Risk Control

Voorkom schade bij risicovolle bouwprojecten

Home

Opbouw Veemgebouw Eindhoven

Via15

Haasje Over Strijp-S - Eindhoven

Trudo Toren Strijp-S - Eindhoven

European Medicines Agency (EMA) - Amsterdam

Fietsboogbrug Amsterdam - Rijnkanaal

Herontwikkeling Rijkskantoor De Knoop - Utrecht

Leeghwaterbrug A en B - Alkmaar

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing nieuwbouw LVNL

Ombouw N34, gedeelte Witte Paal - grens Drenthe

Aanpak Ring Zuid - Groningen

Amstel Next - Hettenheuvelweg 26 Amsterdam

Beweegbare Figeebrug - Haarlem

Bleizo Logistics Centre - Bleiswijk

Basculebrug - Burgum (De Centrale As)

Constructieve toetsing vergunningen - Almere

Container Exchange Route Maasvlakte Rotterdam

Tijdelijke Eerste Kamer in Den Haag

Bedrijfscomplex Flamco in Almere

Floriade Innovatiepaviljoen in Almere

Herman Gortercomplex in Utrecht

Hoeksteen 81 - Hoofddorp

Herinrichting Laan op Zuid 45 te Rotterdam

Appartementencomplex Madrona in Almere Buiten

Maximabrug - Alphen aan den Rijn

Metis Montessori Lyceum Oosterpark - Amsterdam

MTS Euro Products II - Maassluis

Duurzaamste archief van Nederland - Nationaal Archief Emmen

Nieuw dak stadion AZ - Alkmaar

Openbaar Ministerie Haarlem

Renovatie en verbouwing van Paleis van Justitie in Den Bosch

Renovatie Bezuidenhoutseweg 30 - Den Haag

Warehouse Schiphol Tradepark A4S4 - Hoofddorp

Geluidsmaatregelen St. Oedenrode-Paalgraven en Solar Highways langs A50

Station - Alkmaar

Tijdelijke huisvesting Tweede Kamer Den Haag

Uitbreiding HABOG - Vlissingen

Wegverbreding A27 - A1 tussen Utrecht, Eemnes en Spakenburg

Pyloonbrug Hovenring Eindhoven

Robuust Spoor te Oisterwijk

Kunstwerken traject A6: Schiphol - Amsterdam - Almere

Kunstwerken traject A1 - A6: Schiphol - Amsterdam - Almere

Stationsgebied - Driebergen Zeist

Theemswegtracé onderbouw spoor - Haven Rotterdam

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing herstelmaatregelen - Zwembad Hia

Cooltoren - Rotterdam

Havenkwartier De Blauwe Diamant - Zeewolde

Herinrichten kruispunten R6-N1 en R6-N14 - Mechelen

nhow RAI hotel - Amsterdam

Onderdoorgang Stadshagen - Zwolle

Onderwijs- en zelfstudie centrum (OZC) Tilburg University

Stationsgebouw, Fietsenkelder en Perrontunnel - Assen

Nieuwbouw European Patent Office (EPO) - Rijswijk

Duiker Zuidelijke Dwarsweg Waddinxveen

Passerelle Dieren

Effectief risicomanagement in de bouw

Bouwwerkzaamheden in een kwetsbare omgeving of waarbij bijzondere of innovatieve bouwmethoden worden toegepast vereisen extra voorzorgsmaatregelen voor bouwrisico’s, waaronder het afsluiten van constructie- en aansprakelijkheidsverzekeringen. De veelgebruikte Constructie All Risks (CAR) verzekering van Bouwend Nederland en makelaar AON en de Bouwend Nederland Integraal Polis met makelaar In-Staet bieden dekkingsvoordelen bij de inzet van Risk Control in situaties met een verhoogd bouwrisico.

Waarom Risk Control?

BouwQ kan in de ontwerpfase de mogelijke risico’s beoordelen en tijdens de realisatiefase controleren of de nodige risico-mitigerende maatregelen zijn genomen. Deze risicoanalyse in de bouw draagt bij aan het voorkomen van faal- en stagnatiekosten en kan leiden tot een lagere verzekeringspremie of ruimere dekking.

Waarom BouwQ?

Een integrale aanpak

BouwQ is een door AON en In-Staet geaccepteerd Risk Control bureau met jarenlange ervaring en brede expertise op het gebied van risicoanalyse in de bouw, met name als het gaat om complexe bouwwerkzaamheden. Met onze integrale aanpak beoordelen we alle relevante risico’s in de ontwerpfase en controleren we gedurende kritische momenten in de realisatiefase of de nodige risico-mitigerende maatregelen zijn genomen.

Een onafhankelijke en onderbouwde rapportage

De onafhankelijke en onderbouwde rapportage van BouwQ biedt de aannemer mogelijkheden om faal- en stagnatiekosten te voorkomen en passende afspraken te maken met de verzekeraar. Met Risk Control van BouwQ blijft de aannemer in control op zijn project, waardoor er minder discussie is met de opdrachtgever of verzekeraar en er geen risico is op negatieve publiciteit.

Complete risicoanalyse tijdens ontwerpfase

De Risk Controller analyseert de bouwontwerpen en uitvoeringsplannen op mogelijke risico’s voor de projectomgeving en stelt een risicobeoordeling op. Deze bouwrisico’s kunnen ontstaan door werkzaamheden zoals het intrillen van damwanden, heien, bron- of diepwelbemaling en grondwatersaneringen. De risicoanalyse omvat ook het beoordelen van de reeds aanwezige beheersmaatregelen zoals:

  • De wijze van het monitoren van effecten van bouwwerkzaamheden op de projectomgeving, zoals trilling- en hoogtemetingen;

  • Gedefinieerde grens- en alarmwaarden van deze metingen;

  • Protocollen en actieplannen bij het overschrijden van grens- en alarmwaarden.

Waar nodig adviseert de Risk Controller van BouwQ over aanvullende risico-mitigerende maatregelen.

Risicogestuurde inspecties tijdens realisatiefase

Risicogestuurde inspecties tijdens realisatiefase Tijdens de realisatiefase voert de Risk Controller inspecties uit op kritische momenten om te controleren of de afgesproken risico-mitigerende maatregelen zijn genomen en geeft aan of er sprake is van een beheerst bouwproces.

De CAR verzekering & Risk Control

De Constructie All Risks (CAR) verzekering van Bouwend Nederland en makelaar AON en de Bouwend Nederland Integraal Polis met makelaar In-Staet worden veel gebruikt als dekking voor schade die is ontstaan tijdens het bouwen, oprichten, construeren en monteren van (bouw)werken. De CAR-verzekering biedt door de inzet van Risk Control bij projecten met een verhoogd risico mogelijkheden voor een lagere verzekeringspremie of ruimere dekking.

Winstoptimalisatie met behulp van kwaliteitsborging?

Neem contact op voor meer informatie.

This is not correct
This is not correct
This is not correct
This is not correct
This is not correct

*verplicht

Winstoptimalisatie met behulp van kwaliteitsborging?

Wij rekenen het voor u uit.

Ir. Wim Hoppenbrouwers zal met zijn jarenlange ervaring op het gebied van TIS bouwinspectie tijdens een persoonlijk gesprek uitgebreid toelichten hoe winstoptimalisatie kan plaatsvinden door kwaliteitsborging in te zetten.

Wim Hoppenbrouwers


Hartelijk dank voor uw interesse in BouwQ

Wij nemen spoedig contact met u op.

Risk Control projecten

European Patent Office Rijswijk

TIS

Risk Control

Station Assen

TIS

Risk Control

HABOG - Vlissingen

Risk Control

Kwaliteitsborging Op Maat