Wat heeft u aan BouwQ

Deze vraag willen wij graag beantwoorden om u de toegevoegde waarde van BouwQ te doen inzien. BouwQ levert toegevoegde waarde voor verschillende partijen. De inhoud van deze toegevoegde waarde is afhankelijk van de partij waar wij zaken mee doen.

 

Home  /  Over BouwQ  /

Wat heeft u aan BouwQ

Partijen die de opdracht uitzetten
 • Het verkrijgen van een bouwwerk met voldoende en aantoonbaar kwaliteitsniveau. Met BouwQ actief in uw project wordt de vereiste bouwkwaliteit geborgd door een onafhankelijke derde. Wij hebben geen ander belang dan ervoor te zorgen dat de bouwkwaliteit voldoet aan het vereiste niveau. Wij helpen u bij het bereiken van een voldoende, inzichtelijk en aantoonbaar kwaliteitsniveau.
 • Integrale zekerheid zoals u wilt. Integrale zekerheid kan u beschouwen over verschillende fases gedurende het project (van vraag tot aan de oplevering), maar ook over verschillende disciplines/ scopes binnen het project en met verschillende gradaties van diepgang. Een overzicht van een aantal dienstverleningen is op onze site zichtbaar. Hierbij wordt ook aangegeven voor welke situaties deze geschikt is.
 • Inzicht en sturing van het kwaliteitsniveau gedurende alle projectfases. Wij geven u gedurende alle projectfases inzicht in het kwaliteitsniveau. Bevindingen, risico’s en opmerkingen communiceren wij met relevante betrokken partijen, zodat daar waar nodig actie ondernomen wordt.
 • Voorkomen van onvoorziene/ ongewenste gevolgen voortvloeiend uit gebreken in de vraagspecificatie. Fouten of tegenstrijdigheden in de vraagspecificatie kunnen leiden tot niet voorziene discussies of ontwerp-/ bouwfouten welke voorkomen hadden kunnen worden. Dit kan weer leiden tot faalkosten / meerkosten voor uw rekening. Met onze controlewerkzaamheden op uw vraag verminderen wij de kans op dergelijke onvoorziene gevolgen.
 • Mogelijkheid tot verzekeren van het bouwwerk. Diverse dienstverleningen van BouwQ bieden de mogelijkheid tot het afnemen van verzekeringen welke uw bouwwerk tegen diverse soorten schade beschermen. Bij sommige verzekeringen is het verplicht om onze dienstverlening in te schakelen, bij andere verzekeringen krijgt u korting op de poliskosten of aanvullende dekking in de voorwaarden indien u het bouwwerk door BouwQ laat beoordelen op technische kwaliteit.

 

Partijen die het bouwwerk ontwerpen
 • Verhoogde kwaliteit ontwerp en aangrenzende disciplines. Wij controleren zowel voor, in als na het ontwerp. We halen fouten uit de input van het ontwerp, uit het ontwerp zelf en uit de output van het ontwerp. Kortweg, de aanwezigheid van BouwQ verhoogt de kwaliteit van het ontwerp en aangrenzende disciplines.
 • Voorkomen van onvoorziene/ ongewenste gevolgen voortvloeiend uit gebreken in het ontwerp Fouten in het ontwerp kunnen leiden tot onvoorziene gevolgen. Ontwerpfouten kunnen leiden tot bouwfouten. Dit kan weer leiden tot faalkosten / meerkosten voor uw rekening. Met onze controle werkzaamheden op het ontwerp verminderen wij de kans op dergelijke gevolgen. De kosten voor onze diensten zijn substantieel lager dan de kosten die wij voorkomen.
 • Verbeterde relaties in de bouwkolom. De inzet van BouwQ richt zich op kwaliteit. Discussies hierover tussen u en andere stakeholders worden doelgericht gevoerd in een zo vroeg mogelijke fase. Achteraf discussie voeren is ongewenst, complexer en meer beladen. Met BouwQ in de keten begrijpen bouwpartners elkaar beter.
 • Verbeterde performance en imago. In geval van bouwfouten c.q. faalkosten wordt dikwijls gekeken naar het ontwerpteam achter de uitvoering. Als uw ontwerpteam samen met andere disciplines een geslaagd project neerzetten verdient u ook de credits. Wij helpen u bij het leveren van een goede performance en dragen positief bij aan uw imago.

 

Partijen die het bouwwerk vervaardigen
 • Verhoogde kwaliteit uitvoering en bovenliggende disciplines. Wij controleren zowel voor als tijdens de uitvoering. We halen fouten uit de input van de uitvoering en uit de uitvoering zelf. Kortweg, de aanwezigheid van BouwQ verhoogt de kwaliteit van de uitvoering en bovenliggende disciplines.
 • Voorkomen van onvoorziene/ ongewenste gevolgen voortvloeiend uit gebreken in de uitvoering. Fouten in de uitvoering kunnen leiden tot onvoorziene gevolgen. Bouwfouten kunnen leiden tot faalkosten/ meerkosten. Met onze controle werkzaamheden op de uitvoering verminderen wij de kans op dergelijke onvoorziene gevolgen. De kosten voor onze diensten zijn substantieel lager dan de kosten die wij voorkomen.
 • Verbeterde relaties in de bouwkolom. De inzet van BouwQ richt zich op kwaliteit. Discussies hierover tussen u en andere stakeholders worden doelgericht gevoerd in een zo vroeg mogelijke fase. Achteraf discussie voeren is ongewenst, complexer en meer beladen. Met BouwQ in de keten begrijpen bouwpartners elkaar beter.
 • Verbeterde performance en imago. In geval van bouwfouten c.q. faalkosten wordt dikwijls gekeken naar de uitvoerende partij. Als uw uitvoeringsteam samen met andere disciplines een geslaagd project neerzetten verdient u ook de credits. Wij helpen u bij het leveren van een goede performance en dragen positief bij aan uw imago.

 

Financierende partijen
 • Adviseren over de technische kwaliteit en veiligheid van uw investering. Als financier van een project investeert u over langlopende projecten. Veel projecten zijn zo geregeld dat contractueel vastligt dat u wordt terugbetaald op basis van de beschikbaarheid/ het functioneren van het bouwwerk. Dit functioneren is in grote mate afhankelijk van de technische kwaliteit van het bouwwerk. Wij leveren u graag technisch advies over de kwaliteit van het werk in relatie met de veiligheid van uw investering.

 

Verzekerende partijen
 • Het verzekeren van bouwwerken met een technisch onderbouwd en inzichtelijk risicoprofiel. Als verzekeraar verzekert u graag producten waarvan u inzicht heeft in het risicoprofiel van het te verzekeren werk. De verzekeringspolis kunt u aan laten passen op de risico’s die binnen het werk aanwezig zijn, maar hoe weet u welke risico’s dit zijn? Wij maken het kwaliteitsniveau van het te verzekeren bouwwerk inzichtelijk en aantoonbaar. Zo kunnen wij met verschillende diensten u helpen met het doen van een technisch onderbouwde uitspraak over het risicoprofiel van het te verzekeren bouwwerk.

 

Bouw- en Woningtoezicht
 • Leveren aanvullende dienstverlening. Waar u als publieke toezichthouder werkt met facetten waar uw partij (en uw kenniskring) onvoldoende ervaring/ expertise heeft of niet een juiste werkmethode beheerst, helpen wij u graag door het inzetten van één van onze diensten.
 • In stand houden van gedegen kwaliteitsborging op maat. Als publiek toezichthouder bent u waarschijnlijk bewust dat in de toekomst marktpartijen een deel van het toezicht voor haar rekening zal nemen. Wij werken graag samen met u naar de toekomstige situatie. Ons gemeenschappelijke doel is het borgen van de geëiste en de beloofde kwaliteit voor de eindgebruiker.