQ in de periode 2020-2021 betrokken geweest bij de bouw van het nieuwe dak van het AZ stadion. In opdracht van de aannemers BAM Bouw & Techniek en ASK Romein heeft BouwQ onafhankelijke controles uitgevoerd op het ontwerp, de realisatie van de staalconstructie en de funderingen van de nieuwe kap.

Wilt u, als eigenaar of beheerder van een stadion of ander groot publiek gebouw, de constructieve veiligheid van uw gebouw naar aanleiding van deze verplichting laten toetsen, neem dan contact op met BouwQ. Als ervaren, onafhankelijk en geaccrediteerd inspectiebureau, geeft BouwQ u een compleet, gedegen en realistisch inzicht in de technische staat van uw gebouw waarbij de beoordeling plaatsvindt op basis van het voor uw gebouw geldende toetsingsprotocol. Daarbij voldoet BouwQ volledig aan de specifieke eisen die in dit kader aan een beoordelend inspectiebureau gesteld worden (Registertoetser B).

Meer weten over de verplichting periodieke keuring voor grote publieke gebouwen?

Neem contact op voor meer informatie: