Verklaringen, certificaten, erkenningen en regelingen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de accreditatie, erkenningen en certificeringen van BouwQ .

Ook kunt u hier het Reglement en het Conformiteitsbeoordelingsschema Technical Inspection Service raadplegen. Hierin staat beschreven:

  • aan welke eisen een erkende TIS moet voldoen
  • op welke wijze een TIS-opdracht dient uitgevoerd te worden.

 

Home  /  Over BouwQ  /

Verklaringen, certificaten, erkenningen en regelingen

Verklaringen, certificaten, erkenningen, regelingen
 
Technical Inspection Service (TIS)


TIS Erkenning - geldig tot 01-07-2024

uitgegeven door SKG-IKOB

Projecten, gestart vóór 1 oktober 2022 worden uitgevoerd
o.b.v. deze erkenningsregeling.


 

 

Accreditatieverklaring


Accreditatie I-358 – geldig tot 01-06-2026, uitgegeven door de
Raad voor Accreditatie. BouwQ is per 19 mei 2022
geaccrediteerd op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17020 en stelt
daarmee aan zichzelf hogere kwaliteitseisen dan in het ISO
9001 kwaliteitssysteem.
 

 

Erkenning door Verzekeraars

 

BouwQ wordt door verzekeraars aanvaard als controlebureau of
Technical Inspection Service in het kader van de:

- Decenale Verzekering (10-jarige aansprakelijkheid) -
Verborgen Gebreken Verzekering (VGV) / Inherent Defects
Insurance (IDI)

 

Veiligheid


Onze medewerkers die op de bouwplaats of in de fabriek
komen beschikken over:

  • VCA-diploma
  • Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP)

 

 

CO2-Prestatieladder


De CO2-Prestatieladder stimuleert organisaties optimaal
gebruik te maken van de kennis en initiatieven van andere
partijen als het gaat om CO2-bewust handelen.
 

Algemene leveringsvoorwaarden


Op alle overeenkomsten tussen u en BouwQ is de DNR 2011
van toepassing.
 
 

 

Reglement Erkenning TIS - Vraagspecificatie TIS


Projecten, gestart VOOR 1 oktober 2022, worden uitgevoerd o.b.v. deze erkenningsregeling.

TIS-Reglement


Reglement - Erkenning TIS versie 3.1 (09-12-2015)

Addendum v1.0 (06-12-2019)
 

 

 

 

Vraagspecificaties TIS


Bijlage 101 - Waterdichtheid versie 1.0 (07-03-2016)

TIS-branchevereniging


 

 

 

Conformiteitsbeoordelingsschema Technical Inspection Service (CBS TIS)


Projecten, gestart VANAF 1 oktober 2022, worden uitgevoerd o.b.v. deze regeling.

Conformiteitsbeoordelingsschema Technical
Inspection Service (CBS TIS)


versie 2.1