Wat heeft u aan BouwQ

Deze vraag willen wij graag beantwoorden om u de toegevoegde waarde van BouwQ te doen inzien. BouwQ levert toegevoegde waarde voor verschillende partijen. De inhoud van deze toegevoegde waarde is afhankelijk van de partij waar wij zaken mee doen.

Home

Opbouw Veemgebouw Eindhoven

Via15

Haasje Over Strijp-S - Eindhoven

Trudo Toren Strijp-S - Eindhoven

European Medicines Agency (EMA) - Amsterdam

Fietsboogbrug Amsterdam - Rijnkanaal

Herontwikkeling Rijkskantoor De Knoop - Utrecht

Leeghwaterbrug A en B - Alkmaar

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing nieuwbouw LVNL

Ombouw N34, gedeelte Witte Paal - grens Drenthe

Aanpak Ring Zuid - Groningen

Amstel Next - Hettenheuvelweg 26 Amsterdam

Beweegbare Figeebrug - Haarlem

Bleizo Logistics Centre - Bleiswijk

Basculebrug - Burgum (De Centrale As)

Constructieve toetsing vergunningen - Almere

Container Exchange Route Maasvlakte Rotterdam

Tijdelijke Eerste Kamer in Den Haag

Bedrijfscomplex Flamco in Almere

Floriade Innovatiepaviljoen in Almere

Herman Gortercomplex in Utrecht

Hoeksteen 81 - Hoofddorp

Herinrichting Laan op Zuid 45 te Rotterdam

Appartementencomplex Madrona in Almere Buiten

Maximabrug - Alphen aan den Rijn

Metis Montessori Lyceum Oosterpark - Amsterdam

MTS Euro Products II - Maassluis

Duurzaamste archief van Nederland - Nationaal Archief Emmen

Nieuw dak stadion AZ - Alkmaar

Openbaar Ministerie Haarlem

Renovatie en verbouwing van Paleis van Justitie in Den Bosch

Renovatie Bezuidenhoutseweg 30 - Den Haag

Warehouse Schiphol Tradepark A4S4 - Hoofddorp

Geluidsmaatregelen St. Oedenrode-Paalgraven en Solar Highways langs A50

Station - Alkmaar

Tijdelijke huisvesting Tweede Kamer Den Haag

Uitbreiding HABOG - Vlissingen

Wegverbreding A27 - A1 tussen Utrecht, Eemnes en Spakenburg

Pyloonbrug Hovenring Eindhoven

Robuust Spoor te Oisterwijk

Kunstwerken traject A6: Schiphol - Amsterdam - Almere

Kunstwerken traject A1 - A6: Schiphol - Amsterdam - Almere

Stationsgebied - Driebergen Zeist

Theemswegtracé onderbouw spoor - Haven Rotterdam

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing herstelmaatregelen - Zwembad Hia

Cooltoren - Rotterdam

Havenkwartier De Blauwe Diamant - Zeewolde

Herinrichten kruispunten R6-N1 en R6-N14 - Mechelen

nhow RAI hotel - Amsterdam

Onderdoorgang Stadshagen - Zwolle

Onderwijs- en zelfstudie centrum (OZC) Tilburg University

Stationsgebouw, Fietsenkelder en Perrontunnel - Assen

Nieuwbouw European Patent Office (EPO) - Rijswijk

Duiker Zuidelijke Dwarsweg Waddinxveen

Passerelle Dieren

Heiwerk bij Parkstad S te Rotterdam

Risk control Wiborg eiland Amsterdam

Risk control uitgevoerd bij het project ‘Cruquius fase 1.4’

Risk control ‘Brantjesoever’ en ‘De Looiers’ Purmerend

Funderingsherstel woning Prins Hendrikstraat Zaandam

Onderdoorgang Hurdegaryp Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden

Onderdoorgang Locomotiefstraat, Utrecht

Onderdoorgang Voorhout

Onderdoorgang Amstelstroomlaan

Onderdoorgang Paterswoldeweg Groningen

Onderdoorgang Oostriklaan, Deventer

Natuurbrug Duinpoort – Zandvoort

Spoorviaduct N340 Hessenweg te Dalfsen

Rijswijk / Delft-Zuid PHS DS1 Spoor en Civiel

Onderdoorgang A2/N2 Eindhoven

Verdubbeling spoorlijn Heerlen-Landgraaf

Onderdoorgang Rondweg Bedum

Spoorviaduct Witte Paarden

Langzaamverkeerstunnel Zevenaar

Onderdoorgangen Spoorzone - Elst

BOR maatregelen Beverwijk

Geluidsschermen Breda

Geluidsschermen Helmond

Onderdoorgang 'Stanleyweg Venlo'

Geluidsschermen Heeze Leende

Wandelbuis Almen Hulzerdijk

Spoorbrug Arumervaart Franeker

Onderdoorgangen Sittard-Geleen

Viaduct 1e Weteringsewal Elst

Beeldengroep Beehold, Floriade Almere

Kunstpaviljoen M, Floriade Almere

Growing Pavilion, Floriade Almere

BouwQ beoordeelt aardbevingsschade in Groningen

BouwQ en Peutz delen kennis

BouwQ in Cement: "TIS-controle Stationsgebied Driebergen-Zeist"

BouwQ in het NOS Journaal

BouwQ is verhuisd

Industrieel (prefab) bouwen: het certificatieproces

NEN-studiedag: Inventarisatie brandveiligheid gevels, hoe pakken we dit aan?

Kwaliteitsborging van industrieel bouwen en (prefab) bouwconcepten

Kwaliteitsborging voor investeerders

Meerderheid Eerste Kamer stemt voor Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Controleur Nahide Soyal deelt haar werkweek op Instagram

Nieuw kantoor EMA binnen gestelde deadline opgeleverd

Onderzoeksplicht breedplaatvloeren

Raamovereenkomst Systeemgerichte Contractbeheersing

Samenwerking met SGS INTRON

Snelle afhandeling vergunningsaanvraag De Sternhof dankzij BouwQ scan

Veilig vluchten bij brand. Wat is de rol van de architect?

Is één vluchtroute voldoende voor veilig vluchten?

Vluchtroutes. Noodzakelijk kwaad of design challenge?

Waar is de dirigent?

BetonKanoRace 2018

BetonKanoRace 2018 fotos

Studenten van de TU/e bij BouwQ

Private kwaliteitsborging

Wkb & aanpassingen Burgerlijk Wetboek

Fietsevent voor studenten KOers langs BouwQ projecten in Eindhoven

Beoordeling constructieve veiligheid PSV stadion volgens protocol Betaald Voetbal

Raamovereenkomst Project- beheersing en Systeemgerichte Contractbeheersing

(STRUCTURAL) COMPUTATIONAL ENGINEERS

Raamovereenkomst Project- beheersing en Systeemgerichte Contractbeheersing

Wil jij het verschil maken in een traditionele bouwwereld?

Contracten certificeringregeling prefab woningen ondertekend door Van Wijnen, Kiwa en BouwQ

BouwQ als eerste kwaliteitsborger in Nederland geaccrediteerd

BouwQ en SGS starten samenwerking voor de Belgische markt

Partijen die de opdracht uitzetten

 • Het verkrijgen van een bouwwerk met voldoende en aantoonbaar kwaliteitsniveau Met BouwQ actief in uw project wordt de vereiste bouwkwaliteit geborgd door een onafhankelijke derde. Wij hebben geen ander belang dan ervoor te zorgen dat de bouwkwaliteit voldoet aan het vereiste niveau. Wij helpen u bij het bereiken van een voldoende, inzichtelijk en aantoonbaar kwaliteitsniveau.
 • Integrale zekerheid zoals u wilt Integrale zekerheid kan u beschouwen over verschillende fases gedurende het project (van vraag tot aan de oplevering), maar ook over verschillende disciplines/ scopes binnen het project en met verschillende gradaties van diepgang. Een overzicht van een aantal dienstverleningen is op onze site zichtbaar. Hierbij wordt ook aangegeven voor welke situaties deze geschikt is.
 • Inzicht en sturing van het kwaliteitsniveau gedurende alle projectfases Wij geven u gedurende alle projectfases inzicht in het kwaliteitsniveau. Bevindingen, risico’s en opmerkingen communiceren wij met relevante betrokken partijen, zodat daar waar nodig actie ondernomen wordt.
 • Voorkomen van onvoorziene/ ongewenste gevolgen voortvloeiend uit gebreken in de vraagspecificatie Fouten of tegenstrijdigheden in de vraagspecificatie kunnen leiden tot niet voorziene discussies of ontwerp-/ bouwfouten welke voorkomen hadden kunnen worden. Dit kan weer leiden tot faalkosten / meerkosten voor uw rekening. Met onze controlewerkzaamheden op uw vraag verminderen wij de kans op dergelijke onvoorziene gevolgen.
 • Mogelijkheid tot verzekeren van het bouwwerk Diverse dienstverleningen van BouwQ bieden de mogelijkheid tot het afnemen van verzekeringen welke uw bouwwerk tegen diverse soorten schade beschermen. Bij sommige verzekeringen is het verplicht om onze dienstverlening in te schakelen, bij andere verzekeringen krijgt u korting op de poliskosten of aanvullende dekking in de voorwaarden indien u het bouwwerk door BouwQ laat beoordelen op technische kwaliteit.

Partijen die het bouwwerk ontwerpen

 • Verhoogde kwaliteit ontwerp en aangrenzende disciplines Wij controleren zowel voor, in als na het ontwerp. We halen fouten uit de input van het ontwerp, uit het ontwerp zelf en uit de output van het ontwerp. Kortweg, de aanwezigheid van BouwQ verhoogt de kwaliteit van het ontwerp en aangrenzende disciplines.
 • Voorkomen van onvoorziene/ ongewenste gevolgen voortvloeiend uit gebreken in het ontwerp Fouten in het ontwerp kunnen leiden tot onvoorziene gevolgen. Ontwerpfouten kunnen leiden tot bouwfouten. Dit kan weer leiden tot faalkosten / meerkosten voor uw rekening. Met onze controle werkzaamheden op het ontwerp verminderen wij de kans op dergelijke gevolgen. De kosten voor onze diensten zijn substantieel lager dan de kosten die wij voorkomen.
 • Verbeterde relaties in de bouwkolom De inzet van BouwQ richt zich op kwaliteit. Discussies hierover tussen u en andere stakeholders worden doelgericht gevoerd in een zo vroeg mogelijke fase. Achteraf discussie voeren is ongewenst, complexer en meer beladen. Met BouwQ in de keten begrijpen bouwpartners elkaar beter.
 • Verbeterde performance en imago In geval van bouwfouten c.q. faalkosten wordt dikwijls gekeken naar het ontwerpteam achter de uitvoering. Als uw ontwerpteam samen met andere disciplines een geslaagd project neerzetten verdient u ook de credits. Wij helpen u bij het leveren van een goede performance en dragen positief bij aan uw imago.

Partijen die het bouwwerk vervaardigen

 • Verhoogde kwaliteit uitvoering en bovenliggende disciplines Wij controleren zowel voor als tijdens de uitvoering. We halen fouten uit de input van de uitvoering en uit de uitvoering zelf. Kortweg, de aanwezigheid van BouwQ verhoogt de kwaliteit van de uitvoering en bovenliggende disciplines.
 • Voorkomen van onvoorziene/ ongewenste gevolgen voortvloeiend uit gebreken in de uitvoering Fouten in de uitvoering kunnen leiden tot onvoorziene gevolgen. Bouwfouten kunnen leiden tot faalkosten/ meerkosten. Met onze controle werkzaamheden op de uitvoering verminderen wij de kans op dergelijke onvoorziene gevolgen. De kosten voor onze diensten zijn substantieel lager dan de kosten die wij voorkomen.
 • Verbeterde relaties in de bouwkolom De inzet van BouwQ richt zich op kwaliteit. Discussies hierover tussen u en andere stakeholders worden doelgericht gevoerd in een zo vroeg mogelijke fase. Achteraf discussie voeren is ongewenst, complexer en meer beladen. Met BouwQ in de keten begrijpen bouwpartners elkaar beter.
 • Verbeterde performance en imago In geval van bouwfouten c.q. faalkosten wordt dikwijls gekeken naar de uitvoerende partij. Als uw uitvoeringsteam samen met andere disciplines een geslaagd project neerzetten verdient u ook de credits. Wij helpen u bij het leveren van een goede performance en dragen positief bij aan uw imago.

Financierende partijen

 • Adviseren over de technische kwaliteit en veiligheid van uw investering Als financier van een project investeert u over langlopende projecten. Veel projecten zijn zo geregeld dat contractueel vastligt dat u wordt terugbetaald op basis van de beschikbaarheid/ het functioneren van het bouwwerk. Dit functioneren is in grote mate afhankelijk van de technische kwaliteit van het bouwwerk. Wij leveren u graag technisch advies over de kwaliteit van het werk in relatie met de veiligheid van uw investering.

Verzekerende partijen

 • Het verzekeren van bouwwerken met een technisch onderbouwd en inzichtelijk risicoprofiel Als verzekeraar verzekert u graag producten waarvan u inzicht heeft in het risicoprofiel van het te verzekeren werk. De verzekeringspolis kunt u aan laten passen op de risico’s die binnen het werk aanwezig zijn, maar hoe weet u welke risico’s dit zijn? Wij maken het kwaliteitsniveau van het te verzekeren bouwwerk inzichtelijk en aantoonbaar. Zo kunnen wij met verschillende diensten u helpen met het doen van een technisch onderbouwde uitspraak over het risicoprofiel van het te verzekeren bouwwerk.

Bouw- en Woningtoezicht

 • Leveren aanvullende dienstverlening Waar u als publieke toezichthouder werkt met facetten waar uw partij (en uw kenniskring) onvoldoende ervaring/ expertise heeft of niet een juiste werkmethode beheerst, helpen wij u graag door het inzetten van één van onze diensten.
 • In stand houden van gedegen kwaliteitsborging op maat Als publiek toezichthouder bent u waarschijnlijk bewust dat in de toekomst marktpartijen een deel van het toezicht voor haar rekening zal nemen. Wij werken graag samen met u naar de toekomstige situatie. Ons gemeenschappelijke doel is het borgen van de geëiste en de beloofde kwaliteit voor de eindgebruiker.