Geschiedenis

Zekerstellen van kwaliteit van bouwwerken, al meer dan 15 jaar lang onze missie.

Al een ruim decennium stelt BouwQ de kwaliteit van bouwwerken zeker. In 2013 vierde BouwQ haar 10-jarige bestaan. Rode draad in het eerste decennium is het groeiende succes van Technical Inspection Service, een fundamenteel nieuwe methode voor risicogestuurde kwaliteitscontroles van ontwerp en uitvoering bij bouwwerken. Vanaf het eerste decennium tot op heden groeide en groeit de organisatie verder. Het marktvolume stijgt, evenals de professionaliteit en veelzijdigheid van de dienstverlening.

De opmars van TIS stoelt op de factoren onafhankelijkheid en deskundigheid. U leest de ontwikkeling van BouwQ, van nul tot nu.

Home

Opbouw Veemgebouw Eindhoven

Via15

Haasje Over Strijp-S - Eindhoven

Trudo Toren Strijp-S - Eindhoven

European Medicines Agency (EMA) - Amsterdam

Fietsboogbrug Amsterdam - Rijnkanaal

Herontwikkeling Rijkskantoor De Knoop - Utrecht

Leeghwaterbrug A en B - Alkmaar

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing nieuwbouw LVNL

Ombouw N34, gedeelte Witte Paal - grens Drenthe

Aanpak Ring Zuid - Groningen

Amstel Next - Hettenheuvelweg 26 Amsterdam

Beweegbare Figeebrug - Haarlem

Bleizo Logistics Centre - Bleiswijk

Basculebrug - Burgum (De Centrale As)

Constructieve toetsing vergunningen - Almere

Container Exchange Route Maasvlakte Rotterdam

Tijdelijke Eerste Kamer in Den Haag

Bedrijfscomplex Flamco in Almere

Floriade Innovatiepaviljoen in Almere

Herman Gortercomplex in Utrecht

Hoeksteen 81 - Hoofddorp

Herinrichting Laan op Zuid 45 te Rotterdam

Appartementencomplex Madrona in Almere Buiten

Maximabrug - Alphen aan den Rijn

Metis Montessori Lyceum Oosterpark - Amsterdam

MTS Euro Products II - Maassluis

Duurzaamste archief van Nederland - Nationaal Archief Emmen

Nieuw dak stadion AZ - Alkmaar

Openbaar Ministerie Haarlem

Renovatie en verbouwing van Paleis van Justitie in Den Bosch

Renovatie Bezuidenhoutseweg 30 - Den Haag

Warehouse Schiphol Tradepark A4S4 - Hoofddorp

Geluidsmaatregelen St. Oedenrode-Paalgraven en Solar Highways langs A50

Station - Alkmaar

Tijdelijke huisvesting Tweede Kamer Den Haag

Uitbreiding HABOG - Vlissingen

Wegverbreding A27 - A1 tussen Utrecht, Eemnes en Spakenburg

Pyloonbrug Hovenring Eindhoven

Robuust Spoor te Oisterwijk

Kunstwerken traject A6: Schiphol - Amsterdam - Almere

Kunstwerken traject A1 - A6: Schiphol - Amsterdam - Almere

Stationsgebied - Driebergen Zeist

Theemswegtracé onderbouw spoor - Haven Rotterdam

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing herstelmaatregelen - Zwembad Hia

Cooltoren - Rotterdam

Havenkwartier De Blauwe Diamant - Zeewolde

Herinrichten kruispunten R6-N1 en R6-N14 - Mechelen

nhow RAI hotel - Amsterdam

Onderdoorgang Stadshagen - Zwolle

Onderwijs- en zelfstudie centrum (OZC) Tilburg University

Stationsgebouw, Fietsenkelder en Perrontunnel - Assen

Nieuwbouw European Patent Office (EPO) - Rijswijk

Duiker Zuidelijke Dwarsweg Waddinxveen

Passerelle Dieren

2003

BouwQ is in 2003 ontstaan uit een samenwerking van het toenmalige Geodelft, TNO, Wagemaker en Intron. De missie ‘zekerstellen van kwaliteit van bouwwerken’ diende bereikt te worden met innovatieve risicogestuurde controles in ontwerp en uitvoering van het bouwwerk. Zo zijn bouwfouten te voorkomen en faalkosten te verminderen. In dit kader heeft BouwQ de Integrale Kwaliteitstoets ontwikkeld in de vorm van TIS.

2004 – 2006

In de eerste jaren (2004 – 2006) heeft BouwQ veel pionierswerk verricht bij het ontwikkelen van de TIS. De dienstverlening bleek veelbelovend maar moest nog concreter vormgegeven worden. Daarbij is samengewerkt met een TIS-bureau uit België, waar de methode al langer met succes wordt toegepast. Ook was er weinig beweging op de markt, die nog kennis moest maken met Technical Inspection Service.

2007

2007 was een sleuteljaar. BouwQ kreeg de beschikking over een full time directeur en werd door de eerste opdrachtgever geaccepteerd als een volwaardig TIS-keuringsinstituut. Tegelijk liep BouwQ voorop met het opzetten van de Erkenningsregeling TIS, een garantiemeetlat voor deskundigheid en onafhankelijkheid. Ook sloot BouwQ zich aan bij veel initiatieven om de bouwkwaliteit te verbeteren.

2008

In 2008 kozen meer opdrachtgevers voor het concept van BouwQ en betraden collega-aanbieders van TIS de markt. Verzekeraars benaderden BouwQ om de TIS-resultaten als basis te nemen voor het afsluiten van een VGV polis. De marktvraag naar ‘onafhankelijke controle’ bleef stijgen.

2009

In 2009 ontstond de CROW Erkenningsregeling TIS. Binnen de Branchevereniging TIS heeft BouwQ intensief meegedacht en meegewerkt om de erkenningsregeling volledig en eenduidig te krijgen. In deze regeling staan de eisen voor erkenning van een TIS-bureau. Kort na het invoeren van de erkenningsregeling behaalde BouwQ in 2009 haar erkenning, het CROW keurmerk TIS.

2010

In 2010 was BouwQ actief voor verschillende opdrachtgevers en voor verschillende projecten, zoals tunnels, bruggen en viaducten. BouwQ ontwikkelde naast TIS andere vormen van dienstverlening en won meer naamsbekendheid in de markt. Bovendien zette BouwQ stappen om steeds meer een controlebureau te worden voor de totale bouwmarkt.

2011

In 2011 werd BouwQ 100% onafhankelijk. De 3 ‘founding fathers’ (Deltares, TNO, SGS Intron) vormden daarbij waar nodig de ondersteunende kennisbank.

2012

Ook in 2012 heeft BouwQ haar marktvolume weer uit kunnen breiden. Relaties blijken BouwQ te ervaren als een betrouwbaar, deskundig, transparant en proactief controlebureau met gewaardeerde, slimme en betaalbare diensten die de gevraagde bouwkwaliteit zeker weet te stellen. Op het fundament van het succes van het eerste decennium werkt BouwQ vanaf 2013 verder aan de uitbouw van de marktpositie van TIS als rotsvast baken in een tijd van turbulente veranderingen in de bouwwereld.

2015 - Nu

Vanaf 2015 valt op dat de dienstverlening van BouwQ een professioneel en veelzijdig karakter heeft:

  • Een veelzijdig type bouwwerken wordt gecontroleerd. Van woongebouwen tot multifunctionele utilitaire complexen. Van geluidschermen tot snelwegtracé's met tunnels daarbij inbegrepen.
  • De fase waarin wordt gecontroleerd varieert. Van uiteenlopende fases binnen de realisatie (vraagspecificatie, ontwerp, uitvoering) tot onderhoudsfase (oplevering, maintain periode).
  • De technische toetsscopes waarop wordt gecontroleerd varieert. Van constructieve veiligheid tot waterdichtheid tot bouwbesluit brede scopes, als brandveiligheid, bouwfysica en gebouw gebonden installaties.
  • Het type toetsen varieert. Van product- tot proces- en systeemtoetsen.