Risk Control
 

Voorkom schade bij risicovolle bouwprojecten


 

 

 

 

 

Risk Control

 
Voorkom schade bij
risicovolle bouwprojecten

Home  /  Diensten  /

Risk Control

Effectief risicomanagement in de bouw


Bouwwerkzaamheden in een kwetsbare omgeving of waarbij bijzondere of innovatieve bouwmethoden worden toegepast vereisen extra voorzorgsmaatregelen voor bouwrisico’s, waaronder het afsluiten van constructie- en aansprakelijkheidsverzekeringen. De veelgebruikte Constructie All Risks (CAR) verzekering van Bouwend Nederland en makelaar AON en de Bouwend Nederland Integraal Polis met makelaar In-Staet bieden dekkingsvoordelen bij de inzet van Risk Control in situaties met een verhoogd bouwrisico.

Waarom Risk Control?


BouwQ kan in de ontwerpfase de mogelijke risico’s beoordelen en tijdens de realisatiefase controleren of de nodige risico-mitigerende maatregelen zijn genomen. Deze risicoanalyse in de bouw draagt bij aan het voorkomen van faal- en stagnatiekosten en kan leiden tot een lagere verzekeringspremie of ruimere dekking.

 

 

 

Waarom BouwQ?

Een integrale aanpak

BouwQ is een door AON en In-Staet geaccepteerd Risk Control bureau met jarenlange ervaring en brede expertise op het gebied van risicoanalyse in de bouw, met name als het gaat om complexe bouwwerkzaamheden. Met onze integrale aanpak beoordelen we alle relevante risico’s in de ontwerpfase en controleren we gedurende kritische momenten in de realisatiefase of de nodige risico-mitigerende maatregelen zijn genomen.

Een onafhankelijke en onderbouwde rapportage

De onafhankelijke en onderbouwde rapportage van BouwQ biedt de aannemer mogelijkheden om faal- en stagnatiekosten te voorkomen en passende afspraken te maken met de verzekeraar. Met Risk Control van BouwQ blijft de aannemer in control op zijn project, waardoor er minder discussie is met de opdrachtgever of verzekeraar en er geen risico is op negatieve publiciteit.

Waarom BouwQ?

Een integrale aanpak

BouwQ is een door AON en In-Staet geaccepteerd Risk Control bureau met jarenlange ervaring en brede expertise op het gebied van risicoanalyse in de bouw, met name als het gaat om complexe bouwwerkzaamheden. Met onze integrale aanpak beoordelen we alle relevante risico’s in de ontwerpfase en controleren we gedurende kritische momenten in de realisatiefase of de nodige risico-mitigerende maatregelen zijn genomen.

Een onafhankelijke en onderbouwde rapportage

De onafhankelijke en onderbouwde rapportage van BouwQ biedt de aannemer mogelijkheden om faal- en stagnatiekosten te voorkomen en passende afspraken te maken met de verzekeraar. Met Risk Control van BouwQ blijft de aannemer in control op zijn project, waardoor er minder discussie is met de opdrachtgever of verzekeraar en er geen risico is op negatieve publiciteit.

 

Complete risicoanalyse tijdens ontwerpfase


De Risk Controller analyseert de bouwontwerpen en uitvoeringsplannen op mogelijke risico’s voor de projectomgeving en stelt een risicobeoordeling op. Deze bouwrisico’s kunnen ontstaan door werkzaamheden zoals het intrillen van damwanden, heien, bron- of diepwelbemaling en grondwatersaneringen. De risicoanalyse omvat ook het beoordelen van de reeds aanwezige beheersmaatregelen zoals:

  • De wijze van het monitoren van effecten van bouwwerkzaamheden op de projectomgeving, zoals trilling- en hoogtemetingen;
  • Gedefinieerde grens- en alarmwaarden van deze metingen;
  • Protocollen en actieplannen bij het overschrijden van grens- en alarmwaarden.

Waar nodig adviseert de Risk Controller van BouwQ over aanvullende risico-mitigerende maatregelen.

Risicogestuurde inspecties tijdens realisatiefase


Tijdens de realisatiefase voert de Risk Controller inspecties uit op kritische momenten om te controleren of de afgesproken risico-mitigerende maatregelen zijn genomen en geeft aan of er sprake is van een beheerst bouwproces.

 

De CAR verzekering & Risk Control

De Constructie All Risks (CAR) verzekering van Bouwend Nederland en makelaar AON en de Bouwend Nederland Integraal Polis met makelaar In-Staet worden veel gebruikt als dekking voor schade die is ontstaan tijdens het bouwen, oprichten, construeren en monteren van (bouw)werken. De CAR-verzekering biedt door de inzet van Risk Control bij projecten met een verhoogd risico mogelijkheden voor een lagere verzekeringspremie of ruimere dekking.

Schades voorkomen bij risicovolle bouwprojecten?

Neem contact op voor meer informatie over Risk Control van BouwQ