Geschiedenis

Zekerstellen van kwaliteit van bouwwerken, al 20 jaar lang onze missie.

Al twee decennia lang stelt BouwQ de kwaliteit van bouwwerken zeker. Rode draad in het eerste decennium is het groeiende succes van Technical Inspection Service, de fundamenteel nieuwe methode voor risicogestuurde kwaliteitscontroles van ontwerp en uitvoering bij bouwwerken. Vanaf het eerste decennium tot op heden groeide en groeit de organisatie verder. Het marktvolume stijgt, evenals de professionaliteit en veelzijdigheid van de dienstverlening.

De opmars van TIS stoelt op de factoren onafhankelijkheid en deskundigheid. U leest de ontwikkeling van BouwQ, van nul tot nu.

 

Home  /  Over BouwQ  /

Geschiedenis

2003

BouwQ is in 2003 ontstaan uit een samenwerking van het toenmalige Geodelft, TNO, Wagemaker en Intron. De missie ‘zekerstellen van kwaliteit van bouwwerken’ diende bereikt te worden met innovatieve risicogestuurde controles in ontwerp en uitvoering van het bouwwerk. Zo zijn bouwfouten te voorkomen en faalkosten te verminderen. In dit kader heeft BouwQ de Integrale Kwaliteitstoets ontwikkeld in de vorm van TIS.

 

2004 – 2006

In de eerste jaren (2004 – 2006) heeft BouwQ veel pionierswerk verricht bij het ontwikkelen van de TIS. De dienstverlening bleek veelbelovend maar moest nog concreter vormgegeven worden. Daarbij is samengewerkt met een TIS-bureau uit België, waar de methode al langer met succes wordt toegepast. Ook was er weinig beweging op de markt, die nog kennis moest maken met Technical Inspection Service.

 

2007

2007 was een sleuteljaar. BouwQ kreeg de beschikking over een full time directeur en werd door de eerste opdrachtgever geaccepteerd als een volwaardig TIS-keuringsinstituut. Tegelijk liep BouwQ voorop met het opzetten van de Erkenningsregeling TIS, een garantiemeetlat voor deskundigheid en onafhankelijkheid. Ook sloot BouwQ zich aan bij veel initiatieven om de bouwkwaliteit te verbeteren.

 

2008

In 2008 kozen meer opdrachtgevers voor het concept van BouwQ en betraden collega-aanbieders van TIS de markt. Verzekeraars benaderden BouwQ om de TIS-resultaten als basis te nemen voor het afsluiten van een VGV polis. De marktvraag naar ‘onafhankelijke controle’ bleef stijgen.

 

2009

In 2009 ontstond de CROW Erkenningsregeling TIS. Binnen de Branchevereniging TIS heeft BouwQ intensief meegedacht en meegewerkt om de erkenningsregeling volledig en eenduidig te krijgen. In deze regeling staan de eisen voor erkenning van een TIS-bureau. Kort na het invoeren van de erkenningsregeling behaalde BouwQ in 2009 haar erkenning, het CROW keurmerk TIS.

 

2010

In 2010 was BouwQ actief voor verschillende opdrachtgevers en voor verschillende projecten, zoals tunnels, bruggen en viaducten. BouwQ ontwikkelde naast TIS andere vormen van dienstverlening en won meer naamsbekendheid in de markt. Bovendien zette BouwQ stappen om steeds meer een controlebureau te worden voor de totale bouwmarkt.

 

2011

In 2011 werd BouwQ 100% onafhankelijk. De 3 ‘founding fathers’ (Deltares, TNO, SGS Intron) vormden daarbij waar nodig de ondersteunende kennisbank.

 

2013

BouwQ zet stappen vooruit en wordt een toetsingsbureau voor de totale bouwsector. Naast infrastructurele werken richt BouwQ zich nu ook op de utiliteitsbouw en andere bouwprojecten.

 

2015

Vanaf 2015 valt op dat de dienstverlening van BouwQ een professioneel en veelzijdig karakter heeft:

  • Een veelzijdig type bouwwerken wordt gecontroleerd. Van woongebouwen tot multifunctionele utilitaire complexen. Van geluidschermen tot snelwegtracé's met tunnels daarbij inbegrepen.
  • De fase waarin wordt gecontroleerd varieert. Van uiteenlopende fases binnen de realisatie (vraagspecificatie, ontwerp, uitvoering) tot onderhoudsfase (oplevering, maintain periode).
  • De technische toetsscopes waarop wordt gecontroleerd varieert. Van constructieve veiligheid tot waterdichtheid tot bouwbesluit brede scopes, als brandveiligheid, bouwfysica en gebouw gebonden installaties.
  • Het type toetsen varieert. Van product- tot proces- en systeemtoetsen.

Tevens voegt BouwQ in de loop der jaren nieuwe services toe aan haar dienstverleningsscope, waaronder Risk Control, bouwbesluit toetsing, Due Diligence onderzoek, verscherpt toezicht brandveiligheid, Technical advice, keuring van grote publieke gebouwen en certificering van industriële bouwconcepten.

 

2022

BouwQ wordt als eerste kwaliteitsborger in Nederland door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd; het bewijs van dienstverlening op het allerhoogste niveau. Tevens zet BouwQ verdere stappen op de Belgische markt door een samenwerkingverband met SGS Belgium.

 

2023

20 jaar BouwQ, 20 jaar passie voor bouwkwaliteit!