Risk Control

Risk Control dient het inzichtelijk maken van de risico’s die optreden tijdens de uitvoering van een bouwwerk en het controleren of in de uitvoeringsfase voldoende stappen worden ondernomen om deze risico’s te beperken.

Risk Control start vroeg in het bouwtraject (net voor of net na aanbesteding) met een risicoanalyse van het ontwerp. Op basis daarvan worden ontwerp en realisatie beoordeeld. In elke fase worden de risico’s voor de uitvoering in kaart gebracht en wordt gevolgd hoe deze beheerst worden.

Kenmerken van Risk Control

  • Risk Control is procesgericht. Een goed proces leidt tot een goede uitvoering.
  • Risk Control is productgericht. De gemaakte producten worden gecontroleerd.
  • Risk Control hanteert een brede scope, afhankelijk van de vraag.

Toepassingsgebieden

Risk Control wordt voornamelijk toegepast in combinatie met de Construction All Risk (CAR) verzekering. Een goed uitgevoerde Risk Control kan korting op de premie of een ruimere dekking betekenen. Risk Control is ideaal bij bouwwerken waar vooral de uitvoeringswijzen zware risico’s met zich meebrengen door bijvoorbeeld unieke (nieuwe of experimentele) bouwmethoden of bij projecten die voor de omgeving ‘beladen’ zijn.

Meer informatie

Heeft u interesse? Wilt u meer informatie om te bepalen of Risk Control iets voor u is? Neem geheel vrijblijvend contact op met ons via onderstaande contactgegevens.

T 0499- 36 54 40
E info@bouwq.nl