Partnerships

BouwQ werkt samen met verschillende toonaangevende partijen in de bouwwereld. Daarnaast is BouwQ verbonden met verschillende nationale en internationale organisaties en kennisinstituten op het gebied van constructieve veiligheid en is BouwQ trotse sponsor van studentenverenigingen van de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven.

 

Home  /  Over BouwQ  /

Partnerships

BouwQ werkt samen met:
 • TNO
 • SGS-INTRON
 • SGS Belgium
 • KIWA
 • Deltares
 
BouwQ is verbonden met de volgende organisaties:
 • Consortium of European Building Control (CEBC)
 • Vereniging Kwaliteitsborging Nederland (VKBN)
 • Stichting TIS-NL
 • Studievereniging FIB (STUFIB)
 • Studievereniging Uitvoering Betonconstructies (STUBECO)
 • Het Constructeursregister RC/RO/RT
 • Branchevereniging VN Constructeurs
 • Het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB)
 
BouwQ heeft zitting in:
 • De Raad van Advies van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB)
 • De Raad van Toezicht en de Toetsingcommissie van het Constructeursregister
 • Het bestuur van TIS-NL
 • Het bestuur van de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland (VKBN)
 • De taakgroep Wet kwaliteitsborging van het Kennis platform Constructieve Veiligheid (KPCV)
 • Het College van Deskundigen van de beoordelingsrichtlijnen:
  • BRL 2368 Constructief Beton
  • BRL 5022 Coördinerend Constructeur  
 
BouwQ is sponsor van de volgende studentenverenigingen verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven:
 • Studentenvereniging KOers 
 • Studentenvereniging Mollier 
 
BouwQ geeft gastcolleges aan de Katholieke Universiteit Leuven