Missie en kernwaarden

Missie

BouwQ biedt haar opdrachtgever de grootst mogelijke zekerheid ten aanzien van de technische kwaliteit van een bouwwerk. Dat doet BouwQ door met veel ervaring en deskundigheid in alle fasen en op alle facetten van het bouwproces op onafhankelijke wijze de kwaliteit te toetsen.
 

Home  /  Over BouwQ  /

Missie en kernwaarden

Kernwaarden

BouwQ realiseert zijn missie door het hanteren van vijf kernwaarden.
 

BouwQ is (ervarings)deskundig

Onze medewerkers zijn hoog opgeleid en beschikken over ruime knowhow van het construeren van bouwwerken. Hun kennis en ervaring bestrijkt de theorie en de (uitvoerings)praktijk van de bouw. Mocht de kennis tekort schieten, dan kan de brede deskundigheid en ervaring bij onze partners TNO, SGS Intron en Deltares worden ingezet.

 

BouwQ werkt integraal

Wij beschouwen bouwwerken – zowel nieuwe als bestaande – vanuit een alomvattend perspectief op functionaliteit en veiligheid. Zo wordt niet alleen naar het bouwwerk zelf gekeken, maar ook naar de omgeving waarin het bouwwerk zich bevindt en de functie die het krijgt of heeft. Alle relevante aspecten komen zo in beeld.

 

BouwQ communiceert helder

Onze medewerkers kunnen zich snel inleven in een project en beschikken over de communicatieve vaardigheden om helder, tijdig en eenduidig over de resultaten te communiceren en waar nodig de achtergronden uit te leggen.

 

BouwQ is onafhankelijk

Onze medewerkers zijn toegerust om onafhankelijke, niet beïnvloedbare integrale kwaliteitstoetsen uit te voeren. Dit faciliteren wij actief waardoor onze medewerkers als persoon en als BouwQ-medewerker geen directe relatie hebben met ontwerpende ingenieursbureaus, aannemers, verzekeringsmaatschappijen of andere bij de bouw betrokken partijen.

 

BouwQ levert een meetbare performance

Vele malen beter dan wij zelf kunnen onze opdrachtgevers vertellen over ons werk. In de loop der jaren hebben wij een staat van dienst opgebouwd die staat als een huis. Aan de hand van de projecten die wij uitgevoerd hebben, kunt u zich een beeld vormen van onze ruime ervaring en aanpak.