De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Op 1 juli 2022 wordt de Wkb ingevoerd, bent u er klaar voor?

De Omgevingswet en de Wkb vormen samen een ingrijpende verandering in de wijze waarop vergunningen worden verleend en toezicht wordt gehouden. Naast een stelselwijziging worden ook aanpassingen doorgevoerd in het Burgerlijk Wetboek om de positie van de bouwconsument te versterken. Wat betekent dit voor u? Wat zijn de wijzigingen? Welke kansen biedt de wet?

Volg ons op LinkedIn om als eerste op de hoogte te zijn van nieuwe Wkb updates.

Wat kunnen we voor u doen?

Een proefproject starten?
Een kwaliteitsborger nodig?
Hulp nodig bij uw voorbereidingen op de Wkb?

Neem contact op

Positie bouwconsument versterkt en geleverde bouwkwaliteit aangetoond

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren door:

 • wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek waarmee de positie van de particuliere en zakelijke bouwconsument wordt versterkt;
 • een stelselwijziging naar een nieuw systeem van kwaliteitsborging waarin de aannemer verantwoordelijk is voor het aantoonbaar maken dat het opgeleverde bouwwerk aan de bouwregelgeving voldoet en dit door een onafhankelijke kwaliteitsborger wordt geverifieerd.

Wat verandert er voor u als aanvrager / aannemer / adviseur?

De Wkb introduceert nieuw systeem van kwaliteitsborging waarin de aannemer zelf verantwoordelijk is voor het aantoonbaar maken dat het opgeleverde bouwwerk aan de bouwregelgeving voldoet en dit door een onafhankelijke kwaliteitsborger wordt geverifieerd.

 • Bevoegd gezag controleert, maar toetst niet langer inhoudelijk
 • Vrije keuze kwaliteitsborger
 • Geen papieren toets vooraf, maar een gecertificeerd bouwwerk
 • Enkel wettelijke voorschriften of ook privaatrechtelijke eisen
Lees verder wat dit voor u betekent

Wat verandert er in het vergunningsproces en toezicht op bouwprojecten?

De Omgevingswet en de Wkb vormen samen een ingrijpende verandering in de wijze waarop vergunningen worden verleend en toezicht wordt gehouden bij bouwprojecten.

 • Van "Vergunningsaanvraag" naar "Aanvraag omgevingsplanactiviteit"
 • Risicobeoordeling + borgingsplan
 • Bouwmelding
 • Toezicht & Handhaving
 • Gereedmelding
Bekijk de aanpassingen in vergunningen en toezicht

Wat verandert er in het Burgerlijk Wetboek?

De positie van particuliere en zakelijke bouwconsumenten wordt versterkt door de volgende wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek:

 • aansprakelijkheid aannemer
 • informatieplicht aannemer
 • waarschuwingsplicht aannemer
 • consumentendossier
 • 5% regeling
Bekijk de aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek

Tijdlijn Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen aanvaard. Op 27 mei 2021 heeft minister Ollongren in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer meegedeeld dat de invoeringsdatum voor de Omgevingswet verschoven wordt naar 1 juli 2022. Daar de invoering van de Wkb gekoppeld is aan de invoering van de Omgevingswet, wordt ook deze uitgesteld tot 1 juli 2022.

Welke stappen zijn ter voorbereidending op de invoering van de wet al genomen en welke stappen moeten nog uitgevoerd worden?

Bekijk de volledige tijdlijn
Wet Kwaliteitsborging

Een proefproject starten?
Een kwaliteitsborger nodig?
Hulp nodig bij uw voorbereidingen op de Wkb?

Wilt u ervaring opdoen met het werken met een kwaliteitsborger conform de regels van de Wet Kwaliteitsborging? Heeft u behoefte aan verificatie of uw organisatie klaar is voor de Wkb? Of zoekt u naar ondersteuning bij het aanpassen van uw interne processen en werkwijzen aan de eisen van deze nieuwe Wet?

Neem dan contact op! Onze experts helpen u graag verder in uw voorbereidingen op de Wkb.

Vul a.u.b. uw voornaam in

Vul a.u.b. uw achternaam in

Vul a.u.b. uw e-mailadres in

Vul a.u.b. uw telefoonnummer in

Vul a.u.b. uw organisatie in

Vul a.u.b. uw vraag of opmerking in

Server unavailable, please reload this page.

*verplicht

Hartelijk bedankt voor uw aanvraag

Wij streven ernaar om binnen twee werkdagen contact op te nemen.

Lees meer over Wkb

Wkb & BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging

Met BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging op uw project voldoet u niet alleen aan de eisen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), maar beschikt u ook over een onafhankelijke en kwalitatief gerapporteerde onderbouwing waarmee u zich verzekert van een gecontroleerd bouwproces.

 • Versnelling in het vergunningsproces: is nu al mogelijk met BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging.
 • BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging heeft een bewezen performance: reeds ingeschakeld door gemeenten voor pilots.
 • Toetsing over vijf technische deelgebieden: algemeen bouwkundig, constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica en technische installaties.
 • Beoordeling tijdens het hele bouwproces: van voorontwerp tot en met de oplevering.
 • Een duidelijke rapportage: een gecertificeerde kwaliteitsverklaring voor meerdere doeleinden, erkend in het kader van de Wkb.
 • Verzekerd voor verborgen gebreken: alleen TIS biedt de mogelijkheid om het bouwwerk tot 10 jaar na oplevering te verzekeren voor verborgen gebreken.

Meer over:

Lees meer over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

BouwQ360° TIS Kwaliteitsborging projecten

Projecten

Bleizo Logistics Centre - Bleiswijk

TIS

Bekijk project
Projecten

Nationaal Archief Emmen

TIS, Verscherpt Toezicht Brandveiligheid

Bekijk project

Winstoptimalisatie met behulp van kwaliteitsborging?

Wij rekenen het voor u uit.

Ir. Wim Hoppenbrouwers zal met zijn jarenlange ervaring op het gebied van TIS bouwinspecties tijdens een persoonlijk gesprek uitgebreid toelichten hoe winstoptimalisatie kan plaatsvinden door kwaliteitsborging in te zetten.


Hartelijk dank voor je interesse in BouwQ.

Wij nemen spoedig contact met je op.